Nowy parking na ulicy Krynickiej!

Budowa parkingu przy ul. Krynickiej 34-42 została oficjalnie zakończona, a sam parking przekazany do użytkowania mieszkańcom Gaju.

W środę, 15 listopada, miało miejsce oficjalne otwarcie parkingu przy ul. Krynickiej 34-42, podczas którego przedstawiciele Rady Osiedla Gaj oraz władz miasta, w tym Prezydenta Wrocławia, Pana Jacka Sutryka, symbolicznie przekazali parking mieszkańcom Gaju.

Nowoczesny parking zastąpił nieutwardzony i błotnisty teren pomiędzy blokami na ulicy Krynickiej, gdzie dotychczas mieszkańcy parkowali swoje samochody.

Sama budowa parkingu obejmowała nie tylko utwardzenie terenu i wyznaczenie miejsc postojowych, ale kompleksowe zrewitalizowanie tego terenu, na które składały się następujące prace:

– wykonanie nawierzchni parkingu,
– budowa zjazdu na parking, nowego chodnika oraz dróg manewrowych,
– wyznaczenie 40 miejsc postojowych, w tym trzech kopert dla osób z niepełnosprawnościami,
– budowa odwodnienia (kanalizacja deszczowa, muldy chłonne),
– budowa oświetlenia w postaci okablowania i trzech latarni,
– zabezpieczenie istniejących sieci telekomunikacyjnych oraz sieci ciepłowniczej,
– zagospodarowanie terenów zielonych (w tym zasadzenie ośmiu drzew)

Nowy parking to 40 wydzielonych miejsc postojowych, w tym 3 przystosowane na potrzeby osób z niepełnosprawnościami (tzw. koperty). Co istotne, nawierzchnia ułożona została z płyt ażurowych, które przepuszczają wodę. Inwestycja obejmowała również zagospodarowanie zielni, w tym nowe nasadzenia.

Prace o wartości 1,2 mln zł zostały w całości sfinansowane w ramach miejskiego programu Funduszu Osiedlowego.

Sam Fundusz Osiedlowy to miejski program umożliwiający radom osiedli poprawę infrastruktury osiedla poprzez kierowanie pieniędzy na nieduże inwestycje służące mieszkańcom, lokalnie podnoszące jakość ich życia. Poza Wrocławskim Budżetem Obywatelskim i programem „Mikrograntów”, jest to jeden z kluczowych elementów partycypacyjnego budżetu Wrocławia, pozwalający mieszkańcom decydować o lokalnym wykorzystaniu miejskich środków.

GALERIA ZDJĘĆ*

(*) za zdjęcia dziękujemy Miastu Wrocław.

Author: RO Gaj

Share This Post On