[OGŁOSZENIE] Obowiązek zgłoszenia źródła ogrzewania domu

Ważna informacja dla właścicieli nieruchomości.

Od 1 lipca b.r. w życie weszły przepisy nakładające na właścicieli i zarządców nieruchomości (domów jednorodzinnych – indywidualnie właściciele, w przypadku mieszkań – zarządca) obowiązek zgłoszenia czym ogrzewają dom.

Informacje należy zgłosić/wprowadzić do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).

Link do systemu: www.zone.gunb.gov.pl

Deklaracje można złożyć elektronicznie poprzez Profil Zaufany.

Czas na uzupełnienie danych to 12 miesięcy liczone od 01.07.2021r.

Podstawa prawna: Ustawa z 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 554).

Za brak złożenia deklaracji ustawodawca przewidział kary.

Przypominamy, że cały czas trwa miejski program Zmień piec , w ramach którego można uzyskać dofinansowanie do zmiany pieca.

Author: Piotr Nawrotek

Share This Post On