Konsultacje społeczne Funduszu Osiedlowego 2022/2023

Zapraszamy do kolejnego etapu konsultacji społecznych poświęconych wydatkowaniu środków z miejskiego programu „Funduszu Osiedlowego” na lata 2022-2023 dla Osiedla Gaj.

Czym jest fundusz osiedlowy?

Fundusz osiedlowy to (miejskie) narzędzie umożliwiające skuteczne działanie osiedli poprzez inwestycje służące mieszkańcom w podnoszeniu jakości życia w miejscu ich zamieszkiwania. Taką definicję funduszu osiedlowego przygotował magistrat tworząc kolejną edycję miejskiego projektu przydzielenia budżetu inwestycyjnego dla każdego wrocławskiego osiedla.

Jakim budżetem dysponuje Gaj na lata 2022-2023?

Kwota jaką dysponuje Osiedle Gaj (na lata 2022-2023) to: 994,54 tys. zł.

Jak wyglądają konsultacje społeczne na Gaju?

Konsultacje projektów Funduszu Osiedlowego odbywać się będą równolegle w dwóch formach (tradycyjnej i elektronicznej) w terminie do 16 sierpnia 2022r.

Pierwszą formą jest bezpośrednie zgłoszenie się na dyżur radnych osiedlowych do siedziby Rady Osiedla Gaj przy ul. Krynickiej 80 w czwartki w godzinach 18:00-20:00. Dokładny adres wraz z mapką znajduje się na naszej stronie w zakładce kontakt.

Drugim kanałem komunikacji jest poczta elektroniczna, a konkretnie wysłanie e-maila na adres mailowy RO Gaj: gaj@osiedla.wroclaw.pl

[AKTUALIZACJA – OBWIESZCZENIE O KONSULTACJACH]

Rada Osiedla Gaj wydłuża konsultacje projektów FO od dnia 12 września do dnia 18 września b.r.

Projekty, które przeszły pozytywną weryfikację we wcześniejszych konsultacjach:

Po rozmowach z osobami, które osobiście zgłosiły się do Rady Osiedla Gaj, spacerach studyjnych oraz analizie propozycji zgłaszanych drogą elektroniczną można wyodrębnić następujące propozycje projektów:

        1.Projekt budowy miejsc postojowych na terenie działki  administrowanej przez Wrocławskie Mieszkania nr 2/61 – podwórko wewnętrzne- ul. Krynicka 54 ,wzdłuż ul. Bardzkiej do ul. Zmorskiego 2 (załącznik nr 1.).Na wskazanym terenie zielonym od kilku lat parkują pojazdy.

Działka ta sąsiaduje z terenem Spółdzielni Budowlani. W zależności od wariantu projektu można tam uzyskać od 35 do 75 miejsc postojowych dla aut osobowych. Realizując ten projekt wskazana jest też budowa chodników , które nie zostały wykonane w ramach WBO 2017.

        2.Projekt budowy miejsc postojowych na terenie obecnego trawnika ( teren na którym teraz faktycznie parkują samochody) usytuowanego przy ul. Orzechowej nr 55-59.Terenem tym zarządzają Wrocławskie Mieszkania ( załącznik nr 2). W zależności od wariantu projektu można tam uzyskać od 15 do 45 miejsc postojowych. Przy realizacji tego projektu można też zbudować progi zwalniające o co wnioskują mieszkańcy bram Orzechowa 49,51,53,55.

        3. Projekt budowy parku i placu zabaw na nieużytkowanej i zaniedbanej działce ograniczonej ul. Świeradowską, Trawną i Orzechową (załącznik nr 2). Teren ten był już w przeszłości zgłaszany do zagospodarowania w ramach WBO  ale nie doczekał się realizacji.

Propozycje opisane w pkt.1 i 2 wychodzą naprzeciw oczekiwaniom licznej rzeszy mieszkańców. Osiedle cierpi na deficyt miejsc postojowych i na ten cel zaanektowane są tereny będące wcześniej terenami zielonymi. Wychodzimy z założenia ,że częściowe ograniczenie określonych terenów zielonych na rzecz miejsc postojowych spowoduje, iż pozostałe tereny zielone faktycznie takimi pozostaną a nie będą tylko  tak oznaczone na mapie Wrocławia.

[AKTUALIZACJA – OBWIESZCZENIE O KONSULTACJACH]

Rada Osiedla Gaj wydłuża konsultacje projektów FO od dnia 12 września do dnia 18 września b.r. Spowodowane jest to dodatkowymi konsultacjami wniosków z 1 edycji FO, będących w toku realizacji.

Zapraszamy i zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych oraz zaangażowania się w działanie na rzecz Gaju!

Author: Piotr Nawrotek

Share This Post On