Promenada Krzycka przebiegnie przez Gaj

Droga rowerowa oraz ścieżka dla pieszych zlokalizowana wśród zieleni. Taka inwestycja powstanie na Gaju pomiędzy ulicami Bardzką, a Borowską. Będzie to część miejskiej Promenady Krzyckiej, która docelowo ciągnąć się ma od Tarnogaju (ul. Gazowa) do ul. Grabiszyńskiej (plac srebrny). 

 

Na początku lipca miasto wybrało wykonawcę (firmę Dworniczak), który zaprojektuje koncepcje Promenady Krzyckiej, czyli blisko 8km odcinka ścieżki pieszo-rowerowej, która połączyć ma Tarnogaj z Grabiszynem.

Opracowywanie inwestycja ma potrwać rok. W tym czasie magistrat zapowiedział też konsultacje społeczne dotyczące przebiegu i formy inwestycji.

 

 

Warto odnotować, że koncepcja Promenady Krzyckiej nie jest czymś nowym – 100 lat temu w przedwojennym Wrocławiu powstał projekt takiej drogi , a był to Trakt Hugo Richtera, ówczesnego ogrodnika miejskiego. Dziś powrócono do tej koncepcji, co wiąże się z obecną polityką miasta, która w dużej mierze stawia na transport rowerowy. 

 

 

Trasa spacerowo-rowerowa dla pieszych i rowerzystów przebiegnie wzdłuż nasypu kolejowego Obwodnicy Towarowej Wrocławia – po jego północnej części. Droga zlokalizowana zostanie za budynkami szpitali przy ul. Weigla i ul. Borowskiej. Rowerzyści według planów dostaną drogę o nawierzchni bitumicznej i szerokości 2,5 metra, zaś piesi szutrową drogę o szerokości 2 metrów.  Cała trasa ma zostać oświetlona latarniami LED-owymi.  Droga ma zostać wyznaczona wśród zieleni. 

 

 

Daniel Chojnacki, oficer rowerowy w urzędzie miejskim:

Promenada Krzycka będzie zarówno trasą do biegania, dla pieszych, a także dla rowerów. Dzięki nowej trasie zyskamy połączeniu Gaju z Krzykami i Borkiem. Obecnie korytarz w tym rejonie jest w bardzo złym stanie, z nierówną nawierzchnią, błotem, gruzem. Dzięki nowej trasie mieszkańcy zyskają obwodowa trasę z dala od zgiełku samochodów, wśród zieleni. 

 

Cześć Promenady Krzyckiej będzie się łączyć z obecnie projektowanymi drogami, które wygrały w minionych edycjach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego.

Obecnie projektowany jest odcinek pomiędzy ul. Bardzką a Ślężną.  Według źródeł miejskich inwestycja ma zostać oddana do użytku jeszcze w tym roku.

 

Author: Piotr Nawrotek

Share This Post On