Fundusz osiedlowy – wybrane projekty na Gaju

Publikujemy listę zatwierdzonych przez Radę Osiedla Gaj projektów Funduszu Osiedlowego na lata 2020-2021.

Czym jest fundusz osiedlowy?

Fundusz osiedlowy to (miejskie) narzędzie umożliwiające skuteczne działanie osiedli poprzez inwestycje służące mieszkańcom w podnoszeniu jakości życia w miejscu ich zamieszkiwania. Taką definicję funduszu osiedlowego przygotował magistrat tworząc pilotażowy dla Wrocławia projekt przydzielenia budżetu inwestycyjnego dla każdego wrocławskiego osiedla.

W skrócie każde osiedle w ramach budżetu miasta otrzyma możność zadysponowania określonej puli środków, z przeznaczeniem na realizację wybranych projektów inwestycyjnych. Będzie można ubiegać się  o realizację „drobnych”, ale potrzebnych inwestycji na swoim terenie. Bardzo istotnym w tym przypadku będzie głos i wola mieszkańców. Wymogiem będzie przeprowadzenie lokalnych konsultacji społecznych poprzedzających aplikowanie o te środki budżetowe.


Źrodło: www.wroclaw.pl

Zdjęcie poglądowe.

Jakim budżetem dysponuje Gaj na lata 2020-2021?

Kwota jaką dysponuje Osiedle Gaj (na lata 2020-2021) to: 1 039 623, 22zł.

Projekty zatwierdzone przez Radę Osiedla Gaj:

Opublikowaną listę należy traktować jako wstępną, z której tylko część zostanie zrealizowana. Pozostałe projekty trafią na tzw. listę rezerwową.

1. Parking na ulicy Krynickiej 34-42 (etap I)

2. Park Słoneczny – montaż nowych ławek

3. Ulica Krynicka 82-92 – wymiana nawierzchni jezdni i budowa chodnika

4. Progi drogowe – poduszki berlińskie wzdłuż ulic Świeradowskiej i Niemczańskiej

5. Wjazd do Przedszkola nr 49 im. Tysiąclecia Miasta Wrocławia

6. Przebudowa ul. Działkowej i podwórek (etap I – projekt rewitalizacji)

7. Ulica Radkowska – remont ulicy.

Co dalej z projektami?

Ostateczny zakres i kosztorys zgłoszonych projektów będzie konsultowany z magistratem w terminie do 24 sierpnia. Ostateczne wyniki konsultacji, a więc listę projektów przekazanych do realizacji poznamy 31 sierpnia. O dalszych etapach funduszu osiedlowego będziemy Was na bieżąco informować.

Author: Piotr Nawrotek

Share This Post On