Skład Rady Osiedla
maj12

Skład Rady Osiedla

  Kadencja 2021-2026    Przewodniczący Rady Osiedla Wojtaszewski Adam Przewodniczący RO   Mól Marcin Z-ca Przew. RO     Zarząd Osiedla Zydorowicz Stefan Przewodniczący Zarządu   Buliński Dawid Z-ca Przew. Zarządu   Walczyk-Makowska Halina Sekretarz Zarządu   Juszczak Jerzy Skarbnik Zarządu   Chodaczyński Adam Członek Zarządu           Radni Rady Osiedla:...

Read More