Zielony Klin Południa: w okolicy Gaju powstanie las!

Dzięki decyzji różnych instytucji, tuż za granicami Gaju -pomiędzy Gajem, Jagodnem a Wojszycami, powstanie las oraz zielone tereny rekreacyjne w ramach tzw. Zielonego Klina Południa Wrocławia.

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa złożył w listopadzie b.r. oficjalną deklarację przekazania terenów rolnych w tzw. Zielonym Klinie Południa pod las. Równolegle 24 listopada miejscy radni jednogłośnie przegłosowali projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia odpowiedniego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wyżej wymienionego obszaru Wojszyc i Jagodna.

Oznacza to, ze już niebawem w pobliżu Gaju powstanie duży kompleks leśno-parkowy. Teren ten przeznaczony jest nie tylko pod cele rekreacyjne, ale ma również pełnić ważna funkcję napowietrzania południa Wrocławia.

Obszar klina zlokalizowanego pomiędzy ulicami Buforową a Smardzowską ma łączną powierzchnię 63ha. Jak zapowiadają Lasy Państwowe, które maja zostać nowym właścicielem gruntów, czas potrzebny na wyrośnięcie lasu to okres pomiędzy 10, a 20 lat.

Author: Piotr Nawrotek

Share This Post On