Ruszyły prace przy nowym parku na Gaju!

Zgodnie z harmonogramem prac ruszyły pierwsze roboty budowlane przy nowym parku na Gaju. Przypomnijmy – do końca roku zakończony ma zostać pierwszy etap budowy parku wzdłuż ulic Jerzego Kukuczki i Kłodzkiej na południu osiedla.

 

Nowy Park

Park wraz z infrastrukturą rekreacyjną powstać ma wzdłuż nasypu kolejowego oddzielającego Gaj i Wojszyce, wzdłuż ulic Jerzego Kukuczki i Kłodzkiej (teren pomiędzy nasypem kolejowym, ul. Kukuczki, Kłodzką, Strońską, Pirenejską, Piławską, Radkowską a Dzierżoniowską i ul Srebrnogórską). 

Park, a w zasadzie teren rekreacyjny o powierzchni blisko 3 hektarów składać się ma z alejek i ścieżek parkowych, oświetlenia, ławek, koszy na śmieci, nasadzeń blisko 700 drzew i krzewów, górki saneczkowej i placu zabaw. 

Ze względu na wielkość inwestycji (do zagospodarowania jest teren o powierzchni ok 3 hektarów) prace podzielono na 3 etapy. 

 

Prace ruszyły 

Pierwszy etap prac (który właśnie się rozpoczął) obejmuje uporządkowanie i przygotowanie terenu pod prace ziemne – w tym nasadzenia blisko 700 drzew i krzewów. Ponadto opis inwestycji obejmuje m.in:

  • budowę  chodników oraz ścieżek (w tym także dla rowerzystów)
  • montaż ławek, koszy na śmieci
  • stworzenie górki dla sanek
  • budowę placu zabaw 

Drugi w kolejności etap to pielęgnacja trawy przez rok od oddania parku. Natomiast trzecim jest pielęgnacja drzew i roślinności przez okres 3 lat. 

 

 

 

 

 

Pierwszy etap budowy parku ma zostać zakończony do końca bieżącego roku.

 

Author: Piotr Nawrotek

Share This Post On