Wyniki wyborów do Rady Osiedla Gaj – 2021

17 października 2021r. o godzinie 20:00 zakończyły się wybory do rad osiedli we Wrocławiu. Dzień później, bo 18 października otrzymaliśmy oficjalne wyniki wyborów, w tym nowy skład Rady Osiedla Gaj w kadencji 2021-2026.

Na Gaju wybory odbywały się w trzech okręgach, podzielonych ze względu na ulice. Mieszkańcy oddawali swoje głosy w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 21 przy ul. Kłodzkiej (okręg nr 1) oraz Szkole Podstawowej Nr 90 przy ul. Orzechowej (okręg 2 i 3).

WYNIKI WYBORÓW DO RADY OSIEDLA GAJ 2021:

Miejska Komisja Wyborcza opublikowała już oficjalne wyniki. Radnymi osiedla Gaj w kadencji 2021-2026 zostali:

Borzycka Weronika

Buliński Dawid

Bystry Tadeusz

Chodaczyński Adam

Dziekan Barbata

Hajducki Piotr

Juszczak Jerzy

Kurzyjamski Wojciech

Mól Marcin

Nawrotek Piotr

Ryfa Małgorzata

Sawicki Michał

Walczyk-Makowska Halina

Wojtaszewski Adam

Zydorowicz Stefan

Protokoły wyborcze:

Trochę statystyki: 

Frekwencja w tegorocznych wyborach do Rady Osiedla Gaj wyniosła 2,9% (448 mieszkańców osiedla oddało swój głos). Frekwencja dla całego Wrocławia wyniosła 6,28%. Wybory przeprowadzono w 44 z 48 osiedli (w 4 radach ilość kandydatów równała się liczbie mandatów, więc wyborów nie przeprowadzano) w których wybrano łącznie 791 radnych.

Jak wygląda dalsza procedura?

Kadencja rad osiedli twa 5 lat. Pierwsze sesje nowych rad osiedli zwoła przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia, gdy Miejska Komisja Wyborcza stwierdzi ważność wyborów. Obecnie Miejska Komisja Wyborcza czeka na ewentualne odwołania i skargi. Termin ich składania to 14 dni od momentu ogłoszenia wyników. Po tym czasie Prezydent Miasta ma 7 dni na zorganizowanie ślubowania Radnych.

Radnym gratulujemy wyborczego sukcesu, natomiast mieszkańcom dziękujemy za udział w wyborach!

Więcej informacji o wyborach dostępnych jest na stronie miasta pod adresem https://bip.um.wroc.pl/artykuly/1005/wyniki-wyborow

Author: Piotr Nawrotek

Share This Post On