Otwarcie Domu Kultury przy Krynickiej 4a.

W dniu 17 października w budynku administracji Spółdzielni Mieszkaniowej Wrocław Południe przy ul. Krynickiej 4a odbyło się uroczyste otwarcie filii Domu Kultury. Zapraszamy do relacja z otwarcia placówki, która budzi tyle nadziei, co i wątpliwości. 

W dniu 17 października w budynku administracji Spółdzielni Mieszkaniowej Wrocław Południe odbyło się uroczyste otwarcie filii Domu Kultury. Domu jednak nie nastawionego na wszystkich, bo zamkniętego dla ogółu mieszkańców, a otwartego dla nielicznych. Działalność kulturalna prowadzona w nowo otwartej placówce przez Fundację „Dla Dobrych Dzieł” oraz Stowarzyszenie „Spółdzielczy Dom” ograniczona jest tylko dla mieszkańców Spółdzielni. Co to oznacza? W praktyce, że obiekt usytuowany na naszym Osiedlu będzie dostępny tylko dla nielicznych mieszkańców Gaju, członków wspomnianej Spółdzielni. Dom Kultury, instytucja z założenia prospołeczna, jest więc tylko dla wybranych. Również sama oferta instytucji wydaje się enigmatyczna i nigdzie nie dostępna. Na otwarciu wspominano m.in. o wspieraniu mieszkańców w sprzęt ortopedyczny. Dziś brak informacji o tym, jak i pełnej ofercie kulturalnej. Tym bardziej dziwi więc niejasna sytuacja Domu. Nie udało nam się uzyskać również odpowiedzi na pytania mieszkańców ulicy Krynickiej. Kto pokryje koszty działalności placówki? W myśl zapisów ani fundacja ani stowarzyszenie nie prowadzą działalności gospodarczej. Pojawiają się więc wątpliwości co do legalności działalności i braku pełnej informacji publicznej. Tymczasem pozostaje nam liczyć na większą otwartość Domu Kultury i wyjaśnienie wątpliwości związanych z jego działalnością.

Zapraszamy do krótkiej fotorelacji z otwarcia.

 

 

 

Autor: Piotr Nawrotek

Udostępnij