Skład Rady Osiedla

 

Kadencja 2017-2021 

 

Przewodniczący Rady Osiedla

Wojtaszewski Adam Przewodniczący RO  
Michalska Zofia Z-ca Przew. RO  

 

Zarząd Osiedla

Zydorowicz Stefan Przewodniczący
Zarządu
 
Wojciech Kurzyjamski Z-ca Przew. Zarządu  
Nowakowski Józef Sekretarz Zarządu  
Olszewski Bolesław Skarbnik Zarządu  
Adam Chodaczyński Członek Zarządu  

 

 

Radni Rady Osiedla


Bartoszko Michał
Bystry Tadeusz 
Dziekan Barbara 

Lenczer-Kamieńska Danuta
Nawrotek Piotr 
Ryfa Małgorzata 

 

Ślubowanie Radnych Rady Osiedla Gaj – Ratusz, 20.05.2017r. 

 

 

 

 

Kadencja 2013-2017r.

 

Kadencja 2013-2017

Bystry Tadeusz

Chodaczyński Adam

Kanigowska-Skorupa Anna Kobylański Mirosław

Koczan Marcin

Krowicki Andrzej

Kurzyjamski Wojciech

Michalska Zofia

Łukaszuk Mieczysław

Nawrot Andrzej

Nawrotek Piotr

Nowakowski Józef

Olszewski Bolesław

Prawdzik Martyna

Pultowicz Marian

Pytlarz Grzegorz

Wojtaszewski Adam

Surma Jan

Zagrodnik Kazimierz

Zydorowicz Stefan

 

 

 Kadencja 2009-2013r.

Skład Rady Osiedla Gaj w kadencji 2009-2013

Przewodniczący Rady Osiedla Wojtaszewski Adam

Z-ca Przew. RO Bystry Tadeusz

 

Zarząd Osiedla

Przewodniczący Zydorowicz Stefan

Z-ca Przew. Zarządu Delimata Danuta

Sekretarz Zarządu Zagrodnik Kazimierz

Skarbnik Zarządu Chodaczyński Adam

Członek Zarządu Nawrot Andzej

 

Radni Rady Osiedla

Jurkiewicz Anna

Koczan Marcin

Pawlaczyk Bartłomiej

Radzik Małgorzata Bożena

Pultowicz Marian

Szczurowska Teresa

Łukaszuk Mieczysław

Nawrotek Piotr

 

 

Autor: Piotr Nawrotek

Udostępnij