Rozbudowa Promenady Krzyckiej

Promenada Krzycka, czyli pieszo-rowerowa południowa obwodnica Wrocławia sukcesywnie się powiększa. Sprawdzamy postępy prac na Gaju i Tarnogaju.

W lecie do użytku ma zostać oddany ciąg pieszo-rowerowy przy ul. Spiskiej, który połączy się z trasą Promenady Krzyckiej.

Zdjęcie własne

Prace nadzoruje Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta. Obecnie kończy się budowa nowej drogi wraz ze ścieżką pieszo-rowerową przy ul. Spiskiej. Na początku maja zostały tam posiane łąki kwietne oraz posadzone rośliny. Nasadzenia obejmowały ponad 1300 krzewów.

Zdjęcie pochodzi z profilu Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta Wrocławia na Facebooku.

Ostatnim etapem budowy będzie układanie masy na odcinku stanowiącym dojazd do posesji mieszkalnych oraz montaż oświetlenia i tzw. małej architektury w postaci ławek, stolików i koszy.

Zdjęcie pochodzi z profilu Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta Wrocławia na Facebooku.

Powoli kończą się również prace budowlane na Tarnogaju, a konkretnie w okolicach ul. Bardzkiej. Trwa tam układanie podłoża oraz montaż infrastruktury oświetlenia. Termin zakończenia budowy to lato 2022.

Zdjęcie pochodzi z profilu Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta Wrocławia na Facebooku.

Budowy na odcinkach na Gaju i Tarnogaju są kolejnym etapem prac mających na celu przywrócenie do życia idei Hugo Richter Weg, czyli pieszo-rowerowej obwodnicy południa Wrocławia, zaprojektowanej jeszcze przed wojną przez znanego, niemieckiego architekta Breslau. Ta zielona trasa biegnąć ma wzdłuż nasypu kolejowego na Towarowej Obwodnicy Wrocławia.

Zdjęcie pochodzi z profilu Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta Wrocławia na Facebooku.

Na dzień dzisiejszy gotowa jest blisko 2 km trasa pieszo rowerowa pomiędzy ulicami Bardzką i Spiską na południu Gaju. W kolejnych planach jest oddanie ponad 700 metrowego odcinka pomiędzy ulicami Bardzką a Śliwkową oraz Ziębicką i Gazową na Tarnogaju.

Zdjęcie własne

Docelowo trasa połączyć ma ulicę Gazową na Tarnogaju z ulicą Grabiszyńską na Grabiszynku.

Inwestycja realizowana jest m.in. dzięki zaangażowaniu mieszkańców w ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego.

Author: Piotr Nawrotek

Share This Post On