Podsumowanie obecnej kadencji Rady Osiedla Gaj

Zapraszamy do podsumowania działalności Rady Osiedla Gaj we Wrocławiu w kadencji 2013-2017r. 


KADENCJA RADY OSIEDLA GAJ 2013-2017

Kadencja bieżącej Rady Osiedla Gaj trwała 4 lata, od 2013r. 

W wyborach w 2013r. wybrano 21 radnych:

Wybrane dokonania obecnej Rady Osiedla Gaj:

 

 

 •  inwestycje na osiedlu:
  – nowe boisko piłkarskie w Parku Słonecznym,
  – parking przed Szkołą Podstawową,
  – infrastruktura sportowa przy szkole,
  – park pod Wzgórzem Gajowym (wygrany w WBO przy bardzo mocnym wsparciu Rady),

 

 • działania społeczne:
  – prowadzenie Klubu Seniora,
  – projekt Parki ESK na Gaju (25 weekendów z mini-festynami w zeszłym roku),
  – coroczne festyny osiedlowe,
  – rozwój klubu piłkarskiego Wrocław-Silesia Gaj,
  – wspieranie inicjatyw Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego,
  – wspieranie Szkół i Przedszkoli z osiedla (zakup zabawek, materiałów dydaktycznych, dofinansowania kolonii, ferii) 

 

 • Pikniki i festyny osiedlowe 
  – integracja mieszkańców 
  – animacja czasu wolnego dla dzieci 
  – liczne atrakcje dla dzieci i młodzieży (zabawy, konkursy z nagrodami, profesjonalni animatorzy zabaw podczas imprez osiedlowych)

 

 • współpraca z jednostkami miejskimi:
  – nowe obwody szkolne,
  – współprowadzenie konsultacji nowego parku w okolicy ul. Kłodzkiej,
  – współpraca ze Szkołą Podstawową Nr 90, Gimnazjum Nr 25, Przedszkolami, Ośrodkiem Podstaw Twórczych, Strażą Miejską, Policją, Uczniowskim Osiedlowym Klubem Piłkarskim, Stowarzyszeniami działającymi na terenie Gaju, MOPS oraz lokalnymi przedsiębiorcami i sponsorami

 

 • troska o bezpieczeństwo: 
  – promocja zasad bezpieczeństwa i prewencja kryminalna na piknikach i festynach (np. prelekcje policji z KP Krzyki, symulator „alko-gogle” na festynie),
  – ścisła współpraca z Policją i Strażą Miejską (zapewnienie „posterunku” dzielnicowych i SM na Krynickiej, Strażnik Osiedlowy),
  – współpraca z Urzędem Miasta, w tym spotkania z Prezydentem Wrocławia Rafałem Dutkiewiczem oraz przedstawicielami magistratu,
  – opiniowanie i wnioskowanie o bezpieczeństwo w ruchu drogowym na osiedlu (objęcie ul. Długopolskiej strefą zamieszkania, montaż progów zwalniających na ul. Orzechowej, montaż nowych znaków drogowych, zabezpieczenie przejść przez tory tramwajowe na ul. Świeradowskiej, budowa ścieżek rowerowych)

 

 • prowadzenie strony internetowej oraz osiedlowego facebooka: 
  – ciągła modernizacja oraz unowocześnianie strony internetowej, 
  – stałe informowanie Was o tym co ważne i ciekawe,
  – stworzenie licznej społeczności skupionej wokół facebookowego profilu oraz strony,
  – świetne statystyki oglądalności i zaangażowania czytelników
  – współorganizacja konkursów, fotorelacje z imprez itp.

 

 • sport i kultura: 
  – aktywizacja seniorów poprzez działalność klubu seniora oraz obchody dnia seniora i współpraca z MOPS
  – wakacykny klub wędrującej książki,
  – współpraca i dofinansowanie dla Uczniowskiego Osiedlowego Klubu Piłkarskiego Silesia – Gaj;
  – realizacja plenerowej sceny Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016

 

 

Zamierzenia: 

 •  zagospodarowanie Wzgórza Gajowego na ogólnodostępny park dla mieszkańców,
 • przekształcenie Klubu Seniora w otwarty każdego dnia klub osiedlowy,
 • remont Parku Skowroniego,
 • zwiększenie liczby miejsc parkingowych

  To była bardzo dobra kadencja, w której nie brakowała ciężkiej pracy, poświęcenia oraz wiary, że razem można wiele! Udało się nam dużo, kilka spraw jest w toku, ale ciągle chcemy więcej, dlatego zachęcamy do wzięcia udziału w nadchodzących wyborach!

 

Autor: Rada Osiedla Gaj

Udostępnij