Świąteczna pomoc Rady Osiedla Gaj

Na kilka dni przed Świętami Bożego Narodzenia osiedlowi radni wręczyli świąteczne paczki dla najbardziej potrzebujących mieszkańców osiedla. Również w grudniu radni z Gaju przekazali pomoce dydaktyczne dla działających na terenie Gaju przedszkoli oraz zaangażowali się w charytatywny kiermasz świąteczny.

W grudniu Rada Osiedla Gaj wsparła i zaangażowała się w kilka charytatywnych akcji i inicjatyw:

Świąteczne paczki dla najbardziej potrzebujących mieszkańców osiedla

Tuż przed Świetami Bożego Narodzenia Rada Osiedla Gaj we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej we Wrocławiu przekazała świąteczne paczki dla osób starszych, schorowanych bądź będących w rożnego rodzaju kryzysach, które mieszkają na Gaju. Paczki sfinansowane zostały przez Miasto Wrocław.

Wsparcie dla przedszkoli

Rada Osiedla Gaj przekazała środki finansowe na zakupu gier i materiałów edukacyjnych dla dzieci z przedszkoli zlokalizowanych na osiedlu. Dofinansowanie objęło Przedszkola Nr 49 z ul. Borowskiej, Przedszkole Nr 92 z ul. Bardzkiej oraz Przedszkole Nr 32 z ul. Kłodzkiej.

Charytatywny kiermasz dla dzieci ze szpitala przy ul. Borowskiej

(zdjęcie archiwalne)

W dniach 2-4 grudnia odbył się Charytatywny Kiermasz Świąteczny w Centrum Handlowym Ferio Gaj. W ramach kiermaszu sprzedawane byłī świąteczne dekoracje wykonane przez przedszkolaków i uczniów z placówek na Gaju oraz seniorów z Klubu Seniora na Gaju. Dochód uzyskany ze sprzedanych dekoracji przeznaczony został na doposażenie oddziału dziecięcej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego przy ul. Borowskiej.

To dla nas ogromna radość i prawdziwe źródło motywacji móc pomagać naszym mieszkańcom.

Dziękujemy wszystkim osobom, które swoim zaangażowaniem i wsparciem przyczyniły się do realizacji wyżej wymienionych przedsięwzięć!

Author: Piotr Nawrotek

Share This Post On