WBO 2017: dwa zwycięskie projekty dla Gaju!

W tegorocznej edycji Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego oddano blisko 100 000 głosów. Miasto opublikowało już wyniki głosowania. Podobnie jak w minionych latach Gaj zyska inwestycje, które wskazane zostały przez jego mieszkańców. 

 

 

Wśród 64 zwycięskich projektów znalazły się dwa projekty dotyczące Gaju.

 

Pierwszy to projekt nr 193 – czyli bezpieczne przejście przez ul. Świeradowską. 

 

 

Na stronie WBO miasto zamieściło dodatkowe uzasadnienie i wyjaśnienie realizacji projektu:

UZASADNIENIE

Na ulicy Świeradowskiej 70 znajduje się popularne Centrum Handlowe GAJ, przed którym przebiega ulica Krynicka. Skrzyżowanie Krynicka-Świeradowska jest bardzo oblegane przez mieszkańców – jest przystanek autobusowy oraz tramwajowy oraz kilka kierunków poruszania się pieszych i rowerzystów – centrum handlowe, bloki, parkingi. Dochodzi często do niebezpiecznych sytuacji.

Projekt przewiduje podniesienie bezpieczeństwa tego skrzyżowania poprzez wyniesienie przejścia dla pieszych oraz przejazdu rowerowego oraz lepsze oznakowanie jezdni, aby samochody miały ułatwione pokonywanie przejazdu przez tory tramwajowe. Jeśli wystarczy budżetu planuje się wymalowanie pasów dla pieszych przez Świeradowską na końcu przystanku tramwajowego.

KOMENTARZ UMW PO I ETAPIE WERYFIKACJI:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie, ale tylko dla części zakresu. Negatywnie dla przejścia przy CH Gaj. W przypadku wyniesienia (wykonania progu zwalniającego płytowego) przejścia dla pieszych wraz z przejazdem rowerowym brak możliwości zachowania minimalnej odległości progu zwalniającego od skrajnej szyny toru na przejeździe wynoszącej 15 m (zgodnie z pkt 8.1. Załącznika nr 4 do rozporządzenia MI z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach). Pozytywna weryfikacja dla przejścia przez ul. Świeradowską. Budowa przejścia na drugim krańcu peronu wymaga jego przedłużenia i budowy ciągu pieszego przez parking po drugiej stronie jezdni. Spowoduje to likwidację 2 miejsc parkingowych. Przejście azylowe na ul. Świeradowskiej dodatkowo w tym roku chronione będzie progiem wyspowym. Wyniesienie przejścia chronionego azylem i progiem na ulicy podstawowego układu komunikacyjnego jest niezasadne. Kwota potrzebna na realizację została oszacowana na 150 tys. zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony na etapie opracowywania dokumentacji technicznej.

 

Kolejnym zwycięskim projektem jest projekt nr 50 – zielona rowerowo-miesza obwodnica Wrocławia. 

 

 

Magistrat uzupełnił opis projektu o uzasadnienie i plan realizacji inwestycji:

UZASADNIENIE

Walczymy o II ETAP. Ideą jest powstanie szybkiej, bezpiecznej, ŚRÓDMIEJSKIEJ OBWODNICY ROWEROWEJ WROCŁAWIA
Ścieżka ma biec terenami zielonymi i łączyć różne dzielnice oraz parki. Mapka całej trasy w załączniku. Drodze rowerowej towarzyszyć ma ścieżka typu parkowego dla pieszych i biegaczy. Po wybudowaniu całości będziemy starać się o nasadzanie drzew wzdłuż całej trasy.

W skład projektu nr 50 wchodzi:
Ścieżka wzdłuż torów kolejowych od BARDZKIEJ do ZIĘBICKIEJ,
Ścieżka wzdłuż torów kolejowych od HALLERA do SAPERÓW
Ścieżka przy Górce PaFaWag od KRUCZEJ do HALLERA

Zapraszam na fan-page, gdzie będą umieszczane informacje na temat innych możliwości poparcia idei powstania Rowerowej Obwodnicy Wrocławia:
https://www.facebook.com/rowerowa.obwodnica.wroclawia/

KOMENTARZ UMW PO I ETAPIE WERYFIKACJI:

Projekt został zweryfikowany pozytywnie dla fragmentów między ulicami Bardzka-Śliwkowa i Ziębicka-Gazowa. Szacunkowy koszt zadania to 1 mln zł. Ostateczny zakres projektu zostanie ustalony z liderem na etapie opracowywania dokumentacji projektowej.

 

Projekt jest kontynuacją zeszłorocznego, również wygranego, projektu obejmującego przebieg drogi pieszo-rowerowej przez Gaj na długości od ul. Bardzkiej do ul. Spiskiej. Tegoroczny projekt jest więc przedłużeniem drogi, która w przyszłym roku ma zostać oddana do użytku.

 

Dla miłośników statystyk zamieszczamy opracowanie wyników WBO zamieszczone przez miasto na stronie projektu:

 

 

Dziękujemy za Wasze głosy oraz wsparcie dla inicjatywy!

 

Jednocześnie już teraz zapraszamy autorów projektów WBO do rozmów i konsultacji w Radzie Osiedla Gaj. 

 

Autor: Rada Osiedla Gaj

Udostępnij