Nowa organizacja ruchu przy Długopolskiej

Publikujemy stanowisko Rady Osiedla Gaj w sprawie organizacji ruchu na ulicy Długopolskiej.

 

W odpowiedzi na apele mieszkańców w związku z parkowaniem samochodów spoza naszego osiedla na ul. Długopolskiej, wspólnie z Wydziałem Inżynierii Miejskiej, wdrażamy nową organizację ruchu na tej ulicy. 

 

 
Na podstawie licznych rozmów z mieszkańcami ulicy, spotkań z przedstawicielami Straży Miejskiej, Policji oraz Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta oraz wizji lokalnych Rada Osiedla zaproponowała, aby ulica Długopolska objęta była strefą zamieszkania. 

Strefa zamieszkania, oznaczona znakami D-40 „strefa zamieszkania” wymusza na kierowcach stosowanie się do pewnych szczególnych reguł w ruchu drogowym.

 

 

Strefa zamieszkania – strefa w ruchu drogowym, w której pieszy może się poruszać swobodnie po całej udostępnionej do użytku publicznego przestrzeni i ma pierwszeństwo przed pojazdami (kierujący musi ustąpić pieszemu w każdym wypadku). Ponadto:

-Obowiązuje ograniczenie prędkości do 20 km/h.

-Wolno parkować jedynie w miejscach do tego wyznaczonych.

-Progi zwalniające nie muszą być oznaczone znakami pionowymi.

-Opuszczając strefę zamieszkania, należy ustąpić pierwszeństwa wszystkim uczestnikom ruchu drogowego.

 

Motywacją do zmian jest zwiększenie bezpieczeństwa pieszych na tej ulicy, a także zmniejszenie natężenia ruchu samochodowego i wykluczenie „dzikiego” parkowania, z którym nieustannie borykają się mieszkańcy okolic Szpitala Uniwersyteckiego przy ul. Borowskiej.

 

W związku z powyższym Rada Osiedla przygotowała specjalną uchwałę:

 
Obecnie testowane jest nowe rozwiązanie. Za kilka miesięcy nowa organizacja ruchu zostanie poddana ocenie i ewentualnym zmianom.
 
[AKTUALIZACJA 17.03.2017r.]
 
Nowy ciąg pieszy ma być wybudowany przy ul. Długopolskiej (między ul. Borowską a ul. Puszczykowską) a także na ul. Puszczykowskiej (między ul. Długopolską a ul. Dusznicką).
Miasto ogłosiło przetarg na wybór wykonawcy. Po jego rozstrzygnięciu zwycięska firma będzie miała cztery miesiące na realizację projektu.

 

Już teraz zapraszamy mieszkańców do dzielenia się z nami opiniami na temat nowej organizacji ruchu na ulicy Długopolskiej. 

 
 

Author: Piotr Nawrotek

Share This Post On