Konsultacje społeczne Funduszu Osiedlowego

W dniach 6-19 listopada odbędą się konsultacje społeczne poświęcone wydatkowaniu środków „Funduszu Osiedlowego” na lata 2020-2021 dla Osiedla Gaj.

Czym jest fundusz osiedlowy?

Fundusz osiedlowy to (miejskie) narzędzie umożliwiające skuteczne działanie osiedli poprzez inwestycje służące mieszkańcom w podnoszeniu jakości życia w miejscu ich zamieszkiwania. Taką definicję funduszu osiedlowego przygotował magistrat tworząc pilotażowy dla Wrocławia projekt przydzielenia budżetu inwestycyjnego dla każdego wrocławskiego osiedla.

W skrócie każde osiedle w ramach budżetu miasta otrzyma możność zadysponowania określonej puli środków, z przeznaczeniem na realizację wybranych projektów inwestycyjnych. Będzie można ubiegać się  o realizację „drobnych”, ale potrzebnych inwestycji na swoim terenie. Bardzo istotnym w tym przypadku będzie głos i wola mieszkańców. Wymogiem będzie przeprowadzenie lokalnych konsultacji społecznych poprzedzających aplikowanie o te środki budżetowe.


Źrodło: www.wroclaw.pl

Budżet rozpisany został na lata 2020-2021, a rozdzielony na wrocławskie osiedla poprzez specjalny wzór, dzielący łączną kwotę 40 mln złotych na poszczególne osiedla:

gdzie:

F – Kwota Funduszu Osiedlowego na lata 2020-2021; Fn– kwota na osiedle N; Mn-liczba mieszkań na osiedlu N; M- liczba mieszkań-całe miasto; Pn-powierzchnia osiedla N; P- powierzchnia miasta

Jakim budżetem dysponuje Gaj na lata 2020-2021?

Kwota jaką dysponuje Osiedle Gaj (na lata 2020-2021) to: 1 039 623, 22zł.

Jak wyglądają konsultacje społeczne na Gaju?

Konsultacje projektów Funduszu Osiedlowego odbywać się będą równolegle w dwóch formach (tradycyjnej i elektronicznej) w terminie 6 – 19 listopada 2019r.

Pierwszą formą jest bezpośrednie zgłoszenie się na dyżur radnych osiedlowych do siedziby Rady Osiedla Gaj przy ul. Krynickiej 80 w poniedziałki i czwartki w godzinach 18:00-20:00. Dokładny adres wraz z mapką znajduje się na naszej stronie w zakładce kontakt.

Drugim kanałem komunikacji jest poczta elektroniczna, a konkretnie wysłanie e-maila na adres mailowy RO Gaj: gaj@osiedla.wroclaw.pl

Dodatkowym sposobem konsultacji będą tzw. spacery studyjne. Terminy wspólnych spacerów po osiedlu połączonych z dyskusją na temat konkretnego projektu:
Dot. projektu #1 (skwer Świeradowska-Wambierzycka) – 16.XI (sobota, zmiana z 9.11), godzina 10:15. Miejsce zbiórki u wylotu ul. Wambierzyckiej (obok przystanku autobusowego „Świeradowska” w kierunku Tarnogaju).
Dot. projektu #3 (Radkowska) – 16.XI (sobota), godzina 11:00. Zbiórka ul. Radkowska 12.
Dot. projektu #12 (oświetlenie Kłodzkiej) – 14.XI (czwartek), godzina 17:30. Miejsce zbiórki: róg Kłodzkiej i Srebrnogórskiej.

Projekty Rady Osiedla Gaj!

1) Skwer Świeradowska – przy wylocie Wambierzyckiej (od przystanku „Świeradowska” do Bardzkiej) oraz nasadzenia krzewów wzdłuż Świeradowskiej.

Projekt zakłada następujące nasadzenia:
Drzewa x20 [x 1500 zł] -> 30 000zł
Krzewy x 200? [x 40 zł] -> 8 000zł
Alejka szutrowa x2
Ławki x10 [x 700 zł] -> 7 000zł

Świeradowska – krzewy, między jezdnią a chodnikiem (na pd od ulicy) – ok. 250 m od skrzyżowania z ul. Krynicką (na wys. posesji 75 – Tatarek, przed przystankiem „Świeradowska”) do początku drogi rowerowej; Zał.: krzew co 1 m -> 250 szt. * 40 zł = 10 000 zł (wg WBO)

UZASADNIENIE:

W 2018 r. na skwerze wycięto część drzew (przy budowie rur centralnego ogrzewania dla Jagodna). Ponadto zaczyna się rozjeżdżanie części skweru przez parkujące samochody. Proponujemy uporządkowanie skweru i oddanie go mieszkańcom – dodatkowe nasadzenia drzew i krzew, alejka szutrowa od Wambierzyckiej do Świeradowskiej, ławeczki. Chcemy, aby było to kolejne miłe miejsce do spacerów, odpoczynku i zabaw z psem. Proponujemy też nasadzenia krzewów wzdłuż chodnika i ulicy Świeradowskiej – stworzenie zielonej bariery oddzielającej pieszych od ulicy.

2) Bardzka – krzewy, między jezdnią a chodnikiem (na zach od nitki zachodniej) [ok. 500 m] 500 szt.* 40 zł = 20 000 zł
Od przystanku „Morwowa” do wiaduktu kolejowego;

UZASADNIENIE:

Proponujemy nasadzenia krzewów na trawniku w celu upiększenia terenu.

3) Remont ul. Radkowskiej (od posesji nr 12 do łącznika z ul. Kłodzką) [ok. 170 m]
Brak danych kosztowych; 680 tys. zł. (WBO)

UZASADNIENIE:

Kawałek ulicy „od zawsze” jest nieutwardzony z dziurami i kałużami – chcemy nadać mu europejski standard: chodnik i jezdnia.

4) Parking Krynicka 34-42 (przy stacji rowerowej). Zagospodarowanie działek gminnych 6/156/16, 7/6 obręb Gaj (jest projekt). I etap – ok. 600 tys. zł.

UZASADNIENIE:

Obecnie teren nieutwardzony i zniszczony. Chcemy ucywilizować ten teren – uporządkować i utwardzić miejsca parkingowe.

5) Krynicka 82-92 (od podwórka) [ok. 120 m]
Wymiana nawierzchni (z płyt budowlanych) -> 400 tys. zł (WBO)
Miejsca parkingowe (postojowe?) -> ? [30 szt. -> 100 tys. zł ]
Chodnik -> 100 tys. zł
Krzewy 120 szt. -> 4 800 zł

UZASADNIENIE:

Od zawsze” droga wyłożona jest tymczasowymi betonowymi płytami budowlanymi. Chcemy ją przebudować na normalną nawierzchnię, stworzyć chodnik, nasadzić krzewy i dodatkowo uporządkować miejsca parkingowe.

6) Ławki w Parku Słonecznym Wymiana 20 szt. * 700 zł (WBO) -> 14 000 zł

UZASADNIENIE:

Ławki w Parku Słonecznym są już częściowo zniszczone i zużyte. Proponujemy wymianę 20 sztuk na nowe.

7) Nasadzenia drzew [1 szt. -> 1,5 tys.]
a) Ferio: Świeradowska+Piławska (na terenie zielonym wzdłuż ulic, od przystanku „Gaj” do końca działki Ferio, na wysokości Piławskiej 16 lub 18) [ok. 20 szt.]; -> 30 tys.
b) przy Hali Kupieckiej „Gaj” (parking P&R) [ok. 10 szt.] -> 15 tys.
c) przy przychodni lekarskiej NZOZ Krynicka 51 [ok. 10 szt.]; -> 15 tys.
d) Borowska 174 (przed kościołem, za ogrodzeniem – teren miejski) [ok. 5 szt.]; -> 7,5 tys.
e) Orzechowa 62 (DEF, koło SP 90) [ok. 5 szt.] -> 7,5 tys.
f) Park Słoneczny [ok. 10 szt.] -> 15 tys.
g) Długopolska 1b-21, na tyłach domów [ok. 10 szt.] -> 15 tys.

UZASADNIENIE:

Drzewa są bardzo korzystne dla ludzi – dają cień i ochłodę w upalne dni, produkują tlen i ograniczają szkodliwy smog (zanieczyszczenia). Upiększają też przestrzeń osiedlową. Proponujemy nasadzenia w różnych miejscach naszego osiedla – od kilku do ok. 20 sztuk.

8) Przebudowa ul. Działkowej wraz z rewitalizacja podwórek (etap I – przygotowanie projektu):
a) Borowska 182-186 – Świeradowska 2-10;b) Świeradowska 12-12a;c) Świeradowska 14-14a;d) Orzechowa 49-59 (do Działkowej), część zachodnia.

UZASADNIENIE:

Ulica Działkowa jest zniszczona i niebezpieczna – nie ma tam oświetlenia, brakuje części chodników. Z kolei podwórka do niej przylegające są nieutrzymywane i niezagospodarowane. Chcemy rozpocząć ich rewitalizację. W pierwszym etapie proponujemy przygotować projekt przebudowy ulicy i zagospodarowania podwórek oraz nasadzenia drzew. Po stworzeniu projektu będziemy starać się o przyznanie miejskich środków na prace budowlane (ze środków Rady Osiedla nie będzie to możliwe – jest ich za mało na zrealizowanie rewitalizacji).


9) Rewitalizacja podwórek (etap I – przygotowanie projektu) a) Borowska 188a-194 – Świeradowska 1-5; b) Borowska 196-202; c) Borowska 204-212 (do Długopolskiej);

UZASADNIENIE:

Podwórka są nieutrzymywane i niezagospodarowane. Chcemy rozpocząć ich rewitalizację. W pierwszym etapie proponujemy przygotować projekt zagospodarowania podwórek oraz nasadzenia drzew. Po stworzeniu projektu będziemy starać się o przyznanie miejskich środków na prace budowlane (ze środków Rady Osiedla nie będzie to możliwe – jest ich za mało na zrealizowanie rewitalizacji).

10) Rewitalizacja nieużytku ul. Kukuczki (od Strońskiej do Pirenejskiej) (etap I – przygotowanie projektu);

UZASADNIENIE:

Teren jest nieutrzymany i niezagospodarowany. W pierwszym etapie proponujemy przygotować projekt zagospodarowania podwórek oraz nasadzenia drzew. Po stworzeniu projektu będziemy starać się o przyznanie miejskich środków na prace budowlane (ze środków Rady Osiedla nie będzie to możliwe – jest ich za mało na zrealizowanie rewitalizacji).


11) Doświetlenie przejść dla pieszych:
a) Świeradowska-Krynicka (od strony południowej) [2 szt. latarni] -> 2*12 000 netto = 24 000 netto (29 000 brutto)

UZASADNIENIE:

Dojście od strony bloku w porze ciemnej jest słabo widoczne, a przez to trochę niebezpieczne. Chcemy je doświetlić i poprawić bezpieczeństwo ruchu – pieszych i kierowców.

12) Oświetlenie ul. Kłodzkiej (od posesji nr 4 do łącznika do ul. Radkowskiej):Ok. 250 m -> 300 tys. (wg cennika WBO) [150 m + 100 m -> 180 tys. + 120 tys.]
Zakładając 1 latarnia co ok. 40 m -> 8 szt. -> 80 tys. netto (wg info tel. ZDiUM);

UZASADNIENIE:

Ulica Kłodzka jest nieoświetlona i w porze ciemnej nieprzyjemna i trochę niebezpieczna. Chcemy zamontować brakujące latarnie i stworzyć bezpieczną drogę do szkoły i do ulicy Piławskiej.


13) Chodnik – budowa Świeradowska-Działkowa [ok. 50m, łącznik] -> 50 tys.

UZASADNIENIE:

Proponujemy zbudować chodnik w miejscu obecnego tzw. przedeptu (wydeptanej ścieżki).

14) Progi/wyniesienia Świeradowska-Niemczańska (w ciągu Świeradowskiej) – 2 poduszki berlińskie ? (kwota nieznana – wyniesienie: 130 tys. netto)

UZASADNIENIE:

Na skrzyżowaniu Świeradowska-Niemczańska istnieje przejście dla pieszych, jednak kierowcy jadący ulicą Świeradowską często rozwijają nadmierną prędkość, co staje się niebezpieczne dla pieszych. Proponujemy zwiększyć bezpieczeństwo ruchu i zamontować 2 progi zwalniające (tzw. poduszki berlińskie), wymuszające zmniejszenie prędkości.

15) Zaplecze socjalne (kontener) -> przy nowym boisku przy ul. Orzechowej – ok. 200 – 250 tys. zł

UZASADNIENIE:

Proponujemy ustawić kontener (zaplecze socjalne) przy boisku przy SP90, gdzie grający będą mogli np. przebrać się. Obecnie są tam tylko wiaty dla trenera i rezerwowych graczy.

16) Oświetlenie ścieżek – a) teren między szkołą a blokiem Orzechowa 30-42 i 46-60;
b) Ogrodzenie (płot) wokół szkoły;c) Plac zabaw na terenie szkoły; [koszt WBO 400 tys. zł]
c) Wykonanie utwardzonej drogi na terenie szkoły;

UZASADNIENIE:

Projekty zaproponowane przez SP 90. Oświetlenie ścieżek prowadzących do szkoły poprawi bezpieczeństwo uczniów w porze ciemnej (zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym). Nowe ogrodzenie z kolei jest potrzebne ze względu na zużycie i częściowe zniszczenie obecnego, starego płotu. Na terenie szkolnym brakuje też obecnie placu zabaw. Potrzebna jest również utwardzona droga na terenie szkoły dla wjeżdżających samochodów (np. dowóz piasku do skoczni w dal albo dowóz materiałów do prac modernizacyjnych) – obecnie auta wjeżdżają po płytkach chodnikowych i trawnikach oraz niszczą studzienki kanalizacyjne.


17) Przedszkole Nr 49 Borowska: wjazd do przedszkola;

UZASADNIENIE:

Obecny wjazd do przedszkola jest zniszczony i nieutwardzony. Proponujemy wyremontować i utwardzić krótki odcinek drogi.

Więcej informacji o Funduszu Osiedlowym oraz propozycjom jego wydatkowania już wkrótce na naszej stronie internetowej oraz na profilu osiedla na Facebooku!

Autor: Piotr Nawrotek

Udostępnij