Otwarcie Domu Kultury przy Krynickiej 4a.

W dniu 17 października w budynku administracji Spółdzielni Mieszkaniowej Wrocław Południe przy ul. Krynickiej 4a odbyło się uroczyste otwarcie filii Domu Kultury. Zapraszamy do relacja z otwarcia placówki, która budzi tyle nadziei, co i wątpliwości. 

W dniu 17 października w budynku administracji Spółdzielni Mieszkaniowej Wrocław Południe odbyło się uroczyste otwarcie filii Domu Kultury. Domu jednak nie nastawionego na wszystkich, bo zamkniętego dla ogółu mieszkańców, a otwartego dla nielicznych. Działalność kulturalna prowadzona w nowo otwartej placówce przez Fundację „Dla Dobrych Dzieł” oraz Stowarzyszenie „Spółdzielczy Dom” ograniczona jest tylko dla mieszkańców Spółdzielni. Co to oznacza? W praktyce, że obiekt usytuowany na naszym Osiedlu będzie dostępny tylko dla nielicznych mieszkańców Gaju, członków wspomnianej Spółdzielni. Dom Kultury, instytucja z założenia prospołeczna, jest więc tylko dla wybranych. Również sama oferta instytucji wydaje się enigmatyczna i nigdzie nie dostępna. Na otwarciu wspominano m.in. o wspieraniu mieszkańców w sprzęt ortopedyczny. Dziś brak informacji o tym, jak i pełnej ofercie kulturalnej. Tym bardziej dziwi więc niejasna sytuacja Domu. Nie udało nam się uzyskać również odpowiedzi na pytania mieszkańców ulicy Krynickiej. Kto pokryje koszty działalności placówki? W myśl zapisów ani fundacja ani stowarzyszenie nie prowadzą działalności gospodarczej. Pojawiają się więc wątpliwości co do legalności działalności i braku pełnej informacji publicznej. Tymczasem pozostaje nam liczyć na większą otwartość Domu Kultury i wyjaśnienie wątpliwości związanych z jego działalnością.

Zapraszamy do krótkiej fotorelacji z otwarcia.

 

 

 

Autor: Rada Osiedla Gaj

Udostępnij
 • Sporna

  Nie widzę na zaproszeniu żadnej informacji o tym, że tylko członkowie Spółdzielni są zaproszeni. Informacja publiczna znajduje się w KRS zarówno o Fundacji jak i Stowarzyszeniu. Finansowanie i działalność gospodarcza… bez komentarza. Polecam Art. 5 pkt. 5. ustawy o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 z późn. zm, który brzmi: „Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów.”

  Polecam też prawo o stowarzyszeniach: Rozdział 4
  Majątek stowarzyszenia
  Art. 33.
  1. Majątek stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków,
  zapisów, dochodów z własnej działalności, dochodów z majątku stowarzyszenia
  oraz z ofiarności publicznej.
  2. Stowarzyszenie, z zachowaniem obowiązujących przepisów, może przyjmować
  darowizny, spadki i zapisy oraz korzystać z ofiarności publicznej.
  Art. 34.
  Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, według ogólnych zasad
  określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej stowarzyszenia
  służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału
  między jego członków.

  Art. 35.
  Stowarzyszenie może otrzymywać dotację według zasad określonych w odrębnych
  przepisach.

  Kolejne niekompetencje przemawiają za wiadomymi nam osobami, chcącymi skłócić mieszkańców GAJU.

  • persistent

   Myślę, że pani SPORNA vel Rypa, mija się z prawdą, gdyż zaproszenie na otwarcie wspomnianej filii D.K. wywieszone było na niektórych tablicach ogłoszeń na klatkach schodowych. Napewno nie było wywieszone na zewnątrz budynków na osiedlu GAJ. Natomiast korzystniej byłoby dla członków SM, gdyby p. SPORNA zajęła się właściwym wykonywaniem obowiązków, nalożonych przez pracodawcę. Wówczas czas oczekiwania na przekształcenie mieszkania w odrębną własność trwałby nie dłużej niż 3 miesiące, jak wynika to przecież z art. 21 ustawy o spółdz. mieszkaniowych.

   • Sporna

    Aktualnie nie jestem i nigdy nie byłam pracownikiem Spółdzielni. Jestem tylko bacznym obserwatorem zebrań. Klika, która utworzyła się na ul. Krynickiej ma klapki na oczach i uszach i nic do nich nie dociera.

 • Małgorzata ryfa

  Dziękuję Radzie Osiedla Gaj za foto-relacje z otwarcia Filii Domu Kultury Spółdzielni Mieszkaniowej Wrocław-Południe. Chcemy jako Fundacja krzewić kulturę na razie wśród członków SM Wrocław-Południe, a może później jak nam to wszystko wypali rozszerzymy działalność na wszystkich mieszkańców Osiedla Gaj. Nie ukrywam, że było by mi bardzo miło. Na razie mamy bardzo dużo zapału i chęci do działania. Poświęcamy swój wolny czas i na razie nie wiemy co to jest odpoczynek. Mamy wiele pomysłów i będziemy się starali wdrażać je po kolei w życie. Ostatnio byłam zaproszona na VIII Forum osób niepełnosprawnych, prowadzonym przez posła Piechotę. Ludzie z całej Polski na wózkach inwalidzkich, opowiadali o swoich wypadkach i jak nie mogli na samym początku poradzić sobie ze swoja niepełnosprawnością.Napotkali na swojej drodze osoby, które im pomogły. Nawoływali, aby pomóc ludziom sprawnym inaczej, aby opuścili te swoje cztery ściany i wyszli do ludzi. Chcemy zająć sie tymi ludźmi, aby też mogli korzystać z naszych Domów Kultury. W przyszłości mamy nadzieję, że młodzież która będzie pracować u nas w wolontariacie, będzie zabierać swoich kolegów na wózkach do kina, teatru jak również na mecze, czy na wycieczki. Nawiązaliśmy kontakt z Fundacjami na terenie Niemiec, które pomogą nam pozyskać sprzęt rehabilitacyjny. Na artykuł, który ukazał się w „Gazecie Południowej” zgłosiło się paru ludzi pozytywnie zakręconych, którzy chcą pomagać. To jest pocieszające, że w dzisiejszych czasach, „kultu pieniądza” jest jeszcze paru społeczników, którzy chcą bezinteresownie robić coś dla drugiego człowieka. Ja serdecznie zapraszam ludzi dobrej woli do współpracy. Bardzo proszę o uwagi, nawet te krytyczne. na pewno Państwo macie większe doświadczenie w działalności społecznej. My dopiero zaczynamy. Cieszę się że zarząd spółdzielni wspiera nas w naszych działaniach. Otworzyliśmy profil na facebook’u, gdzie będziemy informować o naszych działaniach.Bardzo proszę wszelkie uwagi kierować na adres mailowy: dladobrychdziel@o2.pl Małgorzata Ryfa

  • Rada Osiedla Gaj

   Szanowna Pani Prezes,

   Pragniemy podziękować Pani za rzeczową informację o celach działalności Fundacji Dla Dobrych Dzieł i jej zacnej idei bezinteresownego pomagania ludziom niepełnosprawny, oraz seniorom naszej społeczności.

   Podtrzymujemy, złożoną na Zebraniu Osiedla IV Gaj SM w dniu 24 października, deklarację współpracy w zakresie krzewienia kultury na naszym Osiedlu, integrowania ludzi starszych i niepełnosprawnych, często osamotnionych i pozostawionych na uboczu życia publicznego.

   Jednocześnie chcielibyśmy Panią poinformować, że Rada Osiedla, jako jednostka społeczna, ma możliwość pracy i wspólnego działania z różnymi podmiotami, działającymi na niwie społecznej w Osiedlu.

   Rada Osiedla jest powołana do życia, aby wspomagać jednostki Urzędu Miasta w funkcjonowaniu Osiedla. W ramach kompetencji Rady Osiedla jest także inicjowanie petycji obywatelskich i różnego rodzaju inicjatyw obywatelskich.

   Zapraszamy Panią Prezes do siedziby Rady Osiedla przy ulicy Krynickiej 80, celem wymiany doświadczeń i zainicjowania ewentualnej współpracy.

   Z wyrazami szacunku,
   Stefan Zydorowicz,
   Przewodniczący Zarządu Rady Osiedla Gaj.

   • Jerzy Żłobiński

    Wszyscy społecznicy których znam ciesza się,że wreszcie otwarto Dom Kultury na Gaju.Znam Panią Małgorzatę Ryfę od bardzo wielu lat i wiem że jest osobą odpowiedzialną,na której można polegać.Napewno więc znów zrobi wiele dobrego dla powstałego Domu Kultury.Życzę jej zatem wielu nowych pomysłów oraz powodzenia w dalszej działalności społecznej naszego osiedla.Jerzy

    • Krycha

     Znam Małgorzatę Ryfę od wieku lat. Razem studiowałyśmy na Politechnice na ciężkim, męskim wydziale elektrycznym. Zawsze uśmiechnięta , niosąca pomoc innym, pełna wzajemnej empatii i życzliwości choć życie nie szczędziło jej bolesnych ciosów. Wspaniale, że zajęła się teraz pomocą dzieciom kalekim. Jest bardzo właściwą osobą na właściwym miejscu.

 • instruktor

  Nie bardzo wiem, w czym jest cały problem, ale bardzo chętnie poprowadzę zajęcia muzyczne dla wszystkich zainteresowanych peło- i niepełnosprawnych, dzieci i dorosłych. Myślę, że to super, że komuś się coś chce tworzyć nowego, działać i pomagać. Nie sądzę, żeby ktokolwiek został odesłany z Domu Kultury, bo nie jest członkiem spółdzielni. A że spółdzielnia chce coś zrobić dla swoich członków, czy to źle?

 • zainteresowany

  Uważam, że każda inicjatywa tego typu zasługuje na wielkie uznanie. Zamiast krytykować, należałoby wspierać to dzieło. jestem bardzo zadowolony z otwarcia domu kultury i zarówno ja, jak i wiele moich znajomych będzie aktywnie uczestniczyć w jego działalności. Brawo za pomysł! Życzę owocnej pracy i rozwoju!

 • mieszkaniec

  Super że dzieje się coś nowego na osiedlu. Popieram utworzenie Domu Kultury!

  • Emerytka

   Piękne są czyny, zabawy na koszt innych, pod pozorami wolontariatu korzystać z pomieszczeń urządzonych za ok. 5 mln zł a kredytowanych przez mieszkańców ulicy Krynickiej tej spółdzielczej i to w większości za złotówki emerytów. Jak oświadczył Kierownik Osiedla na zebraniu mieszkańców spółdzielców w dniu 24 października za utrzymanie mediów (prąd, ogrzewanie, woda, śmieci,..itd..) tego Domu Kultury opłacać będą mieszkańcy spółdzielni . Teraz wiem dlaczego do bloku i jego mieszkań dociera ciepło ledwo ogrzewające grzejniki a na korytarzach mróz, piony zimne ( bo w administracji i Domu Kultury można przebywać w stringach bez obawy przeziębienia).
   Czy teraz ci pochlebcy z osiedla rozumieją problem ? Emerytka……

 • Spółdzielca

  Dom Kultury na naszym niedoinwestowanym Osiedlu to „wspaniała” rzecz. Myślę jednak, że samo nazwanie naszej Administracji Osiedla Gaj, Domem Kultury, czy jak kto woli FILIĄ, jest absurdalne. Musi każdy z nas zdawać sobie z tego sprawę, że nawet jeśli jest pewna grupa zapaleńców – tzw. wolontariuszy, to w dluższym okresie działalność ta będzie kosztowna. Być może do grona wolontariuszy dołączy też żona Kierownika Osiedla Tadeusza Wasiaka i będzie za darmo sprzątała pomieszczenia Domu Kultury. Koszty działalności Domu Kultury nie będzie przecież pokrywał Zarząd SM, który zgodnie z ustawą o SM nie może zarabiać na swoich członkach. Kosztami tej działalności obciążeni zostaną wszyscy członkowie SM i wszyscy właściciele nie będący członkami Spółdzielni. Przecież o ten fundusz chodziło Zarządowi SM na Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 listopada 2011 roku. Dzięki obecnym członkom SM na powyższym Zgromadzeniu uchwała ta nie uzyskała aprobaty większości i upadła. No cóz, w telegraficznym skrócie chciałam uświadomić członkom SM o dobrodziejstwach Zarządu SM i jaki nam szykują „pasztet” ….

 • Prawdziwy Spółdziielca

  „Spółdzielco” za nisko latasz. Wzbij się na wyżyny, a może dojrzysz coś dobrego w pomaganiu innym.

 • FUNDACJA DLA DOBRYCH DZIEŁ

  NO PROSZĘ TO JUŻ 5 LAT, WIELE OSÓB NIE WIERZYŁO, A JEDNAK SIĘ UDAŁO. OD 5 LAT DZIAŁAJA PRĘŻNIE DWA DOMY KULTURY PRZY UL. KRYNICKIEJ 4A I UL. WIDNEJ 17. MAŁGORZATA RYFA – PREZES FUNDACJI „DLA DOBRYCH DZIEŁ”