Plan wizyt duszpasterskich 2016/2017r. na Gaju

Wraz z zakończeniem się Świąt Bożego Narodzenia rozpoczęła się tegoroczna wizyta duszpasterska na osiedlu, popularnie zwana kolędą. Przypomnijmy, że na terenie Gaju działają dwie, rzymskokatolickie parafie – Św. Franiczszka z Asyżu, znajdująca się przy ulicy Borowskiej oraz Św. Ducha z ulicy Bardzkiej. Publikujemy plan tegorocznej kolędy w osiedlowych parafiach. 

 

Parafia Świętego Franciszka z Asyżu z ulicy Borowskiej

 

 

Parafia Świętego Ducha z ulicy Bardzkiej 

 

 

Author: Piotr Nawrotek

Share This Post On