Rada Osiedla

Wyniki wyborów do Rady Osiedla Gaj – 2021

Posted by on 18:12 in Aktualności, Rada Osiedla | 0 comments

Wyniki wyborów do Rady Osiedla Gaj – 2021

17 października 2021r. o godzinie 20:00 zakończyły się wybory do rad osiedli we Wrocławiu. Dzień później, bo 18 października otrzymaliśmy oficjalne wyniki wyborów, w tym nowy skład Rady Osiedla Gaj w kadencji 2021-2026. Na Gaju wybory odbywały się w trzech okręgach, podzielonych ze względu na ulice. Mieszkańcy oddawali swoje głosy w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 21 przy ul. Kłodzkiej (okręg nr 1) oraz Szkole Podstawowej Nr 90 przy ul. Orzechowej (okręg 2 i 3). WYNIKI WYBORÓW DO RADY OSIEDLA GAJ 2021: Miejska Komisja Wyborcza opublikowała...

read more

Rada Osiedla Gaj

Posted by on 22:07 in Rada Osiedla | 0 comments

Rada Osiedla Gaj

Czym są Rady Osiedli i jakie mają kompetencje? Czym jest Rada Osiedla? Rady Osiedli to jednostki pomocnicze Miasta – osiedla stanowią najniższy, pomocniczy, szczebel samorządu miejskiego i ściśle współdziałają z Radą Miejską we Wrocławiu i Prezydentem Miasta oraz uczestniczą w życiu lokalnych wspólnot mieszkańców Miasta. Rada osiedla działa na mocy uchwały rady gminy,co wynika z art. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym(Dz. U. 1990 Nr 16 poz. 95). Na terenie Miasta działa 48 jednostek pomocniczych – osiedli....

read more

Statut Rady Osiedla Gaj

Posted by on 22:06 in Rada Osiedla | 0 comments

Statut Rady Osiedla Gaj

Statut Rady Osiedla Gaj we Wrocławiu. Statut Osiedla Gaj C z ę ś ć I Postanowienia ogólne § 1 Statut określa organizację i zasady działania Osiedla Gaj. § 2 Użyte w Statucie Osiedla sformułowania oznaczają: Osiedle – Osiedle Gaj, Rada – Radę Osiedla Gaj, Przewodniczący – Przewodniczącego Rady Osiedla Gaj, Wiceprzewodniczący – Wiceprzewodniczącego Rady Osiedla Gaj, Radny – Członek Rady Osiedla Gaj, Komisja – Komisję Rady Osiedla Gaj, Zarząd – Zarząd Osiedla Gaj, Przewodniczący Zarządu – Przewodniczącego Zarządu Osiedla Gaj, Sekretarz –...

read more

Skład Rady Osiedla

Posted by on 22:05 in Rada Osiedla | 0 comments

Skład Rady Osiedla

  Kadencja 2021-2026    Przewodniczący Rady Osiedla Wojtaszewski Adam Przewodniczący RO   Mól Marcin Z-ca Przew. RO     Zarząd Osiedla Zydorowicz Stefan Przewodniczący Zarządu   Buliński Dawid Z-ca Przew. Zarządu   Walczyk-Makowska Halina Sekretarz Zarządu   Juszczak Jerzy Skarbnik Zarządu   Chodaczyński Adam Członek Zarządu           Radni Rady Osiedla: Bystry Tadeusz Dziekan Barbara Hajducki Piotr Kurzyjamski Wojciech Nawrotek Piotr Olszewski Bolesław Pławsiuk...

read more

Siedziba Rady Osiedla

Posted by on 22:04 in Rada Osiedla | 0 comments

Siedziba Rady Osiedla

Siedziba Rady Osiedla Gaj we Wrocławiu.   Lokalizacja i kontakt Lokal Rady Osiedla znajduje się na ul. Krynickiej 80 (wejście od podwórza). Adres: ul. Krynicka 80, 50-555 Wrocław. Telefon: (071) 3731550. Email: ro(małpa)gaj-osiedle.wroclaw.pl   Dyżury w Radzie w każdy czwartek od godziny 18 do 20.   Siedziba Rady Osiedla Gaj – galeria zdjęć    ...

read more

Współpraca

Posted by on 23:59 in Rada Osiedla | 0 comments

W siedzibie Rady Osiedla Gaj przy ul. Krynickiej 80 funkcjonują stowarzyszenia i związki, które działają na rzecz lokalnej społeczności. Wśród nich znajdują się m.in… Z siedziby Rady Osiedla Gaj za zgodą Urzędu Miejskiego Wrocławia korzystają:   1. Polskie Stowarzyszenie Diabetyków – Oddział Wojewódzki Dolnośląśki   2. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Wrocław-Krzyki, Osiedle „Gaj” Koło Nr 8   3. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu – Punkt informacyjny  ...

read more