Stowarzyszenie Użytkowników Telewizji Satelitarnej Osiedla GAJ oferuje Państwu możliwość korzystania poprzez sieć telewizji kablowej z odbioru programów telewizyjnych oraz dostępu do Internetu.

Zasięg sieci TVK-Gaj

Sieć TVK-Gaj obejmuje swoim zasięgiem ulice: Działkowa, Glogera, Jabłeczna, Krynicka, Orłowicza, Orzechowa, Zaruskiego i Zmorskiego.


Oferowane usługi zostały podzielone na pakiety, co powoduje zróżnicowanie wysokości składek członkowskich.

W odbiorze programów telewizyjnych dostępne są dwa pakiety: podstawowy z programami ogólnodostępnymi (niekodowanymi) i dodatkowy z programami tematycznymi (kodowanymi).

Dostęp do internetu oferowany jest aktualnie w ramach pakietu 5Mb, 10Mb, 20Mb oraz 30Mb.

Wysokość składek obowiązujących w bieżącym roku.

Rodzaj składki Pakiety Wysokość
Jednorazowa składka za podłączenie do telewizji kablowej 50 zł
Jednorazowa składka za podłączenie do internetu 50 zł
Jednorazowa składka za ponowne podłączenie 30 zł
Miesięczna składka członkowska:
– dla korzystających z telewizji kablowej Pakiet podstawowy 20 zł
Pakiet podstawowy i dodatkowy 34 zł
– za korzystanie z Internetu Pakiet 20 Mb 44 zł
Pakiet 30 Mb 49 zł
Pakiet 50 Mb 59 zł
Pakiet 100 Mb 62 zł