Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego Borowskiej
paź13

Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego Borowskiej

Publikujemy obwieszczenie Prezydenta Wrocławia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie południowego odcinka ulicy Borowskiej we Wrocławiu (Gaj).       Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 14 października 2015r. w siedzibie Urzędu Miejskiego Wrocławia, pl. Nowy Targ 1-8, w sali nr 204 o godz. 15:30....

Read More