Ciekawostki i dane statystyczne

Ciekawostki i dane statystyczne…

Ciekawostki

 • Nazwa osiedla pochodzi od wsi Gayn, której nazwa pochodziła prawdopodobnie od znajdującego się w jej pobliżu niewielkiego lasu
 • Historia osiedla sięga początków XX wieku, kiedy to teren, na którym znajduje się obecnie osiedle Gaj został włączony do Wrocławia
 • Dawniej w części północnej osiedla rozmieszczone były ogródki działkowe poprzecinane uliczkami, które zgodnie z ówczesnym przeznaczeniem terenu nazwano: Brzoskwiniowa, Działkowa, Jabłeczna, Krynicka i Orzechowa.
 • Osiedle obejmuje rejon, którego granice stanowią: od północy Al. Armii Krajowej, od południa nasyp kolejowy, ze wschodu ul.Bardzka i z zachodu Park Skowroni
 • Wroclaw-Gaj – nazwa niemiecka: Sil Herdain
 • Gaj jest jednym z najlepiej zinformatyzowanych osiedli we Wrocławiu, oferując bardzo szeroki wachlarz usług dostępu do Internetu
 • Automatyczna stacja kontrolna Zakładu Meteorologii i Klimatologii Uniwersytetu Wrocławskiego (jedna z 4) badająca zmiany w klimacie Wrocławia znajduje się wewnątrz osiedla mieszkaniowego Gaj – zbiera dane reprezentujące zabudowę wysoką (5-11 kondygnacji, odległości ok. 3,5 km od centrum).

 

Dane statystyczne

 • Orientacyjna liczba mieszkańców: 19,7 tys (liczba zameldowanych mieszkańców według Urzędu Miasta Wrocław z 2007r.)
 • Wysokość nad poziom morza osiedla to 125,57 m
 • Poza falą powodziową z 1997 r.
 • Roczna wilgotność względna wynosi 79 – 80%
 • Przeciętna temp. stycznia wacha się na poziomie 2 do -1,5 stopnia C
 • Przeciętna temp. lipca wynosi 17,5 – 18 stopni C
 • Suma opadów rocznych wynosi 550 – 600 mm
 • Warstwa średnia śniegu utrzymuje się na poziomie 10cm
 • Na Gaju występuje przewaga wiatrów zachodnich 17 – 20%
 • Średnia prędkość wiatru wynosi 3 – 3,5 m/s
 • Wody gruntowe występują na głębokości 5,2 – 5,5 m
 • Grunt jest mało wilgotny

 

Author: Piotr Nawrotek

Share This Post On