Jubileusz radnego i spotkanie u Prezydenta Wrocławia

Podczas noworocznego spotkania Przewodniczącego Zarządu Osiedla Gaj, Pana Stefana Zydorowicza z Prezydentem Wrocławia Panem Jackiem Sutrykiem przedstawiono i omówiono funkcjonowanie Klubu Seniora na Gaju.

Spotkanie odbyło się 15 stycznia w Ratuszu.

Przewodniczący podkreślił rolę klubu seniora w budowaniu lokalnej społeczności oraz aktywizacji starszych mieszkańców osiedla. Jednym z priorytetów Rady Osiedla jest wyrównywanie różnic społecznych oraz zapewnianiu dostępu do kultury wszystkim mieszkańcom Gaju. Prezydent docenił ten stan rzeczy oraz zaoferował dalsze wspieranie inicjatywy oraz osiedla.

Dodatkowym, miłym akcentem było złożenie życzeń urodzinowych dla Przewodniczącego Zarządu RO Gaj, Pana Stefana Zydorowicza, który obchodził 75 rocznicę urodzin.

Author: Piotr Nawrotek

Share This Post On