Spotkanie radnych Gaju ze Strażą Miejską

W poniedziałek, 24 stycznia, w siedzibie Rady Osiedla Gaj odbyło się pierwsze w tej kadencji spotkanie zarządu RO Gaj wraz z Komisją Bezpieczeństwa i Infrastruktury rady osiedla z przedstawicielami Straży Miejskiej, w tym Strażnikiem Osiedlowym.

Na roboczym spotkaniu w Radzie Osiedla pojawili się przedstawiciele Straży Miejskiej we Wrocławiu, reprezentowanej m.in. przez kierownik Katarzynę Kaczor oraz strażnika Gaju – młodszego strażnika Adama Jędrczak.

Z ramienia Rady Osiedla pojawili się m.in. przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Infrastruktury, Pan Jerzy Juszczak oraz przewodniczący Rady Osiedla, pan Adam Wojtaszewski.

Spotkanie poświęcone było współpracy obu podmiotów na rzecz bezpieczeństwa na osiedlu oraz konieczności zwiększenia działań prewencyjnych na terenie Gaju.

Omówiono m.in. kwestię dyżurów strażnika osiedlowego, problematykę osób bezdomnych, pozostawionych wraków pojazdów oraz rejonów szczególnie zagrożonych.

Przypominamy, że do dyspozycji mieszkańców pozostaje telefon służbowy strażnika osiedlowego, starszego strażnika Adama Jędrczaka – nr tel.: 600 908 507 (telefon czynny w godzinach służbowych).

Przez całą dobę czynny jest natomiast telefon alarmowy SM we Wrocławiu – telefon 986.

Interwencje można zgłaszać również drogą mailową pod adresem interwencje@strazmiejska.wroclaw.pl .

Terminy oraz miejsce dyżurów strażnika osiedlowego na Gaju podamy wkrótce.

Autor: Piotr Nawrotek

Udostępnij