Fundusz Osiedlowy 2022-2023: konsultacje społeczne

Zapraszamy do konsultacji społecznych poświęconych wydatkowaniu środków z miejskiego programu „Funduszu Osiedlowego” na lata 2022-2023 dla Osiedla Gaj.

Czym jest fundusz osiedlowy?

Fundusz osiedlowy to (miejskie) narzędzie umożliwiające skuteczne działanie osiedli poprzez inwestycje służące mieszkańcom w podnoszeniu jakości życia w miejscu ich zamieszkiwania. Taką definicję funduszu osiedlowego przygotował magistrat tworząc kolejną edycję miejskiego projektu przydzielenia budżetu inwestycyjnego dla każdego wrocławskiego osiedla.

Strona internetowa Miasta Wrocławia – www.wroclaw.pl

W skrócie każde osiedle w ramach budżetu miasta otrzyma możność zadysponowania określonej puli środków, z przeznaczeniem na realizację wybranych projektów inwestycyjnych. Będzie można ubiegać się  o realizację „drobnych”, ale potrzebnych inwestycji na swoim terenie. Bardzo istotnym w tym przypadku będzie głos i wola mieszkańców. Wymogiem będzie przeprowadzenie lokalnych konsultacji społecznych poprzedzających aplikowanie o te środki budżetowe.
Fundusz Osiedlowy, obok Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego i programu Mikrogranty, jest jednym z kluczowych elementów partycypacyjnego budżetu Wrocławia. Dzięki zasadom Funduszu Osiedlowego wzrasta podmiotowa rola Rad Osiedli w kształtowaniu ładu przestrzennego na osiedlach i tworzeniu silnych społeczności lokalnych.

Budżet rozpisany został na lata 2022-2023, a rozdzielony na wrocławskie osiedla poprzez specjalny wzór, dzielący budżet funduszu na poszczególne osiedla:

w którym poszczególne symbole oznaczają:

F – Kwota Funduszu Osiedlowego Fn- kwota na osiedle N
Mn-liczba mieszkań na osiedlu N M- liczba mieszkań-całe miasto Pn-powierzchnia osiedla N
P- powierzchnia miasta

Jakim budżetem dysponuje Gaj na lata 2022-2023?

Kwota jaką dysponuje Osiedle Gaj (na lata 2022-2023) to: 994,54 tys. zł.

Jak wyglądają konsultacje społeczne na Gaju?

Konsultacje projektów Funduszu Osiedlowego odbywać się będą równolegle w dwóch formach (tradycyjnej i elektronicznej) w terminie 28 kwietnia – 19 maja 2022r.

Pierwszą formą jest bezpośrednie zgłoszenie się na dyżur radnych osiedlowych do siedziby Rady Osiedla Gaj przy ul. Krynickiej 80 w czwartki w godzinach 18:00-20:00. Dokładny adres wraz z mapką znajduje się na naszej stronie w zakładce kontakt.

Drugim kanałem komunikacji jest poczta elektroniczna, a konkretnie wysłanie e-maila na adres mailowy RO Gaj: gaj@osiedla.wroclaw.pl

Zapraszamy i zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych oraz zaangażowania się w działanie na rzecz Gaju!

Autor: Piotr Nawrotek

Udostępnij