Zapraszamy na spotkanie z pracownikiem Powiatowego Urzędu Pracy


news_guyZapraszamy na spotkanie mieszkańców osiedla z pracownikiem Powiatowego Urzędu Pracy we Wrocławiu – Panią Eweliną Grochulską. Temat spotkania to „podniesienie aktywności osób bezrobotnych na rynku pracy oraz zapoznanie z możliwościami stwarzanymi przez instytucje wspierające osoby poszukujące pracy”. Spotkanie zaplanowane jest w dniu 2 kwietnia o godzinie 16:30 w siedzibie Rady Osiedla Gaj przy ul. Krynickiej 80.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Author: Piotr Nawrotek

Share This Post On