Dzień Seniora na Gaju

W sobotę, 19 listopada, na terenie Klubu Seniora przy ul. Krynickiej odbyły się uroczyste obchody Dnia Seniora – zorganizowane przez Radę Osiedla Gaj oraz osiedlowy Klub Seniora. Zapraszamy do fotorelacji z wydarzenia.

Spotkanie zorganizowane zostało w ramach osiedlowych obchodów Dnia Seniora.

W siedzibie Klubu Seniora przy ul. Krynickiej spotkali się seniorzy z Gaju, przedstawiciele Związku Emerytów i Rencistów, Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, radni osiedlowi (w tym Przewodniczący Rady Osiedla Gaj – Pan Adam Wojtaszewski oraz Przewodniczący Zarządu Osiedla – Pan Stefan Zydorowicz) oraz zaproszeni goście – Prezydent Wrocławia Pan Jacek Sutryk, Prezes Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Wrocław-Południe Nasze Południe Pan Marek Dera, Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Wrocław Południe – Pan Zbigniew Michalak, Chór Mimoza oraz członkowie Klubu Seniora na Gaju, w tym Panie Wiesława Grzywniak i Jadwiga Hałat-Kornaszewska – przewodnicząca oraz była przewodnicząca osiedlowego Klubu Seniora na Gaju.

Na spotkaniu w Klubie Seniora pojawił się także Prezydent Wrocławia – Pan Jacek Sutryk. To między innymi dzięki wsparciu miasta udało się pozyskać lokal oraz środki na działalność klubu seniora.

Uroczystość uświetnił również występ chóru „Mimoza”.

Obchody Dnia Seniora to również doskonała okazja do wspólnego spędzenia czasu, rozmów oraz integracji starszych mieszkańców naszego osiedla.

Życzenia dla seniorów od Przewodniczącego Rady Osiedla Gaj – Pana Adama Wojtaszewskiego:


Stało się już tradycją Rady Osiedla „Gaj” aby w miesiącu Listopadzie spotykać się   z Seniorami Osiedla z okazji Międzynarodowego Dnia Seniora. Pozwólcie ze serdecznie powitam Pana Prezydenta Miasta Wrocławia Jacka Stryka wraz z asystentką Panią Eweliną. Witam Pana Marka Derę Prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej Wrocław Południe. Witam Pana Zbigniewa Michalaka  Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej. Witam Panią Teresę Godzieba Sekretarza Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej iczłonka Rady Osiedla Gaj IV.Witam Panią Danutę Martin Przewodniczącą Rady Osiedla Gaj IV Spółdzielni Mieszkaniowej.   Witam p. Urszulę Musiał Przewodniczącą Polskiego Związku Emerytów i Inwalidów RP koło nr 8 .  Witam Pana Leszka Zakosztowicza Przewodniczącego Polskiego Związku Emerytów i Inwalidów RP koło nr 2. Witam serdecznie Panie Wiesławę Grzywniak i Jadwigę Hałat – Kornaszewską Przewodniczącą oraz byłą Przewodniczącą Klubu Seniora osiedla Gaj. Witam Pana Andrzeja Wystygło dyrygenta zespołu „Mimoża” wraz z członkami zespołu. Witam członków  koła środowiskowego Gaj Związku Żołnierzy Wojska Polskiego z sekretarzem koła Panem Kazimierzem Zagrodnikiem. Witam Pana  Stefana Zydorowicza Przewodniczącego Zarządu Osiedla Gaj, witam  też Panie radne i Panów radnych Rady Osiedla Gaj. Witam wszystkich obecnych a przede wszystkim Was   którym to spotkanie jest poświęcone.

Kochani Seniorzy zebrani na dzisiejszej uroczystości.W kalendarzu pojawia się coraz więcej dni, które są okazją do celebrowania dojrzałego czy starszego wieku. W listopadzie obchodzimy światowy oraz ogólnopolski Dzień Seniora. Te święta maja wspólny cel – kształtowanie właściwego społecznego postrzegania osób starszych oraz zapewnienie im godnego życia. Stało się już zatem tradycją naszego osiedla, że co roku spotykamy się, aby uczcić ten piękny dzień i podziękować Wam drodzy seniorzy za to, że dzięki Wam nie pokryły się kurzem nasze obyczaje, że to z waszych ust młode pokolenie dowiaduje się o minionym czasie, za to, że wasze serca i ręce sprawiły, że rodzinne domy stały się bezpieczną przystanią dla dzieci i wnuków.

Bycie seniorem powinno stać się atutem, dlatego uszanujmy ten czas jako dobrodziejstwo. To wy drodzy seniorzy macie ogromna wiedzę, doświadczenie życiowe oraz wyczucie sytuacji. To wy jesteście strażnikami tradycji religijnych, patriotycznych,  rodzinnych,  kultywujecie kulturę naszego regionu, naszej miejscowości, a  także kulturę kulinarną. To wy pracowaliście całe życie na to, co mamy dziś. Niech wartości i polskie chrześcijańskie tradycje, które przez lata waszego życia były dla was drogowskazem, staną się przykładem również dla młodszego pokolenia. Godna podziwu jest wśród was nieustanna chęć spotkań, wymiany poglądów, ale przede wszystkim radość i optymizm, jakie nosicie w sobie, a doskonale wiemy, ze najważniejsze jest zdrowie, radość i pogoda ducha, a wówczas wiek się nie liczy.

Do naszych drogich Seniorów, wciąż młodych duchem, którzy może mają srebrne włosy, ale na pewno złote serca kieruję najserdeczniejsze życzenia.
 

FOTORELACJA

Serdeczne dziękujemy za wspaniała atmosferę spotkania oraz raz jeszcze życzymy zdrowia oraz wszelkiej pomyślności wszystkim seniorom z okazji ich Święta!

Author: Piotr Nawrotek

Share This Post On