Historia Zakładu Ekologii i Zwalczania Chwastów na Gaju

Zakład Ekologii i Zwalczania Chwastów powstał w 1966 roku z lokalizacją na terenie zaniedbanego ogrodnictwa PGR przy ul. Jabłecznej 2 (obecnie Orzechowa 61). Stał się kontynuatorem działalności badawczej Pracowni o tej samej nazwie, która od roku 1951 funkcjonowała w ramach Zakładu Uprawy Roli i Płodozmianów IUNG. Od początku, Kierownikiem Pracowni i utworzonego Zakładu był prof. dr Józef Rola, a w latach 1993-2003 prof. dr Henryka Rola, a obecnie dr Krzysztof Domaradzki.

 

 

 
Placówka zlokalizowana jest na południowym obrzeżu Wrocławia i zajmuje powierzchnię 2 ha. Zbudowano na niej pawilon laboratoryjny – głównie do badań dynamiki rozkładu herbicydów i ich pozostałości w roślinie, glebie i wodzie. Mieszczą się w nim także sala konferencyjna, biblioteka i pomieszczenia biurowe. Do dyspozycji są także odpowiednie budynki gospodarcze do przechowywania próbek środków chemicznych (herbicydów, odczynników), aparatury do aplikacji herbicydów, narzędzi i maszyn oraz garażowania pojazdów mechanicznych. W ostatnich latach, wybudowano nowoczesne laboratoria biologiczne połączone ze szklarnią i halą wegetacyjną. Na posiadanym terenie znajdują się osiatkowane mikropoletka do prowadzenia doświadczeń testowych biologicznej oceny herbicydów i wyznaczania progów szkodliwości chwastów dla roślin uprawnych. W sumie jest to dobrze zorganizowana i wyposażona baza doświadczalna spełniająca normy europejskie.

 

Zakład zatrudnia 26 osób w tym: 2 profesorów, 4 doktorów, 4 magistrów i 16 pracowników laboratoryjno-technicznych. Ponadto, 1 emerytowanego profesora na umowie o dzieło.

Od początku funkcjonowania Zakładu Ekologii i Zwalczania Chwastów działalność naukowa tej placówki dotyczyła zagadnień związanych z biologią i ekologią chwastów segetalnych oraz ich rozmieszczeniem i konkurencją dla roślin uprawnych. Na uwagę zasługują wieloletnie badania Zakładu nad reakcją odmian roślin uprawnych na herbicydy, zjawiskiem kompensacji i uodparniania się chwastów.

 

Zachowanie herbicydów w środowisku jest przedmiotem badań Zakładu od 1966 roku. Badania te dotyczą głównie dynamiki rozkładu, wpływu substancji pomocniczych, pozostałości w glebie, roślinie i wodach substancji aktywnych herbicydów.

Dorobkiem naukowym Zakładu Ekologii i Zwalczania Chwastów w okresie 35 lat jest: 1174 publikacji naukowych i popularno-naukowych oraz 32 instrukcje wdrożeniowe. Liczne wykłady na szkoleniach kadry inżynieryjno-technicznej obsługi rolnictwa i pogadanki radiowo-telewizyjne. Szeroka współpraca z wieloma krajowymi placówkami i instytucjami oraz gospodarstwami wdrożeniowymi. Zakład Ekologii i Zwalczania Chwastów utrzymuje także liczne kontakty naukowe z wieloma organizacjami międzynarodowymi i placówkami zagranicznymi. Pracownicy Zakładu na podstawie wyników badań z zakresu herbologii uzyskali stopnie naukowe: doktora (13), docenta (6), profesora (4). Ponadto 14 absolwentów Akademii Rolniczej we Wrocławiu wykonało dyplomowe prace magisterskie.

 

Za całokształt działalności w minionych latach na rzecz rozwoju polskiego rolnictwa z zakresu herbologii, szereg pracowników Zakładu otrzymało państwowe i resortowe odznaczenia oraz liczne nagrody Ministra Rolnictwa i Dyrektora Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa.

 

Źródło

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Zakład Ekologii i Zwalczania Chwastów

 

 

 

Author: Piotr Nawrotek

Share This Post On