Miasto wybrało wykonawcę nowego parku przy ul. Kukuczki

Miasto rozstrzygnęło (drugi) przetarg na budowę terenu rekreacyjnego na południu Gaju. Oznacza to, że nowy park przy ul. Jerzego Kukuczki i Kłodzkiej ma powstać jeszcze w tym roku!

 

Wyłonienie zwycięscy przetargu

 

Pierwszy etap przetargu został unieważniony przez miasto w kwietniu. Wtedy to po otwarciu ofert okazało się, że najkorzystniejsza oferta złożona przez firmę SpesCity z podwrocławskiej miejscowości Wysoka była znacznie niższa od tych, które zaoferowały pozostałe firmy. W związku z wymaganiami formalnymi Zarząd Inwestycji Miejskich poprosił o wyjaśnienia oraz rozpoczął drugi etap przetargu. 

 

 

18 maja ZIM rozstrzygnął ponowną procedurę przetargową. Najniższą ofertę ponownie złożył SpesCity – inwestycję wycenił na 1 mln 988 tys. zł. To o ponad 200 tys. złotych więcej niż pierwotnie zakładał magistrat, ale urzędnicy podjęli decyzję o zwiększeniu budżetu potrzebnego na zamknięcie przetargu. 

 

Nowy park

Park wraz z infrastrukturą rekreacyjną powstać ma wzdłuż nasypu kolejowego oddzielającego Gaj i Wojszyce, wzdłuż ulic Jerzego Kukuczki i Kłodzkiej (teren pomiędzy nasypem kolejowym, ul. Kukuczki, Kłodzką, Strońską, Pirenejską, Piławską, Radkowską a Dzierżoniowską i ul Srebrnogórską). 

Park, a w zasadzie teren rekreacyjny o powierzchni blisko 3 hektarów składać się ma z alejek i ścieżek parkowych, oświetlenia, ławek, koszy na śmieci, nasadzeń blisko 700 drzew i krzewów, górki saneczkowej i placu zabaw. 

Ze względu na wielkość inwestycji (do zagospodarowania jest teren o powierzchni ok 3 hektarów) prace podzielono na 3 etapy. 

 

 

Plan inwestycji  

Pierwszy z nich obejmuje uporządkowanie i przygotowanie terenu pod prace ziemne – w tym nasadzenia blisko 700 drzew i krzewów. Ponadto opis inwestycji obejmuje m.in:

  • budowę  chodników oraz ścieżek (w tym także dla rowerzystów)
  • montaż ławek, koszy na śmieci
  • stworzenie górki dla sanek
  • budowę placu zabaw 

Drugi w kolejności etap to pielęgnacja trawy przez rok od oddania parku

Natomiast trzecim etapem jest pielęgnacja drzew i roślinności przez okres 3 lat. 

Łączny czas gwarancji wykonawcy czyli firmy SpesCity to 5 lat. 

 

 

Pierwszy i najbardziej rozbudowany etap inwestycji zakończyć się ma do końca bieżącego roku. 

Powinno to pokryć się z terminem realizacji ścieżki rowerowej biegnącej wzdłuż nasypu kolejowego od ulicy Bardzkiej do Borowskiej (zwycięski projekt WBO).

 

 

Przypomnijmy, że miasto od 2016r. prowadziło z mieszkańcami rozmowy na temat budowy nowego parku na Gaju w ramach projektu Wrocław Rozmawia – Parkowy Gaj. O konsultacjach informowaliśmy na bieżąco.

 

Śledźcie naszą stronę oraz nasz profil na Facebooku, aby dowiedzieć się więcej o postępach w realizacji inwestycji!

Author: Piotr Nawrotek

Share This Post On