Dzisiaj obchodzimy 60-tą rocznicę urodzin Unii Europejskiej. Po straszliwej II wojnie światowej zwaśnione od wieków narody – porozumiały się, aby położyć kres wzajemnemu wyniszczaniu się. Francja i Niemcy, do których dołączyły Belgia, Holandia, Luksemburg oraz Włochy – w 1951 r. podpisały w Paryżu traktat o polityczno-gospodarczym zjednoczeniu. Tak powstała Europejska Wspólnota Węgla i Stali. Sześć lat później w Rzymie kraje te podpisały kolejny traktat o utworzeniu wspólnego rynku w ramach Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej. Datę 25 marca 1957 r. uznaje się za symboliczne narodziny Unii Europejskiej. Największą wartością związku obecnie jest to, że w 28 demokratycznych państwach europejskich jest pokój. Rozwój i coraz większy ich dobrobyt to wartość dodana. Warto w tym dniu przypomnieć sobie historię ostatnich 60 lat Europy i docenić to co udało nam się razem.

Poseł Lidia Geringer de Oedenberg po raz szósty nominowana do nagrody MEP Awards.

   MEP Awards  to prestiżowa nagroda  przyznawana  co roku posłom do

   Parlamentu  Europejskiego za wybitne osiągnięcia w danej dziedzinie

  przez  ukazujący się w Parlamencie Europejskim miesięcznik „The

  Parliament Magazine”.Poseł Lidia Geringer de Oedenberg już po raz szósty

   otrzymała nominację, tym razem w kategorii Kultura,Edukacja i Sport.

 Propozycja nominacji składana jest przez organizację pozarządową,podczas

  gdy o finalnym wyborze laureata decydują oddane przez pozostałych

  parlamentarzystów głosy. Po raz pierwszy Poseł Lidia Geringer de Oedenberg

  została nominowana do MEP Awards w 2008 roku w kategorii Compainger

  of the Year,a uzyskawszy największą  liczbę głosów otrzymała tę prestiżową

  Nagrodę. Kolejne nominacje Poseł Lidii Geringer de Oedenberg do MEP

  Awards obejmowały następujące kategorie:

    * 2013 – Sprawy Społeczne

    * 2014 – Sprawy Społeczne

    * 2015 – Sprawiedliwość i Swobody Obywatelskie

    * 2016 – Zdrowie

    * 2017 – Kultura, Edukacja i Sport

   Uroczysta ceremonia wręczenia MEP Awards  odbędzie się 22 marca br.

    W Brukseli.

   Więcej: www.mepawards.eu  

                                                                              źródło: www.lgeringer.pl