Wrocławski Budżet Obywatelski 2021: głosowanie!

24 września ruszyło głosowanie w tegorocznej edycji Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego. W tym roku wybierać możemy spośród 173 projektów, zaś łączna pula pieniędzy przeznaczonych na realizację zwycięskich pomysłów to 25 mln złotych. Prezentujemy projekty dotyczącego naszego osiedla oraz najważniejsze informacje o głosowaniu.

Wrocławski Budżet Obywatelski 2021 – o projekcie

Budżet obywatelski to miejska inicjatywa, która umożliwia mieszkańcom dyskusję i bezpośredni wpływ na decyzje o przeznaczeniu części budżetu publicznego na przedsięwzięcia zgłoszone bezpośrednio przez obywateli i dotyczące ich miejsca zamieszkania we Wrocławiu.

Jest to kolejna edycja programu, w której na realizację zwycięskich projektów przewidziano 25mln złotych. Projekty zaś wybierać można w dwóch kategoriach – osiedlowych (lokalnych) i ponadosiedlowych (łączących różne osiedla).

W tym roku zgłoszono 96 projektów osiedlowych i 77 ponadosiedlowych. Najwięcej projektów dotyczy zieleni i rekreacji.

Wrocławski Budżet Obywatelski 2021 – jak głosować

W tym roku głosowanie odbywa się w terminie od 24 września do 11 października.

Głosować można bez względu na wiek, czyli głosy oddawać mogą również dzieci i młodzież przed ukończeniem 18-tego roku życia. Przy głosowaniu należy podać PESEL oraz numer telefonu komórkowego, na który przyjdzie wiadomość autoryzacyjna. Nie jest jednak wymagany meldunek we Wrocławiu. Ważne, by faktycznie mieszkać na terenie Wrocławia (podajemy kod pocztowy). Co ważne:

  • głosować można TYLKO RAZ.
  • głos można oddać na maksymalnie 2 projekty: 1 osiedlowy i 1 ponadosiedlowy.

Głos oddać można elektroniczne na stronie www.wroclaw.pl/wbo oraz osobiście w punkcie głosowania, w formie papierowej.

Wrocławski Budżet Obywatelski 2021 instrukcja głosowania:

Wrocławski Budżet Obywatelski 2021 – projekty z Gaju

Wszystkie zgłoszone projekty, w tym z Gaju, znajdziecie w wyszukiwarce projektów. Wyszukiwarka na stronie WBO umożliwia wygodne przeglądanie i selekcjonowanie projektów przy użyciu różnych parametrów (m.in. zasięg, osiedle, typ, kategoria, numer projektu).

Projekty z Gaju:

Na liście tegorocznych projektów z Gaju znalazły się m.in:

  • projekt nr 31 – projekt ponadosiedlowy, w ramach którego wchodzi projekt parku alpejskiego na terenie obecnego Wzgórza Gajowego. O projekcie szczerzej pisaliśmy w minionych latach.
  • projekt nr 165 – projekt osiedlowy poświęcony psom, a konkretnie modernizacji i powiększenia psiego wybiegu na terenie Parku Słonecznego.
  • projekt nr 14 – pomysł stworzenia siłowni na wolnym powietrzu na terenie nowopowstałego parku wzdłuż nasypu kolejowego pomiędzy osiedlami Gaj i Wojszyce.

Zapraszamy i zachęcamy do głosowania na Gaj w WBO 2021!

Grafiki w artykule pochodzą z oficjalnej strony internetowej Wrocławia oraz Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego.

Autor: Piotr Nawrotek

Udostępnij