Przyjazne ulice. Nowe konsultacje społeczne.
kw.17

Przyjazne ulice. Nowe konsultacje społeczne.

Ogłoszenie społeczne Urzędu Miasta we Wrocławiu. Biuro Wody i Energii Urzędu Miejskiego Wrocławia we współpracy z Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu sporządza aktualizację standardów planowania, projektowania i realizacji ulic miejskich z uwzględnieniem zieleni i rozwiązań proekologicznego gospodarowania wodą opadową. Dokument jest bardzo ważnym elementem polityki zrównoważonego zarządzania i planowania miasta. Zawierać on...

Read More