Konsultacje projektu utrzymania czystości i porządku we Wrocławiu

Informujemy o przewidzianych w terminie od 7 do 22 marca 2016 r. konsultacjach społecznych projektu uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Wrocławia.

 

gol

 

Ogłoszenie o konsultacjach wraz z projektem uchwały, uzasadnieniem do projektu oraz formularzem konsultacji dostępne są pod tym adresem

Termin rozpoczęcia konsultacji: 7 marca 2016 r.
Termin zakończenia konsultacji: 22 marca 2016 r.

Konsultacje obejmują swym zasięgiem teren miasta Wrocławia. Uwagi do przedmiotowego projektu sporządzone w formie pisemnej przy wykorzystaniu formularza konsultacji można przesłać w terminie do dnia: 22 marca 2016 roku

  • na adres email: wsr@um.wroc.pl (skan podpisanego formularza)
  • na adres:
    Wydział Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego Wrocławia,
    ul. W. Bogusławskiego 8, 10, 50-031 Wrocław.

 

W przypadku przekazania uwag pisemnie decyduje data wpływu na wskazany powyżej adres, a nie data stempla pocztowego.

Niniejsze konsultacje przeprowadza się w celu zebrania uwag zainteresowanych osób fizycznych i prawnych w sprawie poddanej konsultacjom. Wynik konsultacji nie jest wiążący dla organów Miasta Wrocławia.

 

 

Author: Piotr Nawrotek

Share This Post On