Pogrzeb i procesja zastrzelonych policjantów

W czwartek, 14 grudnia, odbyły się państwowe pogrzeby dwóch zastrzelonych na ulicy Sudeckiej policjantów. Jeden z pogrzebów, podkom. Ireneusza Michalaka, odbył się w kościele i na cmentarzu parafialnym pw. Ducha Świętego przy ul. Bardzkiej. Również ulicą Bardzką przeszedł kondukt żałobny.

Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu:

Funkcjonariuszy z Komisariatu Policji Wrocław-Fabryczna – podkom. Ireneusza Michalaka i podkom. Daniela Łuczyńskiego, którzy zginęli realizując zadania służbowe, pożegnały dziś tłumy. W uroczystościach pogrzebowych odbywających się we Wrocławiu i Łozinie oprócz rodziny, bliskich, przyjaciół i policjantów z całej Polski oraz z zagranicy, udział wzięli m.in. Pan Czesław Mroczek Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, nadinsp. Dariusz Augustyniak p.o. Komendanta Głównego Policji, nadinsp. Dariusz Wesołowski Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu, mł. insp. Rafał Siczek Komendant Miejski Policji we Wrocławiu, którzy przybyli wraz ze swoimi zastępcami. Nie zabrakło także przedstawicieli władz rządowych i samorządowych m.in. Wicewojewody Dolnośląskiego Pana Jarosława Kresa, Prezydenta Wrocławia Pana Jacka Sutryka.

Fotografia nagłówowa autorstawa Tomasza Hołod (źródło www.wroclaw.pl).

Author: RO Gaj

Share This Post On