Archiwum

 

Strona główna » Galeria » Archiwum » Zebranie wałbrzyskiego Koła ZWiN

Zebranie wałbrzyskiego Koła ZWiN

30 kwietnia br. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Koła Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. Prezes ppor. Stanisław SZMERUK przywitał zebranych członków oraz zaproszonych gości: Jacka CICHURY – starostę wałbrzyskiego, Zygmunta NOWACZYKA – wiceprezydenta Wałbrzycha, ppłk Krzysztofa MAJERA – wiceprezesa Zarządu Głównego, prezesa Zarządu Dolnośląskiego ZWiRWP, płk Tadeusza GOMBRYCHA – prezesa Oddziału Dolnośląskiego ZWiN, ppłk Ryszarda OLESZKIEWICZA – prezesa ZM ZWiRWP, prezesa ZD Stowarzyszenia Dzieci Wojny, mjr Bogdana ZDROJEWSKIEGO – prezesa Obszaru „Zachód” ZWiN, Jana KOTLARZA – prezesa ZO ZIW RP, por. Marka RATUSZNIKA – prezesa Koła SZŻ AK, Stanisława JANORA – wiceprzewodniczącego Rady Powiatu, ppor. Jana DRAJCZYKA – wiceprezesa Koła Związku Chemików Wojskowych RP z Wrocławia. Prezes Stanisław SZMERUK przedstawił obszerny referat sprawozdawczy od października 2013 r., który był bogato ilustrowany przeźroczami. Zaproszeni goście w dyskusji z uznaniem podkreślali ciekawą i szeroką działalność koła. Na wniosek Komisji Rewizyjnej jednogłośnie udzielono zarządowi wotum zaufania. Spotkanie stało się okazją do podziękowania członkom obu naszych związków za dotychczasową działalność społeczną. Krzyżem Ludowego Wojska Polskiego odznaczeni zostali: ppor. Ignacy SARNECKI, por. Henryk MUCHA, por. ppor. Stanisław SZMERUK, por. Henryk KURYŁOWICZ, płk Aleksander ZUBALSKI. por. Tadeusz BARYGA, mat Jan MUZYCZKA, ppor. Jan PANEK; zaś Krzyżem „Weteranom WOP, funkcjonariuszom rezerwy SG oraz ich sympatykom” - złotym – kpt. Franciszek MAZURAK, srebrnym – płk Aleksander ZUBALSKI, brązowym – ppor. Jan PANEK i mat Jan MUZYCZKA. Kolega Ryszard OLESZKIEWICZ otrzymał pamiątkowy puchar, a zaproszeni goście wpisali się do kroniki koła. ppłk w st. spocz. mgr Krzysztof MAJER Foto: ppor. Jan DRAJCZYK
IMG_6073.jpg
Strona główna » Galeria » Archiwum » Ferdinand Lassalle

Ferdinand Lassalle

Już tradycyjnie 30 kwietnia br. na cmentarzu żydowskim we Wrocławiu w przeddzień Międzynarodowego Święta Pracy uczczono pamięć twórcy socjaldemokracji niemieckiej Ferdynanda Lassall'a. Kwiaty złożyły delegacje polskich oraz niemieckich partii i stowarzyszeń lewicowych, w tym Związku Weteranów i Rezerwistów WP oraz Klubu Weteranów Lewicy - ponadto https://culturovo.pl/657395/blog,6997 Foto: Andrzej Nawrot
DSCN0625.jpg
Strona główna » Galeria » Archiwum » VII Powiatowy Konkurs dla Gimnazjalistów

VII Powiatowy Konkurs dla Gimnazjalistów

W dniu 17 kwietnia 2015 roku w auli Zespołu Szkół Zawodowych i Licealnych im. Górników i Energetyków Turowa w Zgorzelcu odbył się VII Powiatowy Konkurs Wiedzy o Historii Wojska Polskiego i Miejscach Pamięci Narodowej dla uczniów gimnazjów powiatu zgorzeleckiego. W tym roku w konkursie uczestniczyło 26 uczniów z 7 gimnazjów powiatu zgorzeleckiego. Konkurs przeprowadzony został z inicjatywy Stowarzyszenia „Zgorzelecki Górnik-Energetyk” przy współpracy z Dyrekcją Zespołu Szkół Zawodowych i Licealnych im. Górników i Energetyków Turowa w Zgorzelcu.W tym roku uczestnicy konkursu wykazali się znakomitą wiedzą i umiejętnościami w rozpoznawaniu Miejsc Pamięci Narodowej. Kolejne zajmowane przez nich miejsca w klasyfikacji to różnica zaledwie 0,5 punktów. Stąd Komisja postanowiła przyznać najlepszym uczestnikom więcej wyróżnień.Projekt współfinansowany był przez Urząd Miasta w Zgorzelcu.Honorowy patronat nad konkursem objęło Stowarzyszenie Społeczny Komitet Ochrony Miejsc Pamięci Narodowej w Zgorzelcu, Związek Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego w Zgorzelcu oraz posłanka na Sejm RP –Małgorzata Sekuła-Szmajdzińska, która dla zwycięzcy Konkursu , dodatkowo- ufundowała tablet.Rozpoczęcie konkursu nastąpiło o godzinie 9.45 , zakończenie zaś o godzinie 12.00Komisja w składzie: Ryszard Leparowski prezes Stowarzyszenia SKOMPN w Zgorzelcu, Jolanta Szymańska dyrektor ZSZiLic. w Zgorzelcu, Kazimierz Korotusz- nauczyciel w ZSZi Lic, organizator konkursu, Sława Borodzicz- Gimnazjum w Węglińcu, Regina Burdejska- Gimnazjum im. O. Michała Tomaszka, Olga Worbs-Janiak- Gimnazjum nr 3, im. Armii Krajowej w Zgorzelcu, Liliana Cader- Gimnazjum nr 1 im. B. Chrobrego w Zgorzelcu, Anna Górniak- Gimnazjum nr 2, im. Jana Pawła II w Zgorzelcu, Grzegorz Połetek- Gimnazjum w Sulikowie im. Jana Pawła II, Katarzyna Brauza- Gimnazjum im. Sybiraków w Jerzmankach. Ustalenia komisji: 32 pytania testowe- za każde można uzyskać 1pkt oraz 8 fotografii z Miejscami Pamięci Narodowej- za każdą rozpoznaną można było uzyskać 1 pkt w tym za podanie miejscowości -0,5 pkt i 0,5 pkt za podanie nazwy obiektu. Uzyskane wyniki: I miejsce- Klaudia Krakowska –Gimnazjum nr 3 w Zgorzelcu II miejsce- Karolina Toboła – Gimnazjum nr 1 w Węglińcu III miejsce – Weronika Helik – Gimnazjum w Węglińcu wyróżnienie- Świstara Agata- Gimnazjum w Jerzmankach wyróżnienie - Nikodem Frączek- Gimnazjum w Węglińcu wyróżnienie - Adrian Topolnicki- Gimnazjum nr 2 w Zgorzelcu wyróżnienie- Paulina Wójcik- Gimnazjum w Pieńsku wyróżnienie - Wiśniewska Anna- Gimnazjum w Jerzmankach wyróżnienie- Maguliszyn Kinga – Gimnazjum w Jerzmankach Serdecznie gratulujemy zwycięzcom i ich opiekunom.
DSC05901.jpg
Strona główna » Galeria » Archiwum » Bruksela - wizyta w Parlamencie Europejskim

Bruksela - wizyta w Parlamencie Europejskim

W dniach 12-15 kwietnia br. na zaproszenie Poseł Lidii GERINGER de OEDENBERG w studyjnej wizycie w Parlamencie Europejskim w Brukseli uczestniczyli koledzy: mjr mgr Wacław NOWAK – prezes Koła w Oławie i kpr. mgr Stanisław PRZYBYLSKI – wiceprezes Zarządu Powiatowego w Głogowie. Zwiedzano salę plenarną PE, obiekty Komisji Europejskiej, zabytki, a w szczególności Rynek Główny i Królewskie Muzeum Armii. Nie zapomniano o figurce Manneken Pisi jego mniej znanej sikającej "siostrze" oraz o Atomium i japońskiej pagodzie. Wyjazd był wyrazem uznania Pani Poseł za dotychczasową działalność społeczną kolegów, a Wacław NOWAK zrewanżował się sponsorce książką "Zarys historii polskiego ziemiaństwa".
09.jpg
Strona główna » Galeria » Archiwum » 72 rocznica wybuchu Powstania w Getcie Warszawskim

72 rocznica wybuchu Powstania w Getcie Warszawskim

Dnia 19 kwietnia 2015 roku członkowie Koła Miejskiego Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego im. 1 Korpusu Pancernego w Dzierżoniowie wraz z Towarzystwem Społeczno-Kulturalnym Żydów w Dzierżoniowie oraz Fundacją Beiteinu Chaj organizowali uroczystości 72 rocznicy wybuchu Powstania w Getcie Warszawskim. Uroczystość odbyła się przy pomniku Ofiar Zagłady, który znajduje się w Pieszycach przy ulicy Parkowej. Na uroczystość przybyli przedstawiciele Urzędu Miasta Dzierżoniów z Panią Iwoną Matyją na czele, członkowie organizacji żydowskich ziemi Dolnośląskiej, członkowie Związku Weteranów i Rezerwistów WP w składzie: szer. Henryk Gutowski, st. szer. Wojciech Loewenau, st. kpr. Maciej Kujawiński oraz szer. Marek Zatorski. Uroczystości rozpoczęły się od przywitania przybyłych gości, którego dokonał działacz T.S.K.Ż. Pan Marek Huf po czym okolicznościowe przemówienie wygłosił prezes Dzierżoniowskiego Koła ZWiRWP szer. Mark Zatorski, który w swym wystąpieniu podkreślił szacunek i podziw dla heroicznych czynów Żydów, którzy potrafili przeciwstawić się niemieckiemu zbrodniarzowi. W swej wypowiedzi zaznaczył również, że Żydzi w walce nie byli osamotnieni bo pomagały im polskie organizacje niepodległościowe tj. Polskie Państwo Podziemne i Gwardia Ludowa. Kolejną osobą, która zabrała głos była członkini Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów, która przybliżyła w swym wystąpieniu dramat Żydów całego okresu okupacji niemieckiej jak i historię pomnika przy którym odbywały się uroczystości. Za pracę przy renowacji pomnika, które są prowadzone cyklicznie serdecznie podziękowała członkom Dzierżoniowskiego Koła ZWiRWP. Po czym przewodniczący Fundacji Beitenu Chaj, członek wspierający ZWiRWP mjr Rafael Blau zaprezentował hymn Partyzantów Żydowskich. W kolejnej części delegacje złożyły wiązanki kwiatów pod pomnikiem i zapaliły znicze.Na zakończenie prezes Koła udzielił wywiadu dla lokalnego portalu informacyjnego Doba.pl. szer. rez. Marek Zatorski.
21.jpg
Strona główna » Galeria » Archiwum » 70 Rocznica Forsowania Nysy Łużyckiej - Zgorzelec 16.04.2015r.

70 Rocznica Forsowania Nysy Łużyckiej - Zgorzelec 16.04.2015r.

16 kwietnia 2015 r. w południe rozpoczęły się uroczyste obchody 70. rocznicy Forsowania Nysy Łużyckiej pod Pomnikiem Orła na Cmentarzu Żołnierzy Bohaterów 2 Armii Wojska Polskiego w Zgorzelcu. Licznie przybyły na obchody delegacje kombatantów, weteranów, młodzieży szkolnej, służb mundurowych, władz samorządowych i mieszkańców regionu. Upamiętnili ofiarę życia 3396 oficerów i żołnierzy uczestniczących w walkach o wyzwolenie Ojczyzny w Operacji Łużyckiej też m.in. Minister Spraw Zagranicznych Grzegorz SCHETYNA, Senator Jan MICHALSKI oraz Posłanki Zofia CZERNOW i Ewa DROZD. Okolicznościowe wystąpienia wygłosili: prezes ZO ZKRPiBWP w Jeleniej Górze płk Edward JAKUBOWSKI, minister Grzegorz SCHETYNA i burmistrz Zgorzelca Paweł GRONICZ. Zaś modlitwy ekumeniczne odmówili ks. dziekan kan. Maciej WESOŁOWSKI i ks. ppor. prot. Marek BONIFATIUK. Następnie został odczytany Apel Pamięci, kompania honorowa 23 Śląskiego Pułku Artylerii z Bolesławca oddała salwę honorową, a godnym uzupełnieniem wojskowej asysty honorowej były występy orkiestry wojskowej oraz udział 30 pocztów sztandarowych. Następnie pod pomnikiem zostały złożone wieńce i wiązanki kwiatów. Jako pierwszy wieniec złożyła delegacja kierownictw związków kombatanckich, w której byli m.in. ppłk Krzysztof MAJER, Wiceprezes Zarządu Głównego Związku Weteranów i Rezerwistów WP i Jan SROKA, Naczelnik Wydziału Zagranicznego Urzędu d/s Kombatantów i Osób Represjonowanych. Zostaliśmy zaproszeni na zwiedzanie wystawy różnorodnego sprzętu wojskowego i do konsumpcji tradycyjnej wojskowej grochówki. Jednak przedtem pod Pomnikiem Orła zgromadziły się delegacje ZWiRWP z Wrocławia, Głogowa, Wałbrzycha, Złotoryi, Lubina i Zgorzelca oraz przedstawiciele Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ, pod wodzą Wiceprezesa Zarządu Głównego płk dr Jerzego BANACHA. Tamże por. Ryszard LEPAROWSKI, Wiceprezes Zarządu Dolnośląskiego odznaczył sztandar Głogowskiego Oddziału Powiatowego ZWiRWP im. 5 Brygady Artylerii Ciężkiej i wręczył aktywowi obu związków medale ,,70 lecia Forsowania Nysy Łużyckiej,, a sam otrzymał rosyjski medal „70 lat Zwycięstwa w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej w latach 1941-1945”. Mieliśmy okazję zwiedzić odnowione kwatery cmentarza oraz tablice z wyrytymi nazwiskami poległych żołnierzy. Ja zadumałem się nad losami mojego Ojca, ówczesnego kanoniera Bolesława MAJERA z 37 pal, który kilka dni później został ranny pod Budziszynem /Bautzen/. Zaś przejeżdżając przez Zgorzelec zatrzymaliśmy się pod Domem Kultury, gdzie 6 lipca 1950 roku podpisano Układ Zgorzelecki. Ostatnim etapem naszego pobytu była wizyta w świetlicy Zgorzeleckiego Oddziału Powiatowego ZWiRWP im. Osadników Wojskowych 2 Armii WP. Krzysztof MAJER Foto: Anna i Jan DRAJCZYKOWIE, Andrzej NAWROT
21.jpg
Strona główna » Galeria » Archiwum » 15- lecie Głogowskiego Oddziału Powiatowego ZWiRWP

15- lecie Głogowskiego Oddziału Powiatowego ZWiRWP

Już od rana 10 kwietna 2015 r. zostały udostępnione do zwiedzania w ramach Dnia Otwartych Koszar obiekty i sprzęt 4 Batalionu Inżynieryjnego w Głogowie. Szczególnym powodzeniem cieszył się pokaz sprzętu wojskowego, a zwłaszcza inżynieryjnego wśród dzieci i młodzieży szkolnej. O godzinie 13 apelem na placu koszarowym rozpoczęły się uroczystości Dnia Sapera i 15-lecia Głogowskiego Oddziału Powiatowego Związku Weteranów i Rezerwistów WP im. 5 Brygady Artylerii Ciężkiej. Swoje święto głogowscy saperzy obchodzili kilka dni wcześniej niż określa to kalendarz świąt wojskowych, ze względu na wykonywane zadania jednostki. Wśród gości uroczystości byli m.in. posłanka Ewa DROZD, prezydent Rafael ROKASZEWICZ, starosta Jarosław DUDKOWIAK oraz przedstawiciele organizacji kombatanckich i żołnierskich. Wszystkich obecnych powitał dowódca 4 binż. ppłk Adam KLISZKA, stwierdzając między innymi: - Ciągle podnosimy swoje kwalifikacje, aby w razie potrzeby stawić czoła zagrożeniom wywołanym przez przyrodę, w tym zapobieganiu powodziom oraz likwidowaniu ich skutków. Swoje umiejętności w tym względzie wykorzystywaliśmy wiele razy i jesteśmy gotowi, aby zawsze sprostać wyzwaniom żywiołów. Saperskie patrole wciąż zmagają się z tak zwaną „zardzewiałą śmiercią”, unieszkodliwiając różnego rodzaju niewypały i niewybuchy oraz inne zagrożenia nadal skrywane przez ziemię. Podkreślił, że tegoroczny Dzień Sapera połączono z obchodami 15-lecia głogowskiego oddział ZWiRWP, którego prezesem jest st. chor. sztab. Jerzy NAGODA. Następnie zostały wręczone nominacje na pierwszy stopień oficerski w rezerwie oraz odznaczenia państwowe i resortowe MON dla żołnierzy i pracowników cywilnych jednostki. Głogowski Oddział Powiatowy ZWiRWP, decyzją władz ZKRPiBWP został wyróżniony Krzyżem Czynu Frontowego 1 i 2 Armii WP 1943-1945. Aktu dekoracji Sztandaru związkowego dokonał kombatant 2 Armii WP por. Wiktor WOLSKI wraz z wiceprezesem Zarządu Głównego, prezesem Zarządu Dolnośląskiego ZWiRWP ppłk Krzysztofem MAJEREM. Związkowe odznaczenia wręczył prezes Krzysztof MAJER wraz ze prezydentem Rafaelem ROKASZEWICZEM, które otrzymali: Srebrny Krzyż Zasługi ZWiRWP – ppłk Adam KLISZKA, ppłk Piotr MIELNICZUK, st. chor. szt. Jerzy NAGODA, kpr. Stanisław PRZYBYLSKI, sierż. Marek ŚWIĄTEK, mł. chor. Walerian PTASZYŃSKI, st. mar. Stanisław KOWALSKI, kpr. Roman KARPIAK, szer. Paweł TROJAN, st. kpr. Tomasz GRZELECKI, st. chor. Sławomir CZEKAJŁO, mł. chor. Ryszard KOZAK, mł. chor. Czesław STACHURSKI, szer. Zdzisław BERDYS, mł. chor. Andrzej ZAWADZKI, st. sierż. Jarosław WARZECHA, chor. Jerzy WORONIEC; medal XX-lecia ZWiRWP - st. chor. szt. Adam FARYS, Krzysztof WOŁOSZYN - Wójt Gminy Żukowice, Łukasz HORBATOWSKI - Wójt Gminy Kotla. Uroczystość zakończyły wystąpienia okolicznościowe, życzenia składane na ręce Dowódcy 4 binż. i Prezesa ZP ZWiRWP oraz defilada stanu osobowego jednostki. W kolejnej części, po słowie wprowadzającym wiceprezesa Zarządu Powiatowego ZWiRWP kpt. Janusza SZMOŁDY, złożono wieńce i zapalono znicze przy tablicy pamiątkowej tragicznie zmarłego w katastrofie pod Smoleńskiem b. Ministra Obrony Narodowej Jerzego SZMAJDZIŃSKIEGO. Po oficjalnych uroczystościach zostaliśmy zaproszeni na obiad do restauracji Magador. Na wstępie prezes Jerzy NAGODA przypomniał historię tworzenia i wielu działań programowo-organizacyjnych, początkowo koła, a następnie oddziału głogowskiego. Wymienił czołowych działaczy, którzy odeszli już na "wieczną wartę". Ich działania przyczyniły się też do ufundowania i uroczystego wręczenia 15 sierpnia ub. roku sztandaru oddziału, jako pierwszego na Dolnym Śląsku. Była okazja do wymiany doświadczeń z pracy innych stowarzyszeń: Związku Żołnierzy Wojska Polskiego – prezes Koła płk Adam KĘSTOWICZ, prezes Oddziału Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów - płk Andrzej TRUSZKOWSKI /ostatni dowódca 5 BAA/ i wiceprezes ppłk Zbigniew MAZUREK, prezes Oddziału Stowarzyszenia Saperów Polskich mjr Ireneusz DOMINIAK oraz aktywu ZWiRWP z Wrocławia, Uniejowic, Złotoryi, Dzierżoniowa – kpr. żegl. Ryszard ZŁOCIŃSKI, st. sierż. Michał SABADACH, st. sierż. Henryk PAWŁOWSKI, st. kpr. Jan WĘGRZYN, szer. Marek ZATORSKI, st. kpr. Maciej KUJAWIŃSKI. Zostaliśmy wszyscy zaproszeni na uroczystość wręczenia sztandaru dla Koła Miejskiego ZWiRWP im. 1 Korpusu Pancernego WP w Dzierżoniowie, która odbędzie się 8 maja br. ppłk w st. spocz. mgr Krzysztof MAJER Zdjęcia: Marek ŚWIĄTEK, Marek ZATORSKI, Krzysztof MAJER
23.jpg
Strona główna » Galeria » Archiwum » Medale 70-lecia Zwycięstwa

Medale 70-lecia Zwycięstwa

9 kwietnia 2015 r. w siedzibie Dolnośląskiego Oddziału Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód we Wrocławiu gościł Konsul Generalny Federacji Rosyjskiej w Poznaniu Pan Andrey YAKOVLEV z okazji wręczenia polskim kombatantom rosyjskich medali «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» /70 lat Zwycięstwa w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej 1941-1945/, którego przywitał prezes Zarządu Dolnośląskiego SWP-W ppor. Andrzej MORDEL. Następnie wiceprezes Zarządu Głównego, prezes Zarządu Dolnośląskiego Związku Weteranów i Rezerwistów WP ppłk Krzysztof MAJER podkreślił, że w spotkaniu oprócz kombatantów i weteranów uczestniczą m.in. Honorowy Prezes Zarządu Dolnośląskiego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych płk Wacław SAWICKI, prezes Zarządu Oddziału Stowarzyszenia Współpracy Polska-Rosja Stanisław JANIK i publicysta wojskowy gen. bryg. dr Zdzisław ROZBICKI. Przypomniał, że wnioskując o medale Zarząd Dolnośląski ZWiRWP im. 2 Armii WP chciał szczególnego uhonorowania polskich kombatantów II wojny światowej, walczących w szeregach armii sojuszniczej, oddziałach partyzanckich oraz w 1 i 2 Armii WP, a którzy swój szlak bojowy kończyli w Berlinie i pod Budziszynem. Konsul Andrey JAKOVLEV świetną polszczyzną przekazał pozdrowienia i życzenia dobrego zdrowia polskim żołnierzom, walczącym wspólnie z Armią Czerwoną z oddziałami niemieckich faszystów. Następnie konsul wręczył medale, które odebrali kombatanci i sybiracy m.in. ppor. Stanisław ADUSZKIEWICZ, por. Jan BOGDAN, ppor. Tadeusz CZYŻOWSKI, kpt. Alfons DASZKIEWICZ, płk Bronisław JAKIMOWICZ, por. Julia KOŁOSOWSKA, kpt. Julian LECH, płk Adam MALKO, kpt. Franciszek MAZURAK, por. Jan MLECZKO, płk Jerzy PESZKO, st. sierż. Michał SABADACH, płk Wacław SAWICKI, kpt. Ryszard STACHURA, kpt. Monika STRĄCZEK i st.sierż. Zbigniew ZANIEWSKI. Za popularyzację polsko-radzieckiego braterstwa broni kilku działaczy ZWiRWP i SWP-W znalazło się w zaszczytnym gronie odznaczonych w/w medalem. Niestety kilka medali w imieniu chorych kombatantów odebrali ich członkowie rodzin lub prezesi zarządów ZWiRWP. W drugiej, mniej oficjalnej części spotkania wznieśliśmy toast za zdrowie kombatantów lampką szampana i odbyła się wielowątkowa dyskusja i wspomnienia, w których głos zabrali: płk Bronisław JAKIMOWICZ, kpt. Alfons DASZKIEWICZ, Stanisław JANIK, ppor. Tadeusz CZYŻOWSKI, kpt. Janusz FUKSA, ppor. Andrzej MORDEL, ppłk Krzysztof MAJER, kpt. Monika STRĄCZEK i st. sierż. Michał SABADACH, który zaprosił zebranych na związkowe obchody Dnia Zwycięstwa, które odbędą się 10 maja br. w Uniejowicach k/Złotoryi, gdzie mieści się jedyne w Polsce prywatne Muzeum Wojska Polskiego i Pamiątek po Armii Radzieckiej. Ważnym uzupełnieniem podniosłej atmosfery spotkania była mini wystawa związkowych wydawnictw historycznych. Kończąc chciałbym podkreślić wyrażane wzruszenie polskich kombatantów, że władze rosyjskie pamiętały o ich wojennym wysiłku zbrojnym. A zaś jak powiedziała kol. kpt mgr Monika STRĄCZEK, jest mała szansa na taką samą reprezentację kombatantów w kolejną „okrągłą“ rocznicę Zwycięstwa. Krzysztof MAJER Foto: Jan DRAJCZYK
IMG_5266.jpg
Strona główna » Galeria » Archiwum » Strzelanie w Lubinie

Strzelanie w Lubinie

24 marca 2015 r. na strzelnicy Zarządu Rejonowego Ligi Obrony Kraju odbyły się zawody strzeleckie z broni pneumatycznej zorganizowane przez Oddział Powiatowy Związku Weteranów i Rezerwistów WP w Lubinie. W strzelaniu oprócz członków naszego Związku uczestniczyli przedstawiciele rodzin, a zwłaszcza panie. Najlepsi strzelcy płci obojga zostali wyróżnieni dyplomami i pucharami, które wręczył Prezes ZP ppor. Tadeusz Czyżowski. Warto pogratulować organizacji tej prawdziwie rodzinnej imprezy oraz zachęcać inne oddziały i koła ZWiRWP do pójścia śladem lubińskiej organizacji związkowej. ppłk w st. spocz. mgr Krzysztof MAJER Foto: inż. Janusz SIEMIENIUK
4.jpg
Strona główna » Galeria » Archiwum » Strzelanie w Lubinie

Strzelanie w Lubinie

24 marca 2015 r. na strzelnicy Zarządu Rejonowego Ligi Obrony Kraju odbyły się zawody strzeleckie z broni pneumatycznej zorganizowane przez Oddział Powiatowy Związku Weteranów i Rezerwistów WP w Lubinie. W strzelaniu oprócz członków naszego Związku uczestniczyli przedstawiciele rodzin, a zwłaszcza panie. Najlepsi strzelcy płci obojga zostali wyróżnieni dyplomami i pucharami, które wręczył Prezes ZP ppor. Tadeusz Czyżowski. Warto pogratulować organizacji tej prawdziwie rodzinnej imprezy oraz zachęcać inne oddziały i koła ZWiRWP do pójścia śladem lubińskiej organizacji związkowej. ppłk w st. spocz. mgr Krzysztof MAJER Foto: inż. Janusz SIEMIENIUK
4.jpg
Strona główna » Galeria » Archiwum » Spotkanie członków Koła Miejskiego ZWiRWP w Dzierżoniowie

Spotkanie członków Koła Miejskiego ZWiRWP w Dzierżoniowie

Dnia 22 marca 2015 roku w siedzibie Związku Inwalidów Wojennych RP, odbyło się spotkanie członków Koła Miejskiego ZWiRWP im. 1 Korpusu Pancernego w Dzierżoniowie w spotkaniu brali udział: szer. Henryk Gutowski, kpr. Maciej Kujawiński, st. szer. Wojciech Loewenau, st. kpr. Artur Pawlus, szer. Bogdan Prask, kpr. Janusz Strzelecki, Elżbieta Strzelecka oraz szer. Marek Zatorski. W części pierwszej prezes Koła omówił bieżące kwestie dotyczące uroczystości wręczenia Sztandaru dla dzierżoniowskiego Koła Miejskiego. Po czym zaprezentował jeden z gotowych wyhaftowanych płatów Sztandaru, który to haft wykonywany jest przez prezesa Marka Zatorskiego. W części drugiej przedyskutowano kwestię wyjazdów na uroczystości Związkowe do Głogowa, Zgorzelca jak Uniejowic, które to odbędą się w miesiącach kwiecień/maj. Prezes Koła zaproponował również zorganizowanie uroczystości związanych z 70 rocznicą zakończenia II wojny światowej w miejscowości Garncarsko/ gmina Sobótka przy pomniku poległych żołnierzy Armii Czerwonej. Członkowie Kola jednogłośnie pozytywnie ustosunkowali się do organizacji tej uroczystości. Odnośnie przygotowywanych uroczystości w Garnacarsku warto przytoczyć słowa Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, które wypowiedział 17 marca 2015 roku podczas uroczystości 70 rocznicy walk o Kołobrzeg:” Trzeba też wspominać z wdzięcznością i z dobrą myślą także i tych, z którymi razem walczyliśmy przeciwko Niemcom hitlerowskim. Tu też ginęli żołnierze radzieccy. Trzeba o nich pamiętać, bo przecież oni także złożyli daninę krwi, która zaowocowała tym, że Polska jest nad Bałtykiem.” Druga część zebrania Związkowego odbyła się przy pomniku Pamięci Losów Ojczyzny, gdzie przećwiczono musztrę podczas wręczania Sztandaru. szer. rez. Marek Zatorski."
4.jpg
Strona główna » Galeria » Archiwum » Niezapominajki

Niezapominajki

Już tradycyjnie z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet, przez kilka dni członkowie Związku Weteranów i Rezerwistów WP we Wrocławiu w imieniu Poseł do Parlamentu Europejskiego Lidii GERINGER de OEDENBERG, oprócz składanych Paniom życzeń, wręczyli kilkaset torebek z nasionami Niezapominajki. W finale 8 marca br. uczestniczyli w w/w akcji koledzy Andrzej NAWROT, Jan DRAJCZYK i Krzysztof MAJER. Niestety często napotkane Panie nie chciały pozować do fotografii.
DSCN0133.jpg
Strona główna » Galeria » Archiwum » Spotkanie w Urzędzie Miejskim Dzierżoniów

Spotkanie w Urzędzie Miejskim Dzierżoniów

Dnia 6 marca 2015 roku członkowie Dzierżoniowskiego Koła Miejskiego ZWiRWP im. 1 Korpusu Pancernego w Dzierżoniowie w składzie: szer. Henryk Gutowski, szt. Szer. Wojciech Loewenau oraz szer. Marek Zatorski, spotkali się z zastępcą burmistrza Dzierżoniowa Panem Andrzejem Bolisięgą oraz kierownik działu Infrastruktury Społecznej Panią Marzeną Darowską. Celem spotkania było omówienie kwestii zagospodarowania przez Związek schronu, który znajduje się przy ulicy Ignacego Daszyńskiego w Dzierżoniowie. 27 lutego br. Muzeum Miejskie w Dzierżoniowie przejęło pod swoją opiekę schron, w umowie zawartej z Urzędem Miasta zostało zaznaczone, że Kolo Miejskie ZWiRWP jest zainteresowane zagospodarowaniem obiektu. Podczas spotkania ze słów zarówno Pana Burmistrza jak i Pani kierownik działu Infrastruktury Społecznej padło wiele słów wsparcia naszej idei utworzenia na terenie schronu izby pamięci poświęconej Wojsku Polskiemu. szer. rez. Marek Zatorski
4.jpg
Strona główna » Galeria » Archiwum » Pierwszy Słup Graniczny

Pierwszy Słup Graniczny

27 lutego br. przy Pomniku Sapera 3. Warszawskiego Pułku Pontonowego, odbyła się uroczystość z okazji 70-tej rocznicy wbicia słupa granicznego w Czelinie nad Odrą przez saperów z 6. Batalionu Pontonowo-Mostowego, który wytyczył zachodnią granicę Rzeczypospolitej Polskiej. Tego historycznego aktu dokonali: ppor. Władysław CIEŚLAK, chor. Stefan KOBEK, plut. Zenobiusz JANICKI i plut. Henryk KALINOWSKI, a słup wyciosał cieśla z Wołynia – kpr. Adolf WYDRZYŃSKI. Saperzy ustawili na prawym brzegu nowy słup graniczny, który na górze miał namalowanego piastowskiego orła z napisem Polska. Poniżej tablicy umieszczono strzałki z których jedna skierowana była na zachód z napisem Berlin 64 km, a druga strzałka wskazywała wschód i widniał na niej napis Warszawa 474 km. Potwierdzeniem tego wydarzenia jest m.in. Pomnik Sapera autorstwa włocławskiego rzeźbiarza Antoniego BISAGI. W uroczystości udział wzięli m.in. wicemarszałek Sejmu RP Jerzy WENDERLICH, posłowie Domicela KOPACZEWSKA i Łukasz ZBONIKOWSKI, prezes Lubuskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Żołnierzy WP gen. bryg. Aleksander BORTNOWSKI, przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, poczty sztandarowe ze sztandarami jednostek inżynieryjnych Wojska Polskiego, związków i stowarzyszeń kombatanckich, służb mundurowych oraz instytucji, uczelni i szkół. Nasz Związek reprezentowali: prezes Zarządu Zachodniopomorskiego płk Andrzej SELEGA i przedstawiciele Zarządu Powiatowego ZWiRWP w Głogowie st. chor. szt. Jerzy NAGODA i kpt. żegl. Zdzisław GRACZYK. Okolicznościowe wystąpienia wygłosił prezes Koła Stowarzyszenia Saperów Polskich we Włocławku płk Ryszard CHODYNICKI. Podkreślił, że to właśnie 6. Zmotoryzowany Samodzielny Batalion Pontonowo-Mostowy decyzją ówczesnego dowództwa Wojska Polskiego został skierowany do Włocławka. W tym miejscu od 1945 roku przez 57 lat żołnierze i pracownicy wojska stali się częścią włocławskiej społeczności. W 2002 roku saperzy odeszli do garnizonu Chełmno, gdzie do dzisiaj stacjonują jako Włocławski Batalion Drogowo-Mostowy im. gen. Karola Sierakowskiego. Pamięć jednak o saperach pozostała, gdyż tradycje i bohaterstwo są wciąż w naszych sercach i umysłach. Więcej na http://q4.pl/?id=17&news=158667 https://www.youtube.com/watch?v=HsKWUpjF3H0 Oddano też hołd poległym żołnierzom 1 Armii WP, forsującym Odrę na Cmentarzu Wojennym w Siekierkach. ppłk w st. spocz. Krzysztof MAJER Foto: Jerzy NAGODA
IMG_0248.jpg
Strona główna » Galeria » Archiwum » O Armii Krajowej sprzed 73 lat

O Armii Krajowej sprzed 73 lat

21 lutego 2015 r. w Klubie NOT w Wałbrzychu odbyło sie uroczyste spotkanie z okazji 73. rocznicy powstania Armii Krajowej. Po wysłuchaniu hymnu państwowego prezes Zarządu Obwodu Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej mgr inż. arch. Marek RATUSZNIK po krótkim wprowadzeniu, przywitał przybyłych kombatantów i weteranów oraz zaproszonych gości w osobach: Zygmunta NOWACZYKA – wiceprezydenta Wałbrzycha, Roberta JAGŁĘ – posła na Sejm RP, prezesa Zarządu Funduszu Regionu Wałbrzyskiego, ks. infułata Juliana ŻRAŁKO – kanonika Świdnickiej Kapituły Katedralnej, Elżbietę WĘGRZYN – przedstawicielkę Starosty Wałbrzyskiego, Marka TARNACKIEGO – przewodniczącego Rady Powiatu, ppłk Krzysztofa KOWALSKIEGO – Wojskowego Komendanta Uzupełnień i kpt. Jacka BARANA z WKU Bolesławiec, płk Tadeusza GOMBRYCHA – prezesa Zarządu Okręgu Stowarzyszenia WiN, ppłk Krzysztofa MAJERA – wiceprezesa Zarządu Głównego, prezesa Zarządu Dolnoślaskiego Związku Weteranów i Rezerwistów WP, ppor. Jana DRAJCZYKA – działacza Oddziału Wrocławskiego ZWiRWP, wiceprezesa Koła Stowarzyszenia Chemików Wojskowych RP, ppłk Ryszarda OLESZKIEWICZA – prezesa Zarządu Miejskiego ZWiRWP, prezesa Zarządu Dolnośląskiego Stowarzyszenia Dzieci Wojny, mł. chor. Jacka KĄDZIOŁKA – przedstawiciela Komendy Garnizonu WP we Wrocławiu, dr Piotra SOSIŃSKIEGO – sekretarza Zarządu Okręgowego PiS, radnego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, Martę CIEŚLEWICZ-CHRUSZCZ – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 30 im. Armii Krajowej, por. Stanisława SZMELUKA – prezesa Obwodu Stowarzyszenia WiN. Po modlitwie zapoczątkowanej przez ks. Juliana ŻRAŁKO, chwilą ciszy uczczono pamięć poległych i zmarłych żołnierzy oraz partyzantów walczących o wolną Ojczyznę. Następnie Komendant WKU ppłk Krzysztof KOWALSKI wręczył akt mianowania do stopnia porucznika kombatantowi ppor. Ignacemu SARNECKIEMU, a prezes ppłk Krzysztof MAJER wręczył medale pamiątkowe XX-lecia ZWiRWP por. Henrykowi KURYŁOWICZOWI i por. Markowi RATUSZNIKOWI. Po złożeniu przez gości wyrazów uznania za aktywne działania dla środowiska wałbrzyskich kombatantów i przekazaniu życzeń dalszej owocnej pracy związkowej odbyła się dyskusja. Swymi traumatycznymi wspomnieniami z 1 marca 1947 r. podzielił się por. Ignacy SARNECKI, partyzant poakowskiego podziemia, który po ogłoszeniu amnestii „wyszedł” z lasu, ale został wielokrotnie postrzelony i w ciężkim stanie trafił do szpitala, a potem do więzienia /więcej http://swidnica.gosc.pl/doc/1276621.65-lat-milczalem/. Swoje wspomnienia zawarł w książce „65 lat milczałem”, która zostanie wydana w br. Takie spotkania różnych środowisk żołnierskich, prowadzone w prawdziwie koleżeńskiej atmosferze zasługują na uznanie i szeroką popularyzację. ppłk w st. spocz. mgr Krzysztof MAJER Foto: ppor. Jan DRAJCZYK Ignacy Sarnecki (pierwszy z prawej) ze swoim oddziałem
IMG_4875.jpg
Strona główna » Galeria » Archiwum » Zebranie Koła Miejskiego ZWiRWP w Dzierżoniowie

Zebranie Koła Miejskiego ZWiRWP w Dzierżoniowie

"Dnia 18 lutego 2015 roku w siedzibie Związku Inwalidów Wojennych RP odbyło się spotkanie członków Koła Miejskiego Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego im. 1 Korpusu Pancernego w Dzierżoniowie, na które przybyli: szer. Henryk Gutowski, st. szer. Wojciech Loewenau, st. kpr. Artur Pawlus, szer. Bogdan Prask, kpr. Janusz Strzelecki oraz szer. Marek Zatorski. W pierwszej części zebrania prezes Koła przywitał przybyłych członków. Pierwszym tematem jaki poruszył było zrelacjonowanie wyjazdu na posiedzenie Zarządu Głównego ZWiRWP w Warszawie. Przedstawiono sprawy finansowe Związku, propozycje wydania nowych legitymacji, zmianę loga Związkowego, wprowadzenie stopni Związkowych.Kolejną częścią, którą omówiono była kwestia organizacji uroczystości wręczenia Sztandaru dla Dzierżoniowskiego Koła Miejskiego, które to uroczystości odbędą się 8 maja 2015 roku. Przedstawiono aktualne sprawy finansowe, zaprezentowano orła, który będzie umieszczony na drzewcu sztandaru oraz omówiono lokalizację obiadu uroczystościach.Omówiono również kolejne wyjazdy do Francji na pokazy grup militarnych, na których członkowie Koła byli już dwa razy w zeszłym roku. Następnie zaprezentowano kalendarium działalności Dolnośląskich struktur ZWiRWP, w którym to Dzierżoniowskie Koło Miejskie jest jednym z przodujących pod względem aktywności.Kolejno omówiono planowane przedsięwzięcia a rok 2015. Przedyskutowano również kwestie mundurowe w Dzierżoniowskim Związku. A wszystko to odbyło się w miłej koleżeńskiej atmosferze przy herbacie i cieście. szer. rez. Marek Zatorski"
4.jpg
Strona główna » Galeria » Archiwum » Posiedzenie Zarządu Dolnośląskiego

Posiedzenie Zarządu Dolnośląskiego

10 lutego 2015 r. w Sali Rycerskiej Klubu 4 Regionalnej Bazy Logistycznej we Wrocławiu odbyło się posiedzenie Zarządu Dolnośląskiego ZWiRWP im. 2 Armii WP. W pierwszej części prezesi oddziałów zreferowali działania programowo-organizacyjne w ub. roku. Zadania były realizowane dobrze. Stan organizacji utrzymuje się na tym samym poziomie, skreślenia równoważą przyjęcia nowych członków /przybyło 44, ubyło 45, w tym 13 zmarło/. Powstał nowy oddział w Wałbrzychu, a ubyło koło w Mieroszowie. Związek na Dolnym Śląsku 31.12.2014. r. skupiał 444 członków /385 zwyczajnych, 31 podopiecznych, 28 wspierających/ w tym – 39 kombatantów i osób represjonowanych, 154 żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy, 65 kobiet. Właściwe były relacje z władzami samorządowymi i stowarzyszeniami kombatanckimi, zwłaszcza przy organizacji uroczystości państwowych i wojskowych w miejscach pamięci narodowej. Coraz częściej nasi członkowie są zapraszani do szkół na spotkania z młodzieżą. Ciekawie układa się współpraca z oddziałami Stowarzyszenia Dzieci Wojny w Złotoryi, Wałbrzychu i Jaworze. W Zgorzelcu trwają kolejne prace renowacyjne Cmentarza Żołnierzy 2 Armii WP, dobrze układa się współpraca z Nadleśnictwem Ruszów, które corocznie zaprasza jesienią naszych członków na spotkanie plenerowe w Jagodzinie. W organizacji zgorzeleckich konkursów o historii WP dla młodzieży, oprócz europoseł Lidii GERINGER de OEDENBERG, zadeklarowała pomoc i fundowanie nagród dla laureatów poseł Małgorzata SEKUŁA-SZMAJDZIŃSKA. W Jaworze dobrze układa się współpraca z 10 Wrocławskim Pułkiem Dowodzenia. Oddział w Głogowie wykonał i uroczyście odsłonił tablicę pamiątkową Jerzego SZMADZIŃSKIEGO oraz przeprowadził akcję ufundowania i uroczystego wręczenia sztandaru z okazji Święta WP. Dwukrotnie delegacje związkowe z terenu całego województwa dolnośląskiego spotykały się na uroczystych spotkaniach w Uniejowicach. Warto podkreślić wzrost aktywności członków Koła Miejskiego w Dzierżoniowie, zwłaszcza w organizacji pokazów rekonstrukcyjnych w historycznych mundurach WP w Polsce i Francji oraz prowadzonych renowacjach pomników. Zacieśniono współpracę z hufcami ZHP, zwłaszcza w Lubinie, Zgorzelcu i Jaworze. Warto podkreślić też, że stałymi gośćmi w naszych uroczystych imprezach są przedstawiciele wszystkich czterech WKU z terenu województwa. Godnie uczciliśmy 71. rocznicę Bitwy pod Lenino na cmentarzu na Oporowie we Wrocławiu z wojskową asystą honorową i orkiestrą, w obecności Przewodniczącej Sejmiku Dolnośląskiego Barbary ZDROJEWSKIEJ. We Wrocławiu prezydencję „Porozumienia ... związków żołnierskich” na trzecią z kolei kadencję objął kol. Krzysztof MAJER. Za sukces można też uznać nadanie przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego naszym członkom i sojusznikom 71 złotych i 13 srebrnych Odznak Honorowych Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego. Niestety gorzej przedstawiała się realizacja naszych wniosków na odznaczenia państwowe, medale OMPN i awanse dla kombatantów /szczegóły w najnowszym „KALENDARIUM...”/. Dla części oddziałów problemem są opłaty za siedziby związkowe, zwłaszcza w Jaworze, Zgorzelcu, Lubinie. W drugiej części posiedzenia sprawy finansowe omówił skarbnik st. chor. szt. Andrzej NAWROT. Niestety nastąpił spadek wysokości wpłat składek członkowskich. Dlatego zobowiązano prezesów do wnikliwego rozpatrzenia zaległości i poprawienia bieżącego ich opłacania oraz wpłat na prenumeratę „Wojska Ludowego”. Następnie zaplanowano najważniejsze, wspólne przedsięwzięcia na 2015 rok: organizacja i udział przedstawicieli naszego Związku w uroczystych obchodach 70. rocznicy forsowania Nysy Łużyckiej w Zgorzelcu /16.04/, uroczystym wręczeniu sztandaru dla Koła Miejskiego w Dzierżoniowie /08.05/, wojewódzkich związkowych obchodach Dnia Zwycięstwa w Uniejowicach /10.05/. Za priorytetowe uznano też działania na rzecz poszerzenia i odmłodzenia szeregów członkowskich. Następnie prezes ZD ppłk Krzysztof MAJER zreferował obrady ostatniego posiedzenia Zarządu Głównego. Zaakceptowano zgłoszone uwagi, co do projektów nowej legitymacji członkowskiej i znaczka związkowego, z uznaniem przyjęto propozycję wprowadzenia stopni organizacyjnych. Poddano pod rozwagę wniosek opracowania i wprowadzenia godła związkowego, które można by nosić przyszyte na ubraniu cywilnym. Został odczytany apel Zarządu Fundacji Pomocy Weteranom LWP o wpłatach 1% podatku dochodowego /KRS 0000145140/. Przez aklamację pełnomocnikiem wojewódzkim d/s „Fundacji ....” został wybrany kol. Krzysztof MAJER. Przypomniano zasady opracowania wniosków o odznaczenia i awanse. Przyjęto do wiadomości opracowane wnioski o odznaczenie naszych 19 kombatantów rosyjskim medalem jubileuszowym «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». Wyrażono zdziwienie, że do tej pory nie zostały zrealizowane wnioski Zarządu Dolnośląskiego z 27.02.2014 r. o nadanie naszym aktywistom Honorowych Odznak Organizacyjnych "Za Zasługi dla Federacji Stowarzyszeń Rezerwistów i Weteranów SZ RP". Wiceprezes ZD por. Ryszard LEPAROWSKI zaprezentował ustanowiony medal rocznicowy „70 ROCZNICA FORSOWANIA NYSY ŁUŻYCKIEJ” oraz zachęcał prezesów do zwiększenia zabiegów ubiegania się o dofinansowania przez samorządy terytorialne. Zaapelowano o popularyzację zdobywania nowej Odznaki Turystyczno-Krajoznawczej SZLAK 2. ARMII WOJSKA POLSKIEGO 1944-1945. Na zakończenie obrad wykonano wspólne zdjęcie. Krzysztof MAJER Foto: Andrzej NAWROT, Marek CEMBRZYŃSKI, Bronisław TURCZANIK
10.jpg
Strona główna » Galeria » Archiwum » 70 Rocznica Wyzwolenia Lubina

70 Rocznica Wyzwolenia Lubina

9 lutego 2015 r. na Cmentarzu Wojennym Żołnierzy Armii Radzieckiej w Lubinie stawiły się delegacje Związku Weteranów i Rezerwistów WP oraz Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych z okazji 70. rocznicy wyzwolenia miasta. Prezes Zarządu Powiatowego ZWiRWP, kombatant ppor. Tadeusz CZYŻOWSKI podkreślił, że oddajemy hołd dla co najmniej 640 żołnierzy ACz, którzy polegli by przywrócić do macierzy piastowski Lubin, a większość spoczęła na tej nekropolii bezimiennie. Zapalono znicze i złożono wiązanki kwiatów przez delegację kombatantów i weteranów, a w imieniu chorego starosty Adama MYRDY kwiaty pod pomnikiem złożył Paweł KLESZCZE, dyrektor Departamentu Organizacji i Kadr Starostwa Powiatowego w Lubinie. Po oddaniu hołdu poległym żołnierzom walczącym o wyzwolenie Lubina, wszyscy zgromadzeni udali się na cmentarz komunalny pod pomnik Sybiraków i oddali im hołd, składając kwiaty i zapalając znicze z okazji obchodzonej 8 lutego br. 75. rocznicy pierwszej zsyłki Polaków na Sybir. Indywidualnie zadumał się pod pomnikiem sybirak inż. Janusz SIEMIENIUK. Warto podkreślić, że z kombatantami i weteranami lubińskimi 70. rocznicę wyzwolenia Lubina godnie uczcili przedstawiciele młodego pokolenia. Bardzo dobrze, że towarzyszyły nam sztandary Szkoły Podstawowej Nr 10 im. gen. Władysława Sikorskiego oraz Hufca Związku Harcerstwa Polskiego, bo w ten sposób udało się połączyć młode i starsze pokolenie. Druga część uroczystości odbyła się na zaproszenie Starosty, którego reprezentował dyrektor Paweł KLESZCZE, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lubinie, a obecni byli również wiceprezes Zarządu Głównego, prezes Zarządu Dolnośląskiego ZWiRWP ppłk Krzysztof MAJER oraz członek Zarządu Dolnośląskiego kpt. żegl. Ryszard ZŁOCIŃSKI. Spotkanie było okazją do podziękowania zebranym za społeczną aktywność związkową i wręczenia Srebrnych Krzyży Zasługi ZWiRWP, które otrzymali: por. mgr Wilhelm KASPERSKI, st. mat Jerzy SZCZEŚNIAK, sierż. Tadeusz CENDLEWSKI, st. sierż. Antoni PIOTROWSKI, st. kpr. Kazimierz KOŁODZIEJ, st. kpr. Edward PIWOWARCZYK, st. szer. Józef BABICZ, kpr. Stanisław SAMIEC, st. szer. Krzysztof TARKO, szer. inż. Janusz SIEMIENIUK, por. Czesław LUTER, ppor. Tadeusz CZYŻOWSKI. Była też okazja w dyskusji do podsumowania dotychczasowych działań programowo-organizacyjnych i snucia planów dalszej aktywności. Warto podkreślić, że relację „Oddali hołd poległym żołnierzom” zamieszczono na portalu miasta Lubina http://www.lubin.pl/aktualnosci,34973,oddali_hold_poleglym_zolnierzom.html ppłk w st. spocz. mgr Krzysztof MAJER Foto: Janusz SIEMIENIUK, Krzysztof MAJER
21.jpg
Strona główna » Galeria » Archiwum » Posiedzenie Zarządu Głównego ZWiRWP

Posiedzenie Zarządu Głównego ZWiRWP

5 lutego 2015 r. w posiedzeniu Zarządu Głównego ZWiRWP w Warszawie uczestniczył wiceprezes ZG ppłk Krzysztof MAJER . Na posiedzenie zostali zaproszeni m.in. przodujący prezesi kół: kpr. Tadeusz MYLER z Kościana i szer. Marek ZATORSKI z Dzierżoniowa. W pierwszej, uroczystej części w asyście Sztandaru Związku odznaczeniami organizacyjnymi zostali wyróżnieni przez Prezesa Związku płk dr Wiesława KORGĘ nasi sojusznicy z Federacji Stowarzyszeń Weteranów i Rezerwistów SZ RP oraz Związku Żołnierzy WP. Następnie Sekretarz Generalny st. sierż. Marian LIPCZUK wręczył przyznane przez Zarząd Lubelski medale „70-lecia Odrodzonego Wojska Polskiego”. Wśród odznaczonych na wniosek Prezesa Zarządu Dolnośląskiego znalazł się kol. Marek ZATORSKI. W części robocze zajmowano się m.in. projektami nowej legitymacji członkowskiej i znaczka organizacyjnego, finansami Związku /przyjęto preliminarz na 2015 rok/, systemem odznaczeń i awansów, wysłuchaliśmy apelu prezesa Fundacji Pomocy Weteranom LWP o przekazywanie 1% podatku dochodowego. Kol. Krzysztof MAJER Pochwalił się naszymi działaniami na Dolnym Śląsku, zaprezentował „Kalendarium...”, medal „70 ROCZNICA FORSOWANIA NYSY ŁUŻYCKIEJ” oraz odznakę turystyczno-krajoznawczą SZLAK 2 ARMII WOJSKA POLSKIEGO. Foto: Marek ZATORSKI, Krzysztof MAJER
21.jpg
Strona główna » Galeria » Archiwum » Wrocławskie Zebranie

Wrocławskie Zebranie

29 stycznia br. w Klubie 4 RBL odbyło się kolejne zebranie Wrocławskiego Oddziału ZWiRWP. Na wstępie prezes Zarządu Dolnośląskiego ppłk mgr Krzysztof MAJER podsumował nasze działania związkowe w ubiegłym roku, przedstawił problemy, którymi zajmie się Zarząd Główny na najbliższym posiedzeniu oraz poinformował, że na kolejny rok powierzono mu prezydencję „Porozumienia ...” związków wojskowych Wrocławia. Następnie wręczył Srebrne Honorowe Odznaki Organizacyjne, które otrzymali: kol. Anna BRONOWSKA, mjr inż. Dariusz TROJANOWSKI, kpt. inż. pil. Piotr ZBOROWSKI, ppor. Edward CZECHOWSKI, sierż. Witold KARGUL, kpt. mgr Bronisław TURCZANIK, kpt. Ludwik NOWACKI, st. chor. szt. Jerzy SZUL.Z kolei kol. Bronisław TURCZANIK dokonał oceny ostatnich wydarzeń społeczno-politycznych w kraju i na świecie, a kol. mgr Jan ZACHARSKI przedstawił swoje fraszki polityczne. Członkowie Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej: kpt. dr inż. Janusz FUKSA i płk dypl. Marian REINBERGER sprawdzili dokumentację finansową Oddziału Dolnośląskiego. Foto: ppor. dr inż. Józef SOWA, ppor. Jan DRAJCZYK
IMG_4799.jpg
Strona główna » Galeria » Archiwum » Spotkanie Autorskie

Spotkanie Autorskie

29 stycznia br. grupa członków Związku Weteranów i Rezerwistów WP uczestniczyła w Klubie 4 RBL we Wrocławiu w spotkaniu autorskim senator Marii BERNY i promocji jej książki „Wołynianka”. Wprowadzenia dokonał Prorektor-Zastępca Komendanta WSOWL płk dr Piotr PERTEK. Po wypowiedzi autorski wywiązała się ożywiona dyskusja o historii trudnych stosunków polsko-ukraińskich ale też nawiązywała do współczesności. Foto: ppor. dr inż. Józef SOWA, ppłk mgr Krzysztof MAJER
8.jpg
Strona główna » Galeria » Archiwum » Spotkanie Organizacji Pozarządowych Ziemi Dzierżoniowskiej

Spotkanie Organizacji Pozarządowych Ziemi Dzierżoniowskiej

Dnia 29 stycznia 2015 roku prezes Dzierżoniowskiego Koła Miejskiego Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego im. 1 Korpusu Pancernego, szer. rez. Marek Zatorski oraz skarbnik st. kpr. Artur Pawlus na zaproszenie burmistrza miasta Dzierżoniów Pana Dariusza Kucharskiego uczestniczyli w spotkaniu przedstawicieli organizacji pozarządowych, które realizują zadania publiczne na rzecz mieszkańców Dzierżoniowa. Spotkanie odbyło się w Sali Rycerskiej Urzędu Miasta Dzierżoniów.Na spotkaniu zostały omówione zagadnienia z zakresu dofinansowania zadań realizowanych przez lokalne organizacje pozarządowe z funduszu miejskiego. Prowadzącymi zebrania byli burmistrz Dariusz Kucharski, naczelnik wydziału infrastruktury społecznej Marzena Darowska oraz Anna Polowczyk z wydziału infrastruktury społecznej. szer. rez. Marek Zatorski.
4.jpg
Strona główna » Galeria » Archiwum » Wspólnie Skutecznie

Wspólnie Skutecznie

26 stycznia 2015 r. w siedzibie Zarządu Okręgowego Związku Inwalidów Wojennych RP we Wrocławiu obyło się doroczne spotkanie prezesów wrocławskiego „Porozumienia ...” związków i stowarzyszeń żołnierskich, które reprezentowali: Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych – kpt. mgr inż. Konstanty IGNACZAK, członek Zarządu Głównego, prezes Dolnośląskiego Zarządu Wojewódzkiego, Związek Żołnierzy Wojska Polskiego – płk mgr inż. Marian DĄBROWSKI, prezes Zarządu Wojewódzkiego, Towarzystwo Wiedzy Obronnej – płk mgr Aleksander PODOLSKI, sekretarz Zarządu Okręgowego, Stowarzyszenie Tradycji i Myśli Obronnej – płk dr Władysław TKACZEW, członek Zarządu Głównego TWO, prezes Zarządu Oddziału, Związek Inwalidów Wojennych RP – płk mgr Wojciech OLENDREK, wiceprezes Zarządu Głównego, prezes Zarządu Okręgowego i płk mgr Stefan KOZIARA, członek Zarządu Okręgowego, redaktor naczelny „Biuletynu”, Związek Weteranów i Rezerwistów WP – ppłk mgr Krzysztof MAJER – wiceprezes Zarządu Głównego, prezes Zarządu Dolnośląskiego, mjr inż. Dariusz TROJANOWSKI – sekretarz Zarządu Dolnośląskiego, prezes Zarządu Wrocławskiego i kpt. żegl Ryszard ZŁOCIŃSKI – członek Zarządu Dolnośląskiego. Na wstępie spotkania płk Wojciech OLENDREK wręczył płk Marianowi DĄBROWSKIEMU pamiątkowy Krzyż „95 lat Związku Inwalidów Wojennych RP”. Następnie zebranie poprowadził Przewodniczący Porozumienia Krzysztof MAJER. Podsumowano dotychczasowe działania związkowe w 2014 r. Mimo zmniejszania się szeregów kombatantów i inwalidów, a utrzymania stanów członkowskich ZŻ WP i ZWiRWP, udało się realizować przedsięwzięcia programowo-organizacyjne na dobrym poziomie. Wspólnie m.in. prowadzono uroczystości patriotyczno-religijne w miejscach pamięci narodowej we Wrocławiu i regionie. Odnotowano fakt ufundowania sztandaru dla Oddziału Powiatowego ZWiRWP im. 5 Brygady Artylerii Ciężkiej w Głogowie /podobna uroczystość czeka w br. Koło Miejskie ZWiRWP im. 1 Korpusu Pancernego WP w Dzierżoniowie/. Dbano o satysfakcjonowanie działaczy związkowych awansami oraz odznaczeniami resortowymi i regionalnymi. Podkreślono wzorową współpracę i życzliwość kierownictwa Klubu 4 Regionalnej Bazy Logistycznej oraz jednostek wojskowych we Wrocławiu. Wyrażano niepokój słabym zainteresowaniem szkół bezpośrednim kontaktem uczniów z kombatantami i weteranami w ramach „żywych” lekcji historii. Na koniec obrad przedstawiono propozycje do planu wspólnych przedsięwzięć na 2015 rok. Priorytetem będą dla nas uroczyste obchody 70-lecia Zwycięstwa, a dla Zarządu Wojewódzkiego ZŻ WP wręczenie sztandaru. Przez aklamację obowiązki prezydenta Porozumienia na kolejny rok powierzono ponownie Krzysztofowi MAJEROWI. Warto podkreślić, że jesteśmy ewenementem w skali krajowej, bo planowe współdziałanie związków wojskowych we Wrocławiu z powodzeniem funkcjonuje od 1997 r. i mamy nadzieję, że do naszego grona uda się zaprosić kolejne stowarzyszenia. ppłk w st. spocz. Krzysztof MAJER
09.jpg
Strona główna » Galeria » Archiwum » Spotkanie Przyjaciół

Spotkanie Przyjaciół

24 stycznia br. w świetlicy Oddziału Powiatowego ZWiRWP w Zgorzelcu odbyło się noworoczne spotkanie naszego aktywu związkowego z działaczami Związku Zawodowego „Kadra” KWB Turów SA. Prezes Zarządu Powiatowego por. Ryszard LEPAROWSKI powitał zaproszonych gości: ppłk Krzysztofa MAJERA – wiceprezesa Zarządu Głównego ZWiRWP, kpt. żegl. Ryszarda ZŁOCIŃSKIEGO – członka Zarządu Dolnośląskiego ZWiRWP i Jarosława WIKIERĘ – przewodniczącego Rady Kongregacji Przemysłowo-Handlowej OIG, działacza Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ. Spotkanie stało się okazją do wręczenia odznaczeń, które otrzymali: Srebrny Krzyż Zasługi ZWiRWP – Anna ANDRZEJCZYK, Mirosława CIEPLECHOWICZ, Mieczysław KRUPIŃSKI, Marta KUKUĆ, Tomasz KUKUĆ, Adam LASKOWSKI, Elżbieta MATWIEJCZYK, Katarzyna MIŁOTA, Krzysztof PŁONKOWSKI, Lilla SKORUPIŃSKA, Marek PIEKARSKI; kombatancki krzyż pamiątkowy ZWYCIĘZCOM 1945 – Stanisław WOLANIN oraz po raz pierwszy ustanowiony medal pamiątkowy 70. ROCZNICA FORSOWANIA NYSY ŁUŻYCKIEJ 1945-2015 – Maria WOLANIN i Małgorzta SZEMELAK. W części towarzyskiej była okazja do dyskusji i wymiany doświadczeń z naszych wspólnych działań społecznych. Foto: Krzysztof MAJER, Stanisław WOLANIN
P1240230.jpg
Strona główna » Galeria » Archiwum » 70 Rocznica Wyzwolenia Warszawy

70 Rocznica Wyzwolenia Warszawy

Dnia 17 stycznia 2015 roku prezes Dzierżoniowskiego Koła Miejskiego ZWiRWP szer. rez. Marek Zatorski uczestniczył w obchodach 70 rocznicy wyzwolenia Warszawy spod niemieckiej okupacji. Podczas uroczystości kol. Marek Zatorski był w poczcie sztandarowym zaprzyjaźnionego Stowarzyszenia Spadkobierców Polskich Kombatantów II Wojny Światowej do którego należy od kilku lat. Uroczystości rozpoczęły się o godz. 12:00 na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie uroczystą zmianą wart, przemówieniem okolicznościowym i złożeniem kwiatów przez delegacje kombatanckie, władz państwowych, miejskich a także delegacji korpusu dyplomatycznego wielu Państw. Kwiaty w imieniu Stowarzyszenia Spadkobierców Polskich Kombatantów II Wojny Światowej składała prezes Małgorzata Kitlińska- Kowalczyk oraz wnuk marszałka Konstantego Rokossowskiego, płk Konstanty Wilijewicz Rokossowski.Kolejna część uroczystości odbyła się w Mauzoleum Żołnierzy Radzieckich, gdzie również z asystą honorową oddano pokłon poległym żołnierzom Armii Czerwonej walczących na ziemi Polskiej z niemieckim najeźdźcą. Po uroczystościach kol. Zatorski spotkał się z prezesem ZG ZWiRWP płk Wiesławem Korgą, dłuższa rozmowa była okazją do omówienia działań Koła Miejskiego w Dzierżoniowie w ubiegłych miesiącach oraz planach na miesiące kolejne.Ostatnią oficjalną częścią obchodów rocznicowych była konferencja poświęcona wyzwoleniu Warszawy w siedzibie Związku Kombatantów RP i BWP. Na której byli min. kombatant AL kpt. Eugieniusz Kurylski, płk Bogdan Pokrowski, uczestnik walk o Warszawę Adam Saturnik oraz przedstawiciele stowarzyszeń kombatanckich i młodzież. szer. rez. Marek Zatorski."
10.jpg
Strona główna » Galeria » Archiwum » Bliżej Wschodu

Bliżej Wschodu

17 stycznia 2015 r. koledzy Krzysztof MAJER, Ryszard ZŁOCIŃSKI, Janusz FUKSA i Józef SOWA wzięli udział w nowrocznym spotkaniu aktywu Oddziału Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód i Klubu „Rodacy” we Wrocławiu. Zebranych serdecznie przywitał prezes Zarządu Dolnośląskiego SWP-W Andrzej MORDEL. W dobry nastrój wprowadziła nas grupa słuchaczy Wrocławskiej Szkoły Jazzu i Muzyki Rozrywkowej wykonaniem wiązanki pieśni rosyjskich. Była też okazja do rozmów i wspomnień. Z inspiracji kpt. dr. inż. Janusza FUKSY powołaliśmy Oddział Wrocławski Stowarzyszenia Współpracy Polska-Rosja. Prezesem Zarządu został wybrany Stanisław JANIK, a członkiem Komisji Rewizyjnej Krzysztof MAJER. Foto: Krzysztof Majer, Józef Sowa
13.jpg
Strona główna » Galeria » Archiwum » Noworoczny Koktajl Przedsiębiorców - Dzierżoniów

Noworoczny Koktajl Przedsiębiorców - Dzierżoniów

Dnia 15 stycznia 2015 roku prezes Dzierżoniowskiego Koła Miejskiego Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego szer. rez. Marek Zatorski na zaproszenie Burmistrza Miasta Dzierżoniowa Dariusza Kucharskiego uczestniczył w bankiecie "Noworocznym Koktajlu Przedsiębiorców", który odbył się w sali widowiskowej Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury.Uroczyste spotkanie było podsumowaniem rocznej działalności firm Ziemi Dzierżoniowskiej. Na spotkaniu byli min. przedstawiciele władz lokalnych, Senator RP Stanisław Jurcewicz, Wojewoda Dolnośląski Tomasz Smolarz oraz znany przedsiębiorca Krzysztof Domarecki.W części pierwszej Burmistrz Dzierżoniowa przywitał przybyłych gości po czym przedstawił zakres zrealizowanych planów infrastruktury społecznej w regionie, zaangażowanie firm działających w Powiecie, jaki przynoszą zysk dla Miasta i Powiatu jak i ilość osób zatrudnionych oraz przedstawił plan działań na rok 2015.W części artystycznej zebrani wysłuchali koncertu skrzypaczki, Katarzyny Szubert połączonego z pokazem laserowym. szer. rez. Marek Zatorski
4.jpg
Strona główna » Galeria » Archiwum » Opłatkowe Spotkanie Tłumaczan

Opłatkowe Spotkanie Tłumaczan

10 stycznia br. w restauracji „Dwa Kolory” we Wrocławiu na spotkanie opłatkowe przybyli członkowie Ogólnopolskiego Oddziału Tłumaczan Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich. Prezes Elżbieta NIEWOLSKA przywitała zebranych i zaproszonych gości w osobach: prezesa Towarzystwa Andrzeja KAMIŃSKIEGO, wiceprezesa Zarządu Głównego, prezesa Zarządu Dolnośląskiego Związku Weteranów i Rezerwistów WP ppłk Krzysztofa MAJERA, regenta Unii Polskich Ugrupowań Monarchistycznych kmdr Aleksandra PODOLSKIEGO, dyrektora Instytutu Studiów Międzynarodowych UWr. prof. dr hab. Zdzisława Juliana WINNICKIEGO, redaktor TVP Wrocław Grażynę ORŁOWSKĄ-SONDEJ, członka Zarządu Dolnośląskiego ZWiRWP kpt. żegl. Ryszarda ZŁOCIŃSKIEGO, honorowego prezesa Oddziału Zygmunta BURCZYŃSKIEGO i sołtysa wsi Siedlakowice Jerzego CZERWCA, gdzie znajduje się sanktuarium i cudowny obraz św. Anny Samotrzeciej, patronki Tłumaczan. Część oficjalna spotkania stała się okazją do odznaczenia sztandaru Zarządu Głównego TMLiKP-W, przyznanym na wniosek Zarządu Dolnośląskiego ZWiRWP, Krzyżem Czynu Zbrojnego Polskiej Samoobrony na Kresach Wschodnich RP, którego dokonał prezes Krzysztof MAJER. Ponadto Odznaki Za Zasługi dla Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych otrzymali: kpt. Bogusław WIŚNIEWSKI, plut. Józef ŻĄDŁO i mgr inż. Elżbieta NIEWOLSKA, która też została odznaczona Złotą Odznaką Honorową Zasłużony dla Dolnego Śląska. Zaś prezes Towarzystwa dr Andrzej KAMIŃSKI wręczył grupie młodych wolontariuszy złote odznaki TMLiKP-W w podziękowaniu za aktywny udział w akcji „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia”. Po podzieleniu się opłatkiem zaproszeni goście przedstawili działania instytucji i stowarzyszeń, które reprezentowali. Część towarzyską z powodzeniem wzbogacili Wacław NOWAK i Artur ZAHARSKI piękną wiązanką piosenek lwowskich i patriotycznych. Zebrani mieli też okazję zapoznać się z najnowszym numerem „Zeszytów Tłumackich” oraz długich rozmów i wspomnień. Krzysztof MAJER Foto: Elżbieta NIEWOLSKA, Krzysztof MAJER
09.jpg
Strona główna » Galeria » Archiwum » Podziemne Miasto Osówka

Podziemne Miasto Osówka

Dnia 7 stycznia 2015 roku członkowie dzierżoniowskiego Koła Miejskiego Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego w składzie: szer. Henryk Gutowski, st. szer. Wojciech Loewenau oraz kpr. Janusz Strzelecki, uczestniczyli w pokazach militarnych na terenie Podziemnego Miasta Osówka. Marek Zatorski.
1.jpg
Strona główna » Galeria » Archiwum » WOŚP - Dzierżoniów

WOŚP - Dzierżoniów

Dnia 11 stycznia 2015 roku członkowie dzierżoniowskiego Koła Miejskiego Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego im. 1 Korpusu Pancernego w składzie: szer. Henryk Gutowski, st. szer. Wojciech Loewenau, szer. Marek Wojciechowski, szer. Marek Zatorski oraz zaprzyjaźniony członek Grupy Rekonstrukcji Historycznej Festung Breslau Tomasz Bielakowski, uczestniczyli w 23 finale WOŚP na dzierżoniowskim rynku. Ubrani w mundury historyczne odrodzonego Wojska Polskiego wspierali wolontariuszy. Mimo panującego chłodu serca wszystkich rozgrzane były wielką ideą niesienia pomocy chorym dzieciom. Członkowie Koła zamienili również kilka ciepłych słów z Posłanką na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Teresą Światło. szer. rez. Marek Zatorski.
4.jpg
Strona główna » Galeria » Archiwum » Remont pomnika poległych żołnierzy Armii Czerwonej

Remont pomnika poległych żołnierzy Armii Czerwonej

 Dnia 28 grudnia 2014 roku wraz z prezesem stowarzyszenia KURSK, Jerzym Tycem uczestniczyłem w pracach renowacyjnych pomnika poświęconego poległym żołnierzom Armii Czerwonej w miejscowości Garncarsko, gmina Sobótka. Prace polegały na oczyszczeniu monumentu ze starej farby oraz mchu, uzupełnieniu zmurszałych elementów, odmalowaniu całej fasady pomnika oraz oczyszczeniu terenu wokół. Spotkaliśmy się z miłym odzewem mieszkańców miejscowości, przez jedną pani zostaliśmy zaproszeni na herbatę i ciasto. Wiele osób podkreślało, że pomnik powinien stać i być zadbany,bo świadczy o poległych żołnierzach dzięki którym Ziemie Odzyskane wróciły do macierzy.  Marek Zatorski.  
10.jpg
Strona główna » Galeria » Archiwum » Opłatek w Głogowie

Opłatek w Głogowie

Spotkania opłatkowe stają się okazją do wspólnego przeżywania wyjątkowego nastroju Świąt Bożego Narodzenia, oraz obchodów Nowego Roku. Nie inaczej było w Głogowie na spotkaniu zorganizowanym przez Oddział Powiatowy Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego im. 5 Brygady Artylerii Ciężkiej w Głogowie w dniu 17 grudnia 2014 roku o godz. 17.00. Radosna, życzliwa i rodzinna atmosfera towarzyszyła przez cały czas trwania spotkania wigilijnego. Uroczystość odbyła się w restauracji „INTERFERIE”. W uroczystości brali udział przedstawiciele władz miejskich i powiatowych z Prezydentem Miasta Panem Rafaelem ROKASZEWICZEM na czele. Na zaproszenie przybyli również Dowódca Jednostki Wojskowej w Głogowie Pan ppłk Adam KLISZKA, Komendant WKU w Głogowie Pan ppłk Piotr MIELNICZUK oraz asystentka Pani Poseł na Sejm RP Ewy DROZD. Dużą częścią gości stanowili członkowie naszego oddziału. Rolę gospodarza pełnił Prezes Oddziału Powiatowego ZWiRWP w Głogowie st. chor. szt. rez. Jerzy NAGODA, który wszystkim przybyłym złożył życzenia z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia, i radosnego ich przeżywania, aby przy świątecznym stole nie zabrakło ciepła i rodzinnej atmosfery, a Nowy Rok niósł ze sobą szczęście i pomyślność. Słowo boże wygłosił ks. mjr Stanisław GARBACIK proboszcz Parafii Wojskowej pw. św. Jana Bosko w Głogowie. Najważniejszą częścią spotkania było podzielenie się opłatkiem - symbolem zgody i pojednania. Przy wigilijny stole była okazja, by wymienić poglądy, podyskutować o minionym czasie i o nadziejach związanych z nadchodzącym Nowym Rokiem. Spotkanie było również okazją do wręczenia medali i odznak pamiątkowych oraz legitymacji członkowskich dla nowych naszych członków. FOTO i OPRACOWANIE: sierż. rez. Marek ŚWIĄTEK
IMG_1939 (Copy).jpg
Strona główna » Galeria » Archiwum » Spotkanie opłatkowe Koła Miejskiego ZWiRWP w Dzierżoniowie

Spotkanie opłatkowe Koła Miejskiego ZWiRWP w Dzierżoniowie

Dnia 20 grudnia 2014 roku w siedzibie Związku Inwalidów Wojennych RP odbyło się spotkanie opłatkowe członków Koła Miejskiego Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego im. 1 Korpusu Pancernego w Dzierżoniowie, w którym uczestniczyli: st. szer. Grzegorz Banaś, szer. Henryk Gutowski, st. kpr. Maciek Kujawiński, st. szer. Wojciech Loewenau, mł. chor. Zbigniew Owsik, st. kpr. Artur Pawlus, kpr. Janusz Strzelecki oraz szer. Marek Zatorski.W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele lokalnie działających organizacji tj. Związek Strzelecki Strzelec oraz Grupa Rekonstrukcji Historycznej 58 Pułku Piechoty. Na wstępie prezes dzierżoniowskiego Koła ZWiRWP Marek Zatorski przywitał przybyłych gości, po czym odczytał życzenia świąteczno noworoczne od prezesa Zarządu Głównego ZWiRWP płk dr inż. Wiesława Korgi. Następnie zostało odczytane sprawozdanie z ważniejszych wydarzeń Związkowych, które przedstawił sekretarz Koła Maciej Kujawiński. Po odczytaniu sprawozdania prezes Koła złożył wszystkim zebranym życzenia z okazji zbliżających się Świąt oraz Nowego Roku a także chęci nawiązania współpracy z przybyłymi przedstawicielami organizacji pozarządowych, następnie zebrani przełamali się opłatkiem składając sobie życzenia.Przy wigilijnym stole odbywały się rozmowy o działalności Związkowej, wymianie doświadczeń między organizacjami oraz chęci nawiązania współpracy z GRH 58 Pułkiem Piechoty oraz Związkiem Strzeleckim Strzelec. Nie zabrakło wspólnego śpiewania kolęd oraz pieśni wojskowych tj. bliskiej sercu członkom ZWiRWP pieśni żołnierza polskiego maszerującego ze wschodu „Oki”.  szer. rez. Marek Zatorski.
11.jpg
Strona główna » Galeria » Archiwum » Spotkanie Wigilijne dla Kombatantów – Dzierżoniów 17.12.2014 r.

Spotkanie Wigilijne dla Kombatantów – Dzierżoniów 17.12.2014 r.

Spotkanie wigilijne dla reprezentantów wszystkich kół i związków kombatanckich z terenu powiatu dzierżoniowskiego odbyło się 17 grudnia. Było ono okazją do przekazania życzeń świątecznych i wyrazów szacunku od samorządowców, a także spotkania w gronie przyjaciół. Spotkanie otworzył starosta Janusz Guzdek, który wszystkim kombatantom złożył najserdeczniejsze życzenia bożonarodzeniowe i noworoczne. W uroczystości uczestniczyli także: wojewoda dolnośląski Tomasz Smolarz, przedstawiciele władz powiatowych i gminnych, duchowieństwa oraz służb mundurowych – komendanci policji, straży pożarnej i Wojskowej Komendy Uzupełnień w Kłodzku. W pełną radości i ciepła świąteczną atmosferę wprowadził występ artystyczny w wykonaniu uczniów SP nr 5 w Dzierżoniowie. Był także opłatek, serdeczne życzenia, drobne upominki i wspólne śpiewanie kolęd. Spotkanie sprzyjało integracji środowisk kombatanckich.Jak co roku organizatorem wigilii dla kombatantów było Biuro Spraw Obywatelskich, Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie. Spotkanie było współorganizowane przez uczniów i grono pedagogiczne: Zespołu Szkół nr 3 im. Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej w Dzierżoniowie, Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterów Westerplatte w Dzierżoniowie oraz Gimnazjum im. Zesłańców Sybiru w Piławie Górnej. Dzierżoniowskie Koło Miejskie ZWiRWP im. 1 Korpusu Pancernego reprezentował członek zarządu st. kpr. Artur Pawlus. Zdjęcia/artykuł Doba.pl szer. rez. Marek Zatorski. 
4.jpg
Strona główna » Galeria » Archiwum » Spotkanie Wigilijne Garnizonu WP Wrocław

Spotkanie Wigilijne Garnizonu WP Wrocław

16 grudnia br. w sali kinowej Klubu 4 RBL we Wrocławiu odbyła Wigilia Garnizonu WP. Dowódca gen. bryg. Wojciech LEWICKI serdecznie przywitał zaproszonych gości z jednostek wojskowych, służb mundurowych, związków żołnierskich i kombatanckich oraz przedstawicieli władz na czele w Wojewodą Dolnośląskim Tomaszem SMOLARZEM, Wicewojewodą dr Ewą MAŃKOWSKĄ i Sekretarzem Miasta Wrocławia Włodzimierzem PATALASEM. Po złożeniu nam życzeń przez Dowódcę 3 BRt opłatki i pokarmy poświęcili: ks. bp Ryszard BOGUSZ, ks. płk prałat Janusz RADZIK, ks. mitrat płk Aleksander KONACHOWICZ i ks. protodiakon Grzegorz CEBULSKI. W atmosferę świąteczną wprowadził nas zespół młodzieżowy Klubu 3 BRt, wykonując kolędę i współczesną pastorałkę. Dzieląc się opłatkiem z dr Ewą MAŃKOWSKĄ prezes ZD ZWiRWP ppłk Krzysztof MAJER pogratulował wyboru na funkcję Wicemarszałka Województwa Dolnośląskiego i złożył życzenia urodzinowe.
PC160010.jpg
Strona główna » Galeria » Archiwum » Wigilia w Kórniku

Wigilia w Kórniku

Wigilia w Kórniku 13.12 – w restauracji "Biała Dama" w Kórniku odbyło się spotkanie opłatkowe członków Stowarzyszenia Byłych Żołnierzy oraz Sympatyków 31 Kórnickiego Dywizjonu Rakietowego Obrony Powietrznej, na które zaproszono m.in. wiceprezesa ZG ZWiRWP ppłk Krzysztofa MAJERA, sekretarza ZD mjr Dariusza TROJANOWSKIEGO i członka Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ kol. Jarosława WIKIERĘ. W czasie spotkania, jak co roku rozdano kolegom wyróżnienia. Zaś mjr Dariuszowi TROJANOWSKIEMU przypadł zaszczyt odebrania przyznanej Gwiazdy Weterana Działań Poza Granicami Państwa oraz szabli wz 1921/1922, a prezes Stowarzyszenia ppłk Stefan GRZESZCZAK został odznaczony pamiątkowym medalem XX-lecia ZWiRWP. Przy pięknie zastawionym stole pośpiewano kolędy i prowadzono koleżeńskie rozmowy. Foto: Krzysztof MAJER, Dariusz TROJANOWSKI
PC130018.jpg
Strona główna » Galeria » Archiwum » Wigilia Weteranów ONZ

Wigilia Weteranów ONZ

12 grudnia br. – wigilijne spotkanie członków Koła Nr 5 Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ zorganizowano bardzo uroczyście w Klubie 4 Regionalnej Bazy Logistycznej we Wrocławiu. Było okazją do wręczenia przez gen. dyw. Janusza ORNATOWSKIEGO Gwiazd Weterana Działań Poza Granicami Państwa, które otrzymali m.in. st. chor. szt. Marek CEMBRZYŃSKI, płk Kazimierz WYDROWSKI, ppłk Krzysztof MAJER, kpt. żegl. Ryszard ZŁOCIŃSKI, kmdr Aleksander PODOLSKI i mjr Wacław NOWAK, a szablą kawaleryjską zostali wyróżnieni: płk dr Jerzy BANACH i kpt. żegl. Ryszard ZŁOCIŃSKI. Towarzyszyła nam Zofia ULATOWSKA-RYBAJ w zastępstwie Poseł PE Lidii GERINGER de OEDENBERG. Opłatki, którymi się dzieliliśmy poświęcili wojskowi kapelani: rzymskokatolicki ks. płk prałat Janusz RADZIK, proboszcz parafii cywilno-wojskowej p.w. św. Elżbiety i prawosławny ks. płk Aleksander KONACHOWICZ, zastępca dziekana Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych. Foto: Jan DRAJCZYK, Krzysztof MAJER Video http://youtu.be/ylCORh8HdGo http://youtu.be/3AI5UrzjjTQ
21.jpg
Strona główna » Galeria » Archiwum » Kolejny sztandar związkowy

Kolejny sztandar związkowy

6 grudnia br. dolnośląska delegacja związkowa w składzie: mjr Dariusz TROJANOWSKI i ppor. Jan DRAJCZYK wzięła udział w uroczystym nadaniu sztandaru dla Koła Powiatowego ZWiRWP w Kościanie. Sztandar wręczył Prezes Związku płk dr Wiesław KORGA, a przekazał pocztowi sztandarowemu prezes koła kpr. Tadeusz MYLER. Sekretarz Zarządu Dolnośląskiego mjr Dariusz TROJANOWSKI przekazał pozdrowienia:       Prosimy przyjąć od Zarządu Dolnośląskiego ZWiRWP  im. 2 Armii WP oraz Zarządu Wrocławskiego ZWiRWP  im. 10 Sudeckiej Dywizji Piechoty serdeczne gratulacje z okazji uroczystego wręczenia Sztandaru. Życzymy Kolegom, abyście pod tym symbolem żołnierskiego honoru i godności oraz służby dla Ojczyzny nadal wspaniale realizowali zadania programowo-organizacyjne naszego Związku.  Były przemówienia gości, odznaczenia dla aktywu i odbył się koncert orkiestry strażackiej. Po części oficjalnej gości zaproszono na część bankietową do lokalu Dolce Vita w Nowym Luboszu.    Foto: Jan DRAJCZYK
IMG_3608.jpg
Strona główna » Galeria » Archiwum » O europejskich sprawach

O europejskich sprawach

6 grudnia br.  do „Dworu Polskiego” na wrocławskim Rynku poseł Lidia GERINGER de OEDENBERG zaprosiła przyjaciół i współpracowników na podsumowanie swej rocznej pracy parlamentarnej w PE. Zreferowała nam swoje działania w Parlamencie Europejskim oraz na terenie Dolnego Śląska i Opolszczyzny. Pogratulowała społecznym asystentom uzyskania mandatów radnych różnych szczebli. Radny Sejmiku Dolnośląskiego Marek DYDUCH podkreślił, że swego czasu rekomendacja Poseł była jego najcelniejszą propozycją personalną. Z kolei prezes Zarządu Dolnośląskiego Związku Weteranów i Rezerwistów WP ppłk Krzysztof MAJER poinformował, że na nasz wniosek Sejmik wyróżnił Złotą Odznaką Honorową „Zasłużony dla Dolnego Śląska” Zofię ULATOWSKĄ-RYBAJ, a odznaczenie wręczył radny Marek DYDUCH. Część oficjalną zakończył mgr Jan ZACHARSKI recytacją swego wiersza poświęconego naszej Poseł. Następnie zebrani, w tym liczna delegacja naszego Związku w składzie: Jan ZACHARSKI z małżonką, Krzysztof MAJER, Adrzej NAWROT, Bronisław TURCZANIK i Ryszard ZŁOCIŃSKI, udała się na część towarzyską, przy suto zastawionym stole, gdzie można było podyskutować i wymienić się poglądami nt. aktualnej sytuacji w kraju i nie tylko. Foto: Andrzej NAWROT, Krzysztof MAJER
20.jpg
Strona główna » Galeria » Archiwum » BARBARKA 2014 w Głogowie

BARBARKA 2014 w Głogowie

5 grudnia br. na placu apelowym 4. Głogowskiego Batalionu Inżynieryjnego stawili się artlerzyści, aby po raz jedenasty na BARBARCE uczcić Święto Wojsk Rakietowych i Artylerii. Uroczystość prowadził ppłk Zbigniew MAZUREK, a o dotychczasowych działaniach i planach głogowskiego Koła Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów mówił prezes płk Andrzej TRUSZKOWSKI /ostatni dowódca 5 BAA/. Delegacje weteranów artylerii, władz samorządowych, górników miedzi i stowarzyszeń złożyły wiązanki kwiatów pod obeliskiem oraz tablicą pamiątkową jednostek artylerii garnizonu WP Głogów. W imieniu władz Związku Weteranów i Rezerwistów WP kwiaty złożyli: st. chor. szt. Jerzy NAGODA, kpt. Janusz SZMOŁDA i ppłk Krzysztof MAJER. Uroczystości po raz pierwszy towarzyszył sztandar Oddziału Powiatowego ZWiRWP im. 5 Brygady Artylerii Ciężkiej. Legitymację członka wspierającego i odznakę ZWiRWP odebrał starosta mgr inż. Rafael ROKASZEWICZ, prezydent-elekt Głogowa. Wojskową asystę honorową zapewnił 23 Śląski Pułk Artylerii z Bolesławca. Następnie zwiedziliśmy w Klubie Batalionowym imponującą wystawę odznak, oznak i modeli sprzętu wojskowego, przygotowaną przez wojskowych zbieraczy-pasjonatów. Spotkanie zakończył uroczysty poczęstunek artleryjski w restauracji Magador.
IMG_3364.jpg
Strona główna » Galeria » Archiwum » Pamięć o Pomordowanych

Pamięć o Pomordowanych

 28 listopada br. zebranie Oddziału Wrocławskiego ZWiRWP im. 10 Sudeckiej Dywizji Piechoty rozpoczęło uroczyste wręczenie odznaczeń, które otrzymali: Złoty Krzyż Za Zasługi dla ZWiRWP płk dr med. Kazimierz WYDROWSKI, a medale pamiątkowe XX-lecia ZWiRWP kol.: Anna BRONOWSKA, szer. Stanisław BOBOWIEC, sierż. Bolesław BUCZMA, sierż. Witold KARGUL i mjr Ludwik NOWACKI. Legitymacje członkowskie naszego Związku odebrali: Bożena NIEDŹWIECKA, mł. chor. Waldemar NIEDŹWIECKI i st. chor. szt. Andrzej KAMFOROWSKI. Z dużą uwagą zebrani wysłuchali wystąpienia zaproszonego gościa – kombatanta por. mgr inż. Szczepana SIEKIERKI – prezesa Zarządu Głównego Stowarzyszenia Upamiętnienia Ofiar Zbrodni Ukraińskich Nacjonalistów. Opowiedział o ponad ćwierćwieczu działań SUOZU. Podkreślił, że pamięć pomordowanych Polaków przez UPA uczczono z inicjatywy Stowarzyszenia ufundowaniem 22 pomników i ponad dwustu tablic na terenie całego kraju. Wywołał u zebranych żywą i wielowątkową dyskusję. Następnie informację przedstawił mec. Bronisław TURCZANIK, a spotkanie zakończył mgr Jan ZACHARSKI, recytacją swoich aktualnych fraszek politycznych.                                         Krzysztof MAJER  Foto: Jan DRAJCZYK
IMG_3273.jpg
Strona główna » Galeria » Archiwum » List Gratulacyjny
Strona główna » Galeria » Archiwum » Spotkanie w Domu Europy we Wrocławiu - 21.11.2014r.

Spotkanie w Domu Europy we Wrocławiu - 21.11.2014r.

21 listopada 2014 r. - Wrocław. Poseł Lidia Geringer de Oedenberg wzięła udział w debacie przygotowanej przez Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego we Wrocławiu pt. "Doświadczenie przeszłości - lekcja dla teraźniejszości? Wymiana międzypokoleniowych doświadczeń w zakresie praw człowieka". Poseł mówiła o roli jaką dla promocji praw człowieka odgrywa wymiana międzynarodowa studentów: - W Polsce studiuje 3 388 studentów z Białorusi i 9 747 z Ukrainy. Ci młodzi luzie mają szansę przekonać się jak wygląda życie w kraju, gdzie wolność obywatelska jest powszechnie dostępna, mogą nawiązywać kontakty z rówieśnikami. Jest to ważne, bo kiedy ci młodzi ludzie wrócą do swoich krajów będą mogli wykorzystać swoje doświadczenia, a ich oczekiwania i wiedza wpłyną na społeczność. Poseł podkreśliła też znaczenie inicjatyw podejmowanych przez Parlament Europejski na rzecz przestrzegania praw człowieka na świecie.Debata wraz z towarzyszącą jej wystawą fotografii Andrieja Dubinina pt. „Listy: męstwo i ból” prezentuje rodziny działaczy opozycyjnych na Białorusi zostały przygotowane z okazji przyznania Nagrody im. Sacharowa. W debacie wziął udział m.in. Aleksander Milinkievicz - laureat Nagrody im. Sacharowa w 2006 r. i lider ruchu społecznego na Białorusi „O wolność”.
4.jpg
Strona główna » Galeria » Archiwum » 70 rocznica wyzwolenia francuskiego miasta Belfort i okolic

70 rocznica wyzwolenia francuskiego miasta Belfort i okolic

21 listopada 2014 roku delegacja Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego Koła Miejskiego w Dzierżoniowie im. 1 Korpusu Pancernego w składzie: szer. Patrick Greiner, szer. Henryk Gutowski, st. szer. Wojciech Loewenau wraz z żoną, szer. Bogdan Prask, kpr. Janusz Strzelecki, szer. Marek Zatorski oraz przyjaciel z Francji Sylvain Chipeaux na oficjalne zaproszenie władz francuskiego miasta Belfort uczestniczyła w uroczystościach 70 rocznicy wyzwolenia miasta i okolic. Pierwsza część uroczystości rozpoczęła się w sobotę defiladą pieszą oraz pojazdów militarnych ulicami miasta Belfort przed trybuną honorową z kombatantami, władzami miasta oraz przedstawicielami Sił Zbrojnych Francji. Członkowie dzierżoniowskiego Koła ZWiRWP na prośbę urzędu miasta Belfort występowali w mundurach Armii Czerwonej mając na wyposażeniu dwa motocykle. Warto podkreślić, że gdy polska kolumna zbliżała się do trybuny honorowej prowadzący uroczystości podkreślał wielki wkład żołnierza Polskiego i Radzieckiego w wyzwolenie Europy od niemieckiej okupacji. Zebrane tłumy na trybunie biły brawa krzycząc „Viva la Polonia”.Po defiladzie wszyscy uczestnicy parady zostali zaproszeni na uroczysty bankiet w urzędzie miasta Belfort.W dniu następnym odbyły się uroczystości w miasteczkach: Giromangy, Lachapelle Sous Chaux, Chaux, Rougegoute, Vescemont, do poszczególnych miasteczek uczestnicy jechali kolumną historycznych pojazdów składających się z monocyklów, jeepów, ciężarówek oraz czołgu Sherman. Pod każdym pomnikiem formowana była kompania honorowa składająca się z rekonstruktorów z Polski ,Francji oraz pocztów sztandarowych, następnie odgrywany był hymn państwowy, po czym przedstawicie władz lokalnych wygłaszali przemówienia okolicznościowe. Co warto podkreślić wielokrotnie publicznie dziękowano Polskiej delegacji za uczestnictwo w uroczystościach. Po czym składano wiązanki kwiatów. W dniu kolejnym w wolnym czasie zwiedzaliśmy malownicze miasteczko Montbeliard. Wielkie wyrazy szacunku i uznania Prezes Dzierżoniowskiego Koła Miejskiego ZWiRWP kieruje do kolegi Patricka Greinera oraz jego małżonki Aliny za zorganizowanie całego przedsięwzięcia, od ustaleń z urzędem miasta Belfort poprzez zapewnienie zakwaterowania w hotelu oraz dwóm osobom w swoim domu za bezpośrednie uczestnictwo w uroczystościach i służenie za tłumaczy Polsko- Francuskich. Ciekawe spotkanie Członkowie ZWiRWP mieli w pierwszy dzień uroczystości z płk. P. Petey dowódcą 35 pułku obrony miasta Belfort oraz oficerem z jego sztabu, który jest pochodzenia polskiego. Ciekawie minęła rozmowa oraz poczęstunek tradycyjnym polskim trunkiem w postaci wódki. Francuski alkohol jest o wiele słabszy od polskiego co było do zauważenia. Ciekawie układały się relacje również z członkami zaprzyjaźnionej grupy rekonstrukcyjnej odtwarzającej żołnierzy armii USA. W dowód sympatii kolega Janusz Strzelecki przekazał dowódcy rekonstruktorów armii amerykańskiej torbę z maską przeciwgazową, a w zamian koledzy odwdzięczyli się pamiątkowymi tabliczkami poświęconymi 70 rocznicy wyzwolenia Belfort.  szer. rez. Marek Zatorski.
21.jpg
Strona główna » Galeria » Archiwum » Za zasługi dla Województwa Dolnośląskiego

Za zasługi dla Województwa Dolnośląskiego

20 listopada br. w Sali Tradycji b. Śląskiego Okręgu Wojskowego w Klubie 4 Regionalnej Bazy Logistycznej we Wrocławiu odbyło się uroczyste spotkanie z okazji wręczenia Odznak Honorowych Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego. W imieniu wnioskodawcy tj. Zarządu Dolnośląskiego Związku Weteranów i Rezerwistów WP im. 2 Armii WP spotkanie prowadził, a zebranych i zaproszonych gości w osobach: Radosława MOŁONIA, wicemarszałka Województwa Dolnośląskiego i Marka DYDUCHA, radnego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, serdecznie przywitał ppłk Krzysztof MAJER, wiceprezes Zarządu Głównego, prezes Zarządu Dolnośląskiego ZWiRWP. Złote odznaki otrzymali: 1. mgr inż. pil. Stanisław BŁASIAK – em. kapitan-pilot PLL LOT, prezes honorowy wrocławskiego Klubu Lotników „Loteczka” we Wrocławiu; 2. ppłk Tadeusz BUTYŃSKI – działacz Oddziału Powiatowego ZWiRWP i środowiska artylerzystów w Głogowie; 3. sierż. Tadeusz CENDLEWSKI – skarbnik Zarządu Powiatowego ZiRWP w Lubinie; 4. mł. insp. mgr Henryk CZUM – wiceprezes Zarządu Miejskiego ZWiRWP w Jaworze; 5. kpt. żegl. Zdzisław Antoni GRACZYK – działacz ZWiRWP, SDWwP, ZIW RP, wiceprezes Zarządu Oddziału Stowarzyszenia Kawalerów Orderu Krzyża Grunwaldu w Głogowie; 6. mgr inż. Kazimierz JANIK – wybitny samorządowiec i działacz społeczny, długoletni wójt Gminy Zgorzelec; 7. mgr inż. Janusz KOBIELSKI - nadleśniczy Nadleśnictwa Ruszów, od lat aktywnie współpracuje z naszym Związkiem; 8. st. sierż. mgr Andrzej KONIECZNY – animator kultury, b. Dyrektor MDK „Kubuś”, członek Powiatowej Komisji Rewizyjnej ZWiRWP w Zgorzelcu; 9. st. szer. Andrzej Stanisław KUSIAK – leśniczy, sekretarz Zarządu Powiatowego ZWiRWP w Zgorzelcu, prezes Koła Miejsko-Gminnego w Węglińcu; 10. kpt. mgr Ryszard LANCMAN – działacz ZWiRWP, SDWwP, SEiRP, LOP w Jaworze; 11. hm. Halina Irena ŁUCZAK – długoletnia instruktorka ZHP, b.  komendantka Hufca Wrocław-Krzyki, z-ca Kierownika Referatu Seniorów i Starszyzny Chorągwi Dolnośląskiej we Wrocławiu; 12. mgr Andrzej MAŁYSZKO – fotografik, dziennikarz, Wiceprezes Światowego Stowarzyszenia Artystów Fotografików i Twórców Audiowizualnych, członek Rady Programowej Telewizji Polskiej Oddział Wrocław; 13. mgr hm. Ewa MIARA – długoletnia instruktorka ZHP, komendantka Hufca, członkini Miejskiej Komisji Rewizyjnej ZWiRWP w Złotoryi; 14. ppor. mgr Andrzej Stanisław MORDEL – prezes Zarządu Dolnośląskiego Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód we Wrocławiu; 15. st. chor. szt. Henryk NASZKOWSKI – prezes Zarządu Oddziału ZIW RP, działacz Oddziału Powiatowego ZWiRWP w Głogowie; 16. por. Ryszard POMYKAŁA – członek Zarządu Powiatowego, prezes Koła Nr 1 ZWiRWP w Zgorzelcu; 17. st. sierż. Kazimierz POPIELARZ – wybitny społecznik, prezes Zarządu Rejonowego PCK, działacz Oddziału Powiatowego ZWiRWP w Zgorzelcu; 18. mgr Barbara ROTTE – długoletnia dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 118 im. płk pil. Bolesława Orlińskiego we Wroclawiu; 19. kpr. Kazimierz SŁABICKI – komendant gminny Ochotniczej Straży Pożarnej i działacz Oddziału Powiatowego ZWiRWP w Zgorzelcu; 20. st. chor. szt. Jerzy SZUL – sekretarz Zarządu Wrocławskiego ZWiRWP im. 10 Sudeckiej Dywizji Piechoty, wybitny działacz PCK; 21. Jarosław WIKIERA – przewodniczący Krajowej Rady Kongregacji Przemysłowo-Handlowej Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej, działacz kupiecki i Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ we Wrocławiu; 22. płk mgr inż. Remigiusz WIRA – działacz Oddziału Miejskiego ZWiRWP i Koła ZŻ WP „Saper“ we Wrocławiu. Srebrne odznaki otrzymali: 1. Mirosława CIEPLECHOWICZ – pracownik Kopalni Węgla Brunatnego Turów w Bogatyni, działaczka związkowa ze Zgorzelca; 2. ppor. ZS Jan DRAJCZYK – poligraf, edytor, działacz Oddziału Miejskiego ZWiRWP, sekretarz Koła Związku Chemików we Wrocławiu; 3. Mariola KACZMAREK – nauczycielka Przedszkola Nr 84, od trzech kadencji prezes Ogniska ZNP Nr 13 przy ZSP Nr 2 we Wrocławiu; 4. Elżbieta MATWIEJCZYK – emerytowany pracownik Kopalni Węgla Brunatnego Turów w Bogatyni, działaczka związkowa ze Zgorzelca; 5. Janina PATRUŚ – wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Obrony Praw Członków i Lokatorów Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Szóstka” we Wrocławiu; 6. Poczta Harcerska 28 Wrocław „SZANIEC” we Wrocławiu – powstała w 1982 r., wydaje rocznie kilkadziesiąt walorów filatelistycznych; 7. ppor. dr inż. Józef Kazimierz SOWA – członek Zarządu Dolnośląskiego Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód i członek ZWiRWP we Wrocławiu; 8. Krystyna SZUL – skarbnik Zarządu Miejskiego ZWiRW we Wrocławiu; Następnie po wykonaniu pamiątkowego zdjęcia udaliśmy się do Sali Rycerskiej, gdzie lampką szampana uczciliśmy dokonania zawodowe i społeczne odznaczonych. Zabierając głos marszałek Radosław MOŁOŃ podkreślił, że Odznaki Honorowe Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego są wyrazem szczególnego wyróżnienia za zasługi dla rozwoju oraz promowania Województwa Dolnośląskiego w kraju i na świecie. Odznaki mają na celu wyróżnienie i docenienie ludzi i organizacji z różnych środowisk lokalnych Naszej Dolnośląskiej Ojczyzny. Takich osób, instytucji, które swoją pracą i postawą są godne szacunku, podziwu i naśladowania. Była też okazja do porozmawiania z zaproszonymi gośćmi o sytuacji w naszym województwie po wyborach samorządowych. Kol. Ryszard ZŁOCIŃSKI otrzymał pamiątkowy medal 70-lecia poczt harcerskich, a kol. Krzysztof MAJER kafel z okazji XXV-lecia SEiRP. Każdy uczestnik spotkania otrzymał pocztową kartę okolicznościową Poczty Harcerskiej „SZANIEC”. ppłk w st. spocz. mgr Krzysztof MAJER Foto: ppor. ZS Jan DRAJCZYK, sierż. Marek ŚWIĄTEK Relacja również na: http://www.umwd.dolnyslask.pl/urzad/aktualnosci/artykul/wreczono-odznaki-honorowe-zasluzony-dla-wojewodztwa-dolnoslaskiego/
36.jpg
Strona główna » Galeria » Archiwum » Wojciech Korfanty we Wrocławiu

Wojciech Korfanty we Wrocławiu

Obchody Narodowego Świeta Niepodległości we Wrocławiu stały się okazją do uroczystego odsłonięcia pomnika Wojciecha Korfantego. Monument stanął na skwerze u zbiegu ulic Powstańców Śląskich, Orlej i Sępiej na wrocławskich Krzykach. Wśród kilkuset wrocławian nie mogło zabraknąć delegacji Związku Weteranów i Rezerwistów WP m.in. w osobach: mjr inż. Dariusza Trojanowskiego, kpt. mgr Bronisława Turczanika i kpt. pil. inż. Piotra Zborowskiego. Odlany z brązu pomnik ma 3,6 metra wysokości. Kosztował ponad 200 tysięcy złotych. Ufundowały go Fundacja Odbudowy Demokracji im. Paderewskiego, miasto Wrocław, KGHM Polska Miedź SA i Bank Zachodni WBK. Dał się jednak zauważyć brak młodzieży szkolnej, dla której uroczystość mogła być szczególną lekcją historii. Warto przypomnieć, że Wojciech Korfanty (1873-1939) był posłem, wielkim obrońcą polskości Śląska, przywódcą powstań śląskich. Odważnie upominał się o polskie interesy w niemieckim sejmie - 1903–1912 i 1918 poseł do Reichstagu oraz pruskiego Landtagu (1903–1918). To on przyczynił się do przyłączenie części Śląska do Polski. Studiował od 1896 r. na Uniwersytecie Wrocławskim (Königliche Universität zu Breslau), jedynym wówczas uniwersytecie na Śląsku ale studia zakończył w 1901 w Berlinie. W odrodzonej Polsce w latach 1922–1930 sprawował mandat posła na Sejm I i II kadencji. Związany był z Chrześcijańską Demokracją. W obliczu niepowodzenia misji stworzenia gabinetu Artura Śliwińskiego, 14 lipca 1922 został desygnowany przez Komisję Główną Sejmu RP na premiera rządu. Jednak wobec protestu swojego przeciwnika, naczelnika państwa Józefa Piłsudskiego i groźby przeprowadzenia strajku generalnego przez PPS, nie rozpoczął formowania rządu, a 29 lipca komisja wycofała jego desygnację. Od października do grudnia 1923 był wicepremierem w rządzie Wincentego Witosa i jego doradcą z ramienia ChD. Od 1924 wydawał dzienniki „Rzeczpospolita” i „Polonia”. W 1930 aresztowany i wraz z posłami Centrolewu osadzony w twierdzy brzeskiej, jednak z samego procesu brzeskiego został wyłączony. Po uwolnieniu powrócił na Górny Śląsk, gdzie jednak jako polityczny przeciwnik wojewody Michała Grażyńskiego był stale zagrożony następnym aresztowaniem. Zasiadał w Sejmie Śląskim oraz Senacie RP III kadencji. Wiosną 1935 w obawie przed represjami udał się na emigrację do Pragi w Czechosłowacji. Do kraju nie mógł wrócić nawet w 1938 na pogrzeb swego syna Witolda, gdyż rząd premiera Sławoja Składkowskiego odmówił wydania mu listu żelaznego. Po aneksji Czechosłowacji wyjechał przez Niemcy do Francji. Był jednym z założycieli Frontu Morges, a później organizatorem i prezesem Stronnictwa Pracy. W kwietniu 1939 po wypowiedzeniu przez III Rzeszę układu o nieagresji i niestosowaniu przemocy, powrócił do Polski, jednak mimo chęci walki z Niemcami został aresztowany i osadzony na Pawiaku. Pomimo protestów opinii publicznej spędził tam prawie 3 miesiące. Ciężko chory, zwolniony został 20 lipca 1939 – prawdopodobnie z obawy, by nie zmarł w więziennej celi. Zmarł w Warszawie w dniu 17 sierpnia 1939 roku. Z jego śmiercią związane jest wiele niejasności. Jedna z hipotez mówi, że otruto go oparami arszeniku, którymi nasączone były ściany jego celi (zeznanie płk. dr Bolesława Szareckiego, Londyn 1940). Pogrzeb Korfantego, na który przybyło ok. 5 tys. ludzi, stał się wyrazem poparcia dla prowadzonej przez niego polityki. Grób znajduje się na Cmentarzu przy ul. Francuskiej w Katowicach. W 1997 r. został pośmiertnie odznaczony Orderem Orła Białego. KM – wiecej: Wikipedia. Zdjęcia: Bronisław Turczanik
K800_DSC09088.jpg
Strona główna » Galeria » Archiwum » Patriotyczna wieczornica

Patriotyczna wieczornica

10 listopada br. w Szkole Podstawowej Nr 25 im. Franciszka Juszczaka we Wrocławiu z okazji Narodowego Święta Niepodległości odbyła się wieczornica, na którą zaproszono m.in. przedstawicieli ZWiRWP: ppłk Krzysztofa MAJERA i kpt. żegl. Ryszarda ZŁOCIŃSKIEGO. Dzieci zaprezentowały piękny montaż słowno-muzyczny z elementami inscenizacji bitwy warszawskiej. Następnie był występ chóru szkolnego. Spotkanie zakończyło zaś wspólne śpiewanie piosenek żołnierskich i patriotycznych. KM
PB100025.jpg
Strona główna » Galeria » Archiwum » Głogowskie uroczystości

Głogowskie uroczystości

Uroczystość 96. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w Głogowie rozpoczęła msza św. odprawiona w intencji Ojczyzny. Następnie przemaszerowano pod Pomnik Dzieci Głogowskich, gdzie oficjalną część rozpoczęło okolicznościowe wystąpienie starosty Rafaela ROKASZEWICZA. Zostały wręczone akty mianowania na wyższe stopnie wojskowe i odznaczenia. Wiceprezes Zarządu Głównego, prezes Zarządu Dolnośląskiego ppłk Krzysztof MAJER wraz ze starostą głogowskim i prezesem Zarządu Powiatowego st. chor. szt. Jerzym NAGODĄ wręczył medale XX-lecia ZWiRWP, które otrzymali: poseł Ewa DROZD, ppor. Mirosław DĄBROWSKI, mjr Henryk KOWALSKI, mjr Mariusz ŚLUSARZ, ppłk Piotr MIELNICZUK. Został odczytany Apel Pamięci, a kompania 4 batalionu inżynieryjnego oddała salwę honorową. Po złożeniu wiązanek kwiatów orkiestra Huty Głogów odegrała Pieśń Reprezentacyjną WP. Pięknie prezentował się nasz sztandar związkowy. Następnie w Ratuszu odbyła się połączona uroczysta sesja Rady Miasta i Rady Powiatu, gdzie zostały wręczone akty nadania tytułu Honory Obywatel Głogowa i Zasłużony dla Głogowa. Organizację wrocławską ZWiRWP na uroczystości reprezentował kpt. żegl. Ryszard ZŁOCIŃSKI. Foto: sierż. Marek ŚWIĄTEK, ppłk Krzysztof MAJER
IMG_2226 .jpg
Strona główna » Galeria » Archiwum » Uroczystości 11 Listopada w Dzierżoniowie

Uroczystości 11 Listopada w Dzierżoniowie

Dnia 11 listopada 2014 roku w Dzierżoniowie odbyły się uroczystości Święta Niepodległości ustanowione na pamiątkę odzyskania w 1918 roku niepodległości Naszego Kraju. Związek Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego im. 1 Korpusu Pancernego w Dzierżoniowie reprezentowali: st. szer. Grzegorz Banaś, Rafael Blau, Patrick Greiner, szer. Henryk Gutowski, szer. Marek Wojciechowski, st. szer. Wojciech Loewenau, mł. chor. Zbigniew Owsik, st. szer. Piotr Kuryło, st. kpr. Artur Pawlus, szer. Bogdan Prask oraz szer. Marek Zatorski.Uroczystości rozpoczęły się o godz. 09:00 mszą św. w kościele pw. Św. Jerzego. Po mszy w rynku miasta została uformowana kolumna marszowa z orkiestrą i pocztami sztandarowymi na czele, która przemaszerowała pod Pomnik Pamięci Losów Ojczyzny. W części pierwszej został odegrany hymn państwowy, po czym burmistrz miasta Marek Piorun wygłosił przemówienie okolicznościowe. Następnie prowadzący uroczystości przekazał do wiadomości publicznej, iż Kolega Zbigniew Owsik został w niedawnym czasie awansowany na stopień młodszego chorążego WP.W kolejnej części burmistrz miasta Marek Piorun wraz z prezesem dzierżoniowskiego Koła Miejskiego ZWiRWP im. 1 Korpusu Pancernego, szer. Markiem Zatorskim, udekorowali członków dzierżoniowskiego Koła medalami XX-lenia ZWiRWP. Medalem zostali odznaczeni: st. kpr. Artur Pawlus, st. szer. Grzegorz Banaś, szer. Bogdan Prask, Rafael Blau, Patrick Greiner.Po uroczystym wręczeniu medali delegacje władz miejskich, szkół, stowarzyszeń kombatanckich jak i dzierżoniowskie Koło ZWiRWP złożyli wiązanki kwiatów pod pomnikiem.Na zakończenie uroczystości odśpiewano Rotę.Po zakończeniu oficjalnych uroczystości w Dzierżoniowskim Ośrodku Kultury z inicjatywy burmistrza miasta odbyło się spotkanie z kombatantami Ziemi Dzierżoniowskiej. Mile spędzony czas poświęcono na ciekawe i ożywione dyskusje z burmistrzem jak i kombatantami. Był bogaty poczęstunek, wspólne zdjęcia i życzenia dalszych działań a w szczególności zdrowia dla dzierżoniowskich kombatantów. foto: Roman Sobczuk. szer. rez. Marek Zatorski.
DSCF8210.jpg
Strona główna » Galeria » Archiwum » Za zasługi dla Dolnego Śląska

Za zasługi dla Dolnego Śląska

6 listopada br. w Sali Kolumnowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu odbyła się uroczystość wręczenia Złotych Odznak Honorowych Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego. Wśród odznaczonych był płk dr Jerzy BANACH, wiceprezes Zarządu Głównego i prezes Koła nr 5 Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ we Wrocławiu, któremu towarzyszyli koledzy: Ryszard ZŁOCIŃSKI, Jarosław WIKIERA i Jan DRAJCZYK. Odznaczenia wręczyła Przewodnicząca Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Barbara ZDROJEWSKA w obecności Wicewojewody Dolnośląskiego dr Ewy MAŃKOWSKIEJ. Wśród odznaczonych byli też m.in. solistka Tercetu Egzotycznego Izabela SKRYBANT-DZIEWIĄTKOWSKA, dyrektor Ogólnopolskiego Festiwalu Teatrów Jednego Aktora Wiesław GIERAS i starosta złotoryjski Ryszard RASZKIEWICZ. Krzysztof Majer Foto: Jan DRAJCZYK
IMG_2187.jpg
Strona główna » Galeria » Archiwum » X Kongres Gospodarki Polskiej

X Kongres Gospodarki Polskiej

30 października br. wrocławska delegacja w składzie: Krzysztof MAJER, Jarosław WIKIERA, Dariusz TROJANOWSKI, Jacek SENIÓW i Wincenty WOLAK została zaproszona do udziału w zorganizowanym przez Kongregację Przemysłowo-Handlową Ogólnopolską Izbę Gospodarczą X Kongresie Gospodarki Polskiej - „Biznes - samorząd - nauka”, który odbył się w Centralnej Bibliotece Rolniczej w Warszawie. Na Kongresie została omówiona problematyka promocji produktu lokalnego oraz dylematy rozwoju polskiego kupiectwa w opinii małych i średnich przedsiębiorstw W części uroczystej Kongresu zostały wręczone odznaczenia panstwowe, statuetki i dyplomy Syzyfa Roku 2013 oraz statuetki i dyplomy Gepardów Biznesu. Zaś ppłk Krzysztof MAJER, wiceprezes Zarządu Głównego, prezes Zarządu Dolnośląskiego ZWiRWP odznaczył Jarosława WIKIERĘ, przewodniczącego Rady KP-H OIG Złotym Krzyżem Za Zasługi dla Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego. Tomasz JĘDRZEJCZAK, sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów wręczył malarzowi Jackowi SENIÓW odznakę honorową Zasłużony dla Kultury Polskiej. Kongresowi towarzyszyła wystawa prac malarskich twórców współpracujących z Kongregacją. KM
10.jpg
Strona główna » Galeria » Archiwum » Pożegnanie ppłk w st. spoczynku dr n. hum. Arkadiusza Ogrodowczyka

Pożegnanie ppłk w st. spoczynku dr n. hum. Arkadiusza Ogrodowczyka

Dnia 17.10 2014 zmarł w Puszczykowie koło Poznania, w wieku 82 lat, ppłk dr nauk humanistycznych Arkadiusz Ogrodowczyk, współzałożyciel i wieloletni prezes wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Związku Żołnierzy Ludowego Wojska Polskiego, od 2010 do początku 2013 roku Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego, człowiek wielkiej miary, doskonały mówca i organizator, społecznik i żołnierz. Płk A. Ogrodowczyk urodził się 27 lutego 1932 r. w Trzebuchowie w powiecie Koło w wielodzietnej rodzinie chłopskiej. Wojnę z całą rodziną spędził na wysiedleniu w Kieleckiem. Po przedwczesnej śmierci ojca, w wieku 12 lat został głową rodziny opiekując się razem z matką pięciorgiem rodzeństwa. Dzięki ambicji, silnej woli i wytężonej pracy, godził obowiązki rodzinne z nadrabianiem, spowodowanych wojną zaległości edukacyjnych. W tych trudnych dla niego latach powojennych ukończył szkołę podstawową i średnią. Lata biedy i wojennej poniewierki ukształtowały jego lewicowe poglądy, jego społeczny radykalizm. Już w szkole średniej został przewodniczącym Zarządu Szkolnego Związku Młodzieży Polskiej i członkiem Zarządu Powiatowego tejże organizacji w Kole (woj. Wlkp). Pracując w organizacji młodzieżowej poznał swoją przyszłą żonę, Władysławę Pers, aktywistkę ZMP, która przez 62 lata wspierała go we wszystkich społecznych i politycznych działaniach, była jego podporą umożliwiającą jego osiągnięcia naukowe i organizacyjne. W 1952r. został przyjęty do Szkoły Oficerskiej Oficerów Politycznych w Łodzi. Od 1954 do 1968 roku służył w 12 Dywizji Zmechanizowanej w Szczecinie m.in. jako instruktor ds. personalnych oficerów politycznych. W tym to okresie studiował zaocznie na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i uzyskał w 1962 r. tytuł magistra historii. Napisał pracę dyplomową p.t. „Udział 5 Pułku Piechoty w II Wojnie Światowej ze szczególnym uwzględnieniem walk o wyzwolenie Pomorza Zachodniego”. W 1968r. został przeniesiony do Poznania do Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Pancernych im. Stefana Czarnieckiego na stanowisko starszego wykładowcy. Był lubiany przez podchorążych za życzliwość i interesująco prowadzone wykłady. Tu kontynuował pracę naukową, poświęcając cały wolny czas na żmudne przeszukiwanie archiwów i wywiady z osadnikami wojskowymi na Ziemiach Zachodnich i Północnych. Wydał szereg publikacji w czasopismach historycznych i uczestniczył w wielu konferencjach naukowych. W 1972 r. ukończył studia doktoranckie na Wydziale Historycznym Wojskowej Akademii Politycznej im. Feliksa Dzierżyńskiego w Warszawie i uzyskał tytuł doktora nauk humanistycznych. Jego praca doktorska wydana w formie książkowej, p.t. „Pomorze przywrócone. Wkład Wojska Polskiego w przejęcie i zagospodarowanie Pomorza Zachodniego w latach 1945-1947”, została nagrodzona przez Ministra Obrony Narodowej gen. Wojciecha Jaruzelskiego. W tymże roku został również odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi. W 1974 r. zakończył służbę wojskową i rozpoczął pracę w filii poznańskiej Akademii Wychowania Fizycznego w Gorzowie Wielkopolskim, w Katedrze Nauk Społecznych na stanowisku docenta do roku 1992. W 1978 r. ukazała się jego kolejna książka p.t. „Żołnierze Wojska Polskiego na Śląsku Opolskim i Dolnym 1945-1948”. W 1985 r. jako delegat uczelnianej organizacji partyjnej uczestniczy w ostatnim XI Zjeździe PZPR i w założycielskim SDRP. Aktywnie działa w Sojuszu Lewicy Demokratycznej jako członek Rady Wojewódzkiej Wielkopolski. W 1994 r. wraz z płk Rorotem (głównym inicjatorem) płk Puchem i innymi żołnierzami zawodowymi tworzy Wielkopolski Oddział Wojewódzki LWP, której zostaje prezesem aż do lipca 2010 a potem Związku Weteranów i Rezerwistów do 4.01.2013 r. W 2004 r. zostaje odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski i Komandorskim. Jako wieloletni, w przeszłości działacz Stowarzyszenia Ateistów i Wolnomyślicieli, później Towarzystwa Krzewienia Kultury Świeckiej, reaktywował w 2011 Poznański Oddział Towarzystwa Kultury świeckiej, którego prezesem pozostał aż do śmierci. Uroczystości pogrzebowe odbyły się na cmentarzu komunalnym na Junikowie w Poznaniu. Pogrzeb miał charakter świecki z ceremoniałem wojskowym. Główne pożegnalne przemówienie nad trumną wygłosiła świecka mistrzyni Ceremonii z Urzędu Miejskiego, przedstawiając drogę życiową ppłk Ogrodowczyka w sposób uroczysty i jednocześnie wzruszający. Piękne słowa pożegnania padły również z ust ppłk Krzysztofa Majera, wiceprezesa Zarządu Głównego ZW i RWP, a zarazem prezesa Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego ZW i RWP oraz ppłk Tadeusza Topolewskiego, prezesa Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego, a także Pani Hanny Pawłowskiej, pełniącej obowiązki prezesa Poznańskiego Oddziału Towarzystwa Kultury Świeckiej,. Głębokie wyrazy współczucia rodzinie płk Ogrodowczyka złożyła, na łamach gazety Głos Wielkopolski, Krystyna Łybacka – Poseł do Parlamentu Europejskiego. Cześć Jego Pamięci. ppłk w st. spocz. Mieczysław-Daniel Chmiela ppłk w st. spocz. Tadeusz Topolewski st. szer. rez. Kazimierz Seredyński Opis zdjęć 1 zdj. Ppłk Arkadiusz Ogrodowczyk w mundurze. 0768 Ppłk Arkadiusz Ogrodowczyk na spotkaniu 15.7.2014. 9105 Trumna z ciałem ppłk A.Ogrodowczyka w Domu Pożegnań. 9106 Żołnierze prezentują najważniejsze odznaczenia ppłk A.Ogrodowczyka. 9111 Chwila, przed wyprowadzeniem ciała ppłk Arkadiusza Ogrodowczyka na wieczną służbę. 9115 Formuje się kondukt żałobny, w środku wdowa po ppłk A.Ogrodowczyku. 9122 Rodzina, przyjaciele i przedstawiciele organizacji społecznych odprowadzają ppłk A.Ogrodowczyka na miejsce wiecznego spoczynku.W stalowym mundurze ppłk Krzysztof Majer v-ce prezes Zarządu Głównego, oraz prezes Dolnośląskiego Zarządu Wojewódzkiego .ZWir WP 9129 Ciało ppłk A.Ogrodowczyka w wojskowej asyście jest odprowadzane na miejsce wiecznego spoczynku. 9138 Uroczystości pogrzebowe prowadziła Pani z USC , w mundurze v-ce prezes Zarządu Głównego ZWiR WP. 9139 Trumna z ciałem ppłk A.Ogrodowczyka spoczęła nad mogiłą , rozpoczęła się uroczystość pogrzebowa ,pożegnalne przemówienia i składanie wieńców. 9145 Pogrzeb odbył się z wojskowym ceremoniałem i honorami. 9150 W drodze ppłk A.Ogrodowczyka uczestniczyła rodzina, przyjaciele, koledzy i znajomi. 9156 Na mogile ppłk A. Ogrodowczyka złożono wieńce i kwiaty. 9157 Pożegnalne przemówienie wygłosił ppłk w st. sp. Tadeusz Topolewski – prezes ZWiR WP im gen. Franciszka Gągoła Wielkopolski Oddział Wojewódzki ,w imieniu prezesa Zarządu Głównego ZWi R WP płk w st. spocz. dr Wiesława Korgi pożegnalne przemówienie wygłosił v-ce prezes ZG ZWiR WP ppłk w st spocz. Krzysztof Majer. 9161W ostatnim pożegnaniu ppłk w st. sp. A.Ogrodowczykowi uczestniczyli(od lewej): asysta wojskowa,w okularach ppłk w st.sp. Henryk Kania, w stalowym mundurze ppłk w st. sp. Krzysztof Majer, ppłk w st. sp. Tadeusz Topolewski, Ryszard Zaczyński, Bożena Szefler, Hanna Okonek- Pawłowska, ppłk Wacław Chęciński, ppłk w st. sp. Mieczysław Chmiela i mjr w st. sp. Mieczysław Palak. Zdjęcia wykonał Kazimierz Seredyński
IMG_10.jpg
Strona główna » Galeria » Archiwum » Święto Terenowych Organów Administracji Wojskowej - Głogów

Święto Terenowych Organów Administracji Wojskowej - Głogów

24.10.2014 r. Wojskowe Komendy Uzupełnień z terenu województwa dolnośląskiego świętowały w Głogowie. Okazją było Święto Terenowych Organów Administracji Wojskowej. Zbiegło się to z 69 Rocznicą powstania struktur Komendy Uzupełnień w Głogowie. Gospodarzem uroczystości był Wojewódzki Sztab Wojskowy z Wrocławia. Lista zaproszonych gości była bardzo długa. W trakcie uroczystości wręczono odznaczenia i medale żołnierzom, cywilom i organizacjom, które współpracują z wojskiem na co dzień. Wręczono również Gwiazdy Iraku i Afganistanu przyznane weteranom, którzy wyjeżdżali na misje. Oficjalne uroczystości uświetnił występ Orkiestry Koncertowej Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego. Opracowanie i foto: sierż. rez. Marek ŚWIĄTEK.
WIĘTO WKU (708) (Copy).jpg
Strona główna » Galeria » Archiwum » Inwestytura Królewskiego Orderu Świętego Stanisława B.M .

Inwestytura Królewskiego Orderu Świętego Stanisława B.M .

W Opolu 18 10 2014 roku w Katedrze Opolskiej odbyła się 153 Inwestytura Królewskiego Orderu Świętego Stanisława B.M .Uczestniczyli Kawalerowie oraz Postulanci i Kadeci KOŚSBM razem 72 osoby . Przybyli Komandorzy i Przeorzy z kilku krajów : Ukrainy ,Łotwy ,Niemiec ,Nowej Zelandii ,Austrii ,Norwegii i Polski ( Warszawa ,Szczecin , Gdańsk, Poznań ,Lublin ,Wrocław , Zielona Góra ,Bytom , Tarnów ,Rzeszów ,nałęczów ,Skarżysko Kościelne i Opolszczyzna ). Uroczystość prowadził Przeor Konfraterii Południowo Zachodniej Mirosław Mandryga . Wielki Mistrz Marian Król mianował Szymona Płusę ( Sekretarza Świętokrzyskiego Oddziału Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego) Komandorem Komandorii KOŚSBM w Skarżysku Kościelnym .
03.jpg
Strona główna » Galeria » Archiwum » Nowy Oddział ZWiRWP w Wałbrzychu

Nowy Oddział ZWiRWP w Wałbrzychu

25 października 2014 r. w Klubie NOT w Wałbrzychu z inicjatywy prezesa Zarządu Oddziału Dolnośląskiego Stowarzyszenia Dzieci Wojny w Polsce ppłk mgr Ryszarda OLESZKIEWICZA odbyło się spotkanie mające na celu reaktywowanie struktur Związku Weteranów i Rezerwistów WP. Na zebranie przybyli: ppłk mgr Krzysztof MAJER, wiceprezes Zarządu Głównego, prezes Zarządu Dolnośląskiego i szer. Jan DRAJCZYK, działacz Oddziału Miejskiego we Wrocławiu. Kol. Krzysztof MAJER przypomniał, że wałbrzyskie koło związkowe zaprzestało działalności oraz poinformował o najważniejszych zadaniach statutowych czekających nowych członków, którym wręczył odznaki związkowe i legitymacje członkowskie. Po sprawdzeniu quorum zaproponował utworzenie Oddziału Miejskiego i wybór władz. W głosowaniu jawnym wybrano Zarząd Miejski w składzie: prezes ppłk Ryszard OLESZKIEWICZ, skarbnik por. Henryk MUCHA, sekretarz kpt. Franciszek MAZURAK oraz Komisję Rewizyjną w składzie: przewodniczący ppor. Ignacy SARNECKI, członkowie por. Jan ZAJĄC i kpt. Bernard KOZŁOWSKI. Odbyła się dyskusja i wzniesiono toast za pomyślność w działaniach programowo-organizacyjnych. Warto podkreślić, że pięknym uzupełnieniem spotkania były występy zespołu muzycznego Stowarzyszenia, który zaprezentował wiązankę piosenek żołnierskich. Oddział będzie miał swoją siedzibę w Wałbrzyskim Domu Kultury przy ul. Broniewskiego 65a. Krzysztof Majer Foto: Jan Drajczyk
IMG_2034.jpg
Strona główna » Galeria » Archiwum » III Renowacja Żydowskiego Pomnika Ofiar Zagłady

III Renowacja Żydowskiego Pomnika Ofiar Zagłady

W dniu 20 października 2014 roku członkowie ZWiRWP Koła Miejskiego- Dzierżoniów w składzie: szer. Henryk Gutowski,st. szer. Wojciech Loewenau oraz Patrick Greiner, po raz trzeci dokonali prac renowacyjnych  Żydowskiego pomnika „Ofiar Zagłady” umiejscowionego w  Pieszycach przy ul. Parkowej,  w miejscu, w którym w latach 1942-1945 grzebano zamęczonych na śmierć Żydów więzionych w obozie pracy „Sportschule”, funkcjonującym od 1944 r. jako podobóz Gross-Rosen pod nazwą Langenbielau I.Prace remontowe polegały na wykoszeniu otaczającej go zieleni, oczyszczeniu płyt pomnika, wyplewieniu chwastów z ozdobnych skwerków oraz odmalowaniu elementów obiektu. Z pobliskiego drzewa usunięto również 3 konary które stanowiły zagrożenie z racji posuniętego stanu próchnicy  oraz zasłaniały pomnik. szer. rez. Marek Zatorski.  
4.jpg
Strona główna » Galeria » Archiwum » O polskim wrześniu 1939 roku

O polskim wrześniu 1939 roku

22 października 2014 r. z inicjatywy 4. Regionalnej Bazy Logistycznej i Zarządu Okręgu Towarzystwa Wiedzy Obronnej oraz Zarządu Wojewódzkiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, Zarządu Dolnośląskiego Związku Weteranów i Rezerwistów WP, Zarządu Okręgowego Związku Inwalidów Wojennych RP, Dolnośląskiego Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych we Wrocławiu odbyła się w Klubie 4. RBL konferencja popularnonaukowa na temat: AGRESJE NA POLSKĘ Z WRZEŚNIA 1939 ROKU I ICH SKUTKI. Sesję otworzył i prowadził płk dr Władysław TKACZEW, który za popularyzację tradycji i historii WP wręczył medale TWO Za zasługi w krzewieniu wiedzy obronnej, które otrzymali: płk dypl. Krzysztof KRUŻYCKI, komendant 4 RBL i płk lek. Jerzy BANACH, wiceprezes Zarządu Głównego i prezes Zarządu Koła Nr 5 Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ we Wrocławiu. Następnie zostały wygłoszone interesujące referaty: Napaść Niemiec faszystowskich na Polskę w 1939 roku, dr Anita MUSIALSKA (prof. dr hab. Franciszek KUSIAK), Agresja Związku Radzieckiego z 17.09.1939 roku, płk dr Władysław TKACZEW, Kształtowanie się Podziemnego Państwa Polskiego, płk mgr Aleksander PODOLSKI. Dyskusja nielicznych z powodu deszczowej pogody uczestników sesji, sięgała również spraw współczesnych. Zostaliśmy zaproszeni na majową sesję z okazji 70-lecia Zwycięstwa. Niestety po raz kolejny nie można było wręczyć dyplomu uznania uczestnikowi Bitwy pod Lenino płk dypl. Bronisławowi JAKIMOWICZOWI. ppłk w st. spocz. mgr Krzysztof Majer
PA220034.jpg
Strona główna » Galeria » Archiwum » Pokaz Historyczny w Dzierżoniowie

Pokaz Historyczny w Dzierżoniowie

Dnia 04.10. 2014 roku odbyła się inscenizacja w Dzierżoniowie przy współudziale Grupy Rekonstruktorów, Weteranów i Rezerwistów WP.Do grupy wystawiono: dowódca- Wojciech Loewenau, żołnierz- Patrick Greiner, Henryk Gutowski (kierowca motocykla) Piotr Kuryło (snajper), Marek Wojciechowski(strzelec).Grupa nasza występowała w mundurach Armii Czerwonej uzbrojona w karabiny KBK+ 1 TT pistolet, motocyklem z bocznym wózkiem MW750. Jesteśmy grupą zwiadu, która napotyka niemiecką jednostkę Wehrmachtu, w potyczce pokonujemy Niemców, jako żołnierze Armii Czerwonej walczymy także z Polską grupą NSZ, jest to rok 1945, styczeń okolice Ząbkowic Śląskich.W inscenizacji biorą udział grupy z Polkowic i Wrocławia. Głównym organizatorem pokazu jest miasto Dzierżoniów i Grupa z Wrocławia „Militarni Wrocław”. Pokazy obserwowało setki osób, oklaski dla wykonawców. szer.  Henryk Gutowski.
027.jpg
Strona główna » Galeria » Archiwum » Święto Wojsk Łączności i Informatyki

Święto Wojsk Łączności i Informatyki

17 bm. prezes Zarządu Dolnośląskiego ZWiRWP ppłk Krzysztof MAJER został zaproszony na obchody Święta Wojsk Łączności i Informatyki na terenie 10 Wrocławskiego Pułku Dowodzenia we Wrocławiu. Gospodarzami uroczystości byli dowódcy Garnizonu WP Warszawa gen. bryg. Wiesław GRUDZIŃSKI i 10 WPD płk Zygmunt MALEC. Przybyli liczni goście m.in. Dyrektor Generalny MON Piotr LIS, Wojewoda Dolnośląski Tomasz SMOLARZ, Marszałek Województwa Dolnośląskiego Cezary PRZYBYLSKI, Przewodnicząca Sejmiku Dolnośląskiego Barbara ZDROJEWSKA. Nie zabrakło generałów, dowódców jednostek i instytucji wojskowych garnizonu WP, młodzieży i przedszkolaków. Po przemówieniach zostały wręczone medale i kordziki, a następnie po defiladzie została poświęcona i otwarta nowoczesna strzelnica garnizonowa. Zostały symbolicznie zasadzone „drzewa pamięci”. Spore zainteresowanie wzbudziła wystawa sprzętu wojskowego pułku i pokaz zorganizowany przez Grupę „Twierdza Wrocław”. Spotkał delegację uczniów Gimnazjum Nr 18 im. Armii Krajowej we Wrocławiu, pod wodzą kolegi ze służby wojskowej w 3 KOPK kpt. rez. mgr Józefa BIłYJA i razem udali się na wojskową grochówkę i pieczoną kiełbaskę. Krzysztof Majer
PA170026.jpg
Strona główna » Galeria » Archiwum » O Operacji „Dunaj” z 1968 r.

O Operacji „Dunaj” z 1968 r.

15 października br. w Klubie 4 Regionalnej Bazy Logistycznej we Wrocławiu odbyła się promocja książki płk. dypl. Tadeusza ORATOWSKIEGO "1968.Czołgiem na Czechosłowację" /Wydawnictwo „Bellona” 2014/. Autora przedstawił gen. dyw. Janusz ORNATOWSKI. Oglądnęliśmy krótki film i słuchaliśmy jego wspomnień z pozycji dowódcy plutonu czołgów w Operacji "Dunaj". Była też okazja do dyskusji i wspomnień innych oficerów biorących udział w tych historycznych wydarzeniach. Jako ciekawostkę warto dodać, że nie dotarli na spotkanie zaproszeni podchorążowie WSWLąd. Krzysztof Majer
PA150025.jpg
Strona główna » Galeria » Archiwum » Gala Prezentacji firm oraz organizacji pozarządowych Ziemi Dzierżoniowskiej

Gala Prezentacji firm oraz organizacji pozarządowych Ziemi Dzierżoniowskiej

Dnia 10 października 2014 roku prezes Koła Miejskiego ZWiRWP w Dzierżoniowie szer. Marek Zatorski, na zaproszenie burmistrza miasta Dzierżoniowa Marka Pioruna, uczestniczył w Gali Prezentacji firm i organizacji pozarządowych Ziemi Dzierżoniowskiej, która odbyła się w Sali Widowiskowej Dzierżoniowskiego Ośrodka Kultury. Podczas Gali burmistrz Dzierżoniowa wraz z Senatorem RP Stanisławem Jurcewiczem dokonali wręczenia nagród najlepiej rozwijającym się lokalnym firmom. Wyróżnione zostały również organizacje pozarządowe za społeczną działalność lokalną w tym Dzierżoniowskie Koło ZWiRWP jak to ujęto : „za popularyzowanie w pamięci społecznej dziejów walk niepodległościowych, udział w procesie wychowawczym młodzieży w duchu patriotyzmu i służby dla dobra narodu i państwa”.Po wręczeniu nagród goście wysłuchali kwartetu smyczkowego Filharmonii Sudeckiej z Wałbrzycha. Podczas koncertu wysłuchano dzieł Bacha, Beethovena, Chaczaturiana oraz Vivaldiego. Spotkanie było możliwością do nawiązania nowych znajomości między lokalnymi organizacjami.  szer. rez. Marek Zatorski. 
20141010_174340.jpg
Strona główna » Galeria » Archiwum » Konferencja popularnonaukowa WIELKA WOJNA – W ROCZNICĘ WYBUCHU

Konferencja popularnonaukowa WIELKA WOJNA – W ROCZNICĘ WYBUCHU

14 października 2014 r. w Klubie 4. Regionalnej Bazy Logistycznej we Wrocławiu Wrocławski Oddział Instytutu Badań Naukowych im. gen. Edwina Rozłubirskiego i Zarząd Dolnośląski Związku Weteranów i Rezerwistów WP zorganizowały konferencję popularnonaukową WIELKA WOJNA – W ROCZNICĘ WYBUCHU. Wygłoszono referaty: Implikacje I wojny światowej dla sprawy polskiej – ppłk mgr Maciej Musiał; I wojna światowa jako przyczynek rozwoju taktyki i techniki wojskowej – płk dr Andrzej Kotliński, a ppłk mgr Jan Stanisław Jeż dokonał prezentacji książki gen. bryg. dr. Zdzisława Rozbickiego Racje i zachowania niejedno mają imię, którą otrzymali wszyscy uczestnicy sesji.
PA140011.jpg
Strona główna » Galeria » Archiwum » Pamięć o Lenino

Pamięć o Lenino

W samo południe 11 października br. z okazji 71. rocznicy bitwy pod Lenino zgromadziliśmy się na Cmentarzu Żołnierzy Polskich na Oporowie we Wrocławiu. Meldunek o gotowości do uroczystego apelu odebrał Komendant Garnizonu WP we Wrocławiu mjr Robert TRELA. Zebranych powitał w imieniu organizatorów uroczystych obchodów 71. rocznicy chrztu bojowego 1 Dywizji Piechoty im. gen. T. Kościuszki wiceprezes Zarządu Głównego, prezes Zarządu Dolnośląskiego ZWiRWP ppłk Krzysztof MAJER, który podkreślił, iż czcimy krwawy chrzest bojowy kościuszkowców. Szczególnie serdecznie powitał Przewodniczącą Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Barbarę ZDROJEWSKĄ. Po odebraniu hymnu państwowego przez Orkiestrę Reprezentacyjną Wojsk Lądowych pod batutą kapelmistrza st. chor. szt. Tadeusza DOLIŃSKIEGO, emocjonalne wystąpienie okolicznościowe wygłosiła Pani Barbara ZDROJEWSKA. Następnie został odczytany list od Poseł do Parlamentu Europejskiego Lidii GEINGER de OEDENBERG. Wzruszająco brzmiały słowa Apelu Pamięci, salwę honorową oddała kompania wystawiona przez 10 Wrocławski Pułk Dowodzenia, a przejmująco zabrzmiał sygnał „Cisza”. Przewodnicząca Sejmiku wręczyła przyznane na wniosek Zarządu Dolnośląskiego ZWiRWP Odznaki Honorowe Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego, które otrzymali: złote - mjr Witold SOKOŁOWSKI - kombatant AK i WP, kawaler Krzyża Srebrnego Orderu Wojennego Virtuti Militari; st. chor. szt. Marek CEMBRZYŃSKI - członek Zarządu Dolnośląskiego ZWiRWP, uczestnik misji pokojowych ONZ; hm. Krzysztof KOŁODZIEJCZYK – były długoletni Komendant Hufca Wrocław i b. Zastępca Komendanta Dolnośląskiej Chorągwi ZHP; płk dr Władysław TKACZEW – emerytowany wykładowca WSOWZ, prezes Zarządu Stowarzyszenia Tradycji Orężnych i Myśli Obronnej, członek Zarządu Głównego Towarzystwa Wiedzy Obronnej; mgr Jan Andrzej ZACHARSKI – publicysta, fraszkopisarz, działacz OM ZWiRWP we Wrocławiu; srebrne – hm. Marek STOCHMIAŁEK – naczelnik Poczty Harcerskiej „Szaniec”, członek Sądu Harcerskiego Chorągwi Dolnośląskiej; phm. Sylwia ZACHAR – drużynowa 15 DH „Lipczanie” przy Szkole Podstawowej w Platerówce, Kronikarz Kręgu Instruktorów i Starszyzny Harcerskiej „Korzenie” Hufca ZHP Lubań; hm. Krzysztof ZACHAR – z-cy Komendanta Kręgu Instruktorów i Starszyzny Harcerskiej „Korzenie” i przewodniczący Komisji Historycznej Hufca ZHP w Lubaniu im. Bohaterów Łużyckiej Brygady WOP, a Gwiazdę Weterana ONZ Jarosławowi WIKIERA – uczestnikowi misji pokojowych ONZ na Bliskim Wschodzie, działaczowi Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ, przewodniczącemu Rady Kongregacji Przemysłowo-Handlowej. Zaś Srebrny Krzyż Za Zasługi dla ZWiRWP w imieniu chorej dr Ewy MAŃKOWSKIEJ – Wicewojewody Dolnośląskiej, odebrała asystentka Magdalena RAZIK-TRZISZKA. Niestety nie można było wręczyć dyplomów pamiątkowych dla uczestników Bitwy, gdyż żaden ze względów zdrowotnych nie dotarł na uroczystość. Kolejno zostały złożone wieńce i wiązanki kwiatów: Przewodnicząca Sejmiku Barbara ZDROJEWSKA wraz z Prezesem Zarządu Miejskiego ZWiRWP mjr Dariuszem TROJANOWSKIM, Magdalena RAZIK-TRZISZKA w imieniu Wojewody Dolnośląskiego, delegacja Dowództwa Garnizonu WP /płk dr Grzegorz STOIŃSKI, płk dr Piotr PERTEK, mjr Robert TRELA/, a następnie delegacje – Związku Weteranów i Rezerwistów WP z Wrocławia i Dzierżoniowa, Związku Żołnierzy WP, Związku Inwalidów Wojennych RP, Klubu Generałów WP, Komendy Wojewódzkiej Policji, Sojuszu Lewicy Demokratycznej, Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej, Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ, Związku Harcerstwa Polskiego z Wrocławia i Lubania. Uroczystość zakończyła defilada kompanii honorowej, której towarzyszyły poczty sztandarowe: Zarządu Wojewódzkiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, Komendy Wojewódzkiej Policji, Okręgu Dolnośląskiego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej i Szkoły Podstawowej Nr 25 im. Franciszka Juszczaka we Wrocławiu. ppłk w st. spocz. mgr Krzysztof MAJER Foto: st. chor. szt. Andrzej NAWROT, szer. Jan DRAJCZYK
DSCN5786.jpg
Strona główna » Galeria » Archiwum » Nie tylko o Lenino w Lubinie

Nie tylko o Lenino w Lubinie

Po południu 11 bm. na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w karczmie "Rancho" w Lubinie spotkali się kombatanci i weterani. Uroczyste spotkanie rocznicowe otworzył kombatant, prezes Zarządu Powiatowego ZWiRWP ppor. Tadeusz CZYŻOWSKI, który powitał zaproszonych gości: Posła na Sejm RP Ryszarda ZBRZYZNEGO, starostę Adama MYRDA i przedstawicieli władz związkowych – ppłk Krzysztofa MAJERA i szer. Jana DRAJCZYKA. Spotkanie stało się okazją do odznaczenia por. mgr Wilhelma KASPERSKIEGO i wręczenia podziękowań za współpracę od Zarządu Dolnośląskiego ZWiRWP im. 2 Armii WP dla posła Ryszarda ZBRZYZNEGO i starosty Adama MYRDA. Biblioteczka związkowa wzbogaciła się o książkę gen. bryg. dr. Zdzisława ROZBICKIEGO Racje i zachowania niejedno mają imię, a poseł Ryszard ZBRZYZNY zrewanżował się wręczając kol. Krzysztofowi MAJEROWI książkę Tadeusza A. KISIELEWSKIEGO Janczarzy Berlinga. Następnie przy biesiadnym stale snuto wspomnienia wojenne i ze służby w okresie pokojowym. Zainspirowany barwnymi wspomnieniami wojennymi kombatanta por. Piotra DUBIENIECKIEGO poseł Ryszard ZBRZYZNY zaapelował o spisywanie przez kombatantów wspomnień, które zobowiązał się wydać wspólnie ze Stowarzyszeniem Dzieci Wojny w Polsce w formie książkowej w maju przyszłego roku na 70-lecie zakończenia wojny w Europie. Foto: Jan DRAJCZYK
IMG_1954.jpg
Strona główna » Galeria » Archiwum » 40 Lat 3 Brygady Radiotechnicznej

40 Lat 3 Brygady Radiotechnicznej

10 października br. na wrocławskim Rynku Gołębim odbyła się uroczystość z okazji 40. rocznicy utworzenia 3 Brygady Radiotechnicznej. Były przemówienia, odznaczenia i pokaz musztry paradnej w wykonaniu kompanii i Orkiestry Reprezentacyjnej Sił Powietrznych z Dęblina oraz pokaz sprzętu r/lok. Przeleciała nad rynkiem para samolotów F-16. Miałem okazję spotkać dawnych przełożonych i kolegów. Niestety nie dostąpiłem zaszczytu zaproszenia na dalszą część obchodów w Klubie 4 RBL, choć służyłem w Sztabie Brygady w latach 1983-1996. ppłk w st. spocz. mgr Krzysztof MAJER
PA100030.jpg
Strona główna » Galeria » Archiwum » Spotkanie u wrocławskich kombatantów

Spotkanie u wrocławskich kombatantów

Z okazji zbliżającej się 71. rocznicy Bitwy pod Lenino 9 października br. w siedzibie Dolnośląskiego Zarządu Wojewódzkiego ZKRPiBWP odbyło się spotkanie z kombatantami. Spotkanie otworzył prezes DZW Konstanty IGNACZAK, a prowadził uczestnik bitwy płk Bronisław JAKIMOWICZ. Niestety z powodów zdrowotnych zabrakło inicjatorów spotkania pułkowników Wacława SAWICKIEGO i Antoniego KOPALI, co spowodowało, że zaproszonych gości było więcej niż uczestników chrztu bojowego 1 Dywizji Piechoty. Referat wprowadzający wygłosił płk dr Władysław TKACZEW, który został mianowany rzecznikiem prasowym wrocławskich kombatantów. Następnie były wspomnienia i dyskusja oraz wznieśliśmy toasty za zdrowie uczestników tej historycznej bitwy. Na zakończenie prezes ZD ppłk Krzysztof MAJER zaprosił zebranych do udziału w sobotniej uroczystości na Wzgórzu Oporów.
PA090015.jpg
Strona główna » Galeria » Archiwum » Z wizytą u Radiotechników

Z wizytą u Radiotechników

8 października br. na kolejne zebranie Jeleniogórskiego Stowarzyszenia Żołnierzy Radiotechników "Radar" w bibliotece Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej, prezes płk Marek GOŁĘBIOWSKI zaprosił przedstawicieli Związku Weteranów i Rezerwistów WP w osobach: ppłk Krzysztofa MAJERA – wiceprezesa Zarządu Głównego, prezesa Zarządu Dolnośląskiego i szer. Jana DRAJCZYKA – działacza Oddziału Wrocławskiego. Spotkanie było okazją do wręczenia medali pamiątkowych 70-lecia Chrztu Bojowego 1 DP im. Tadeusza Kościuszki, które otrzymali: ppłk Edward BASAŁYGO, płk Marek GOŁĘBIOWSKI, mgr Ryszard GREK, mjr Kazimierz KOPANIARZ i płk Franciszek MICHALIK. Zaś prezes Stowarzyszenia zrewanżował się wręczając mi plakietę, miniaturkę odznaki i Biuletyn Nr 16 Stowarzyszenia. Z kolei prezes M. Gołębiowski odebrał do biblioteczki nasze wydawnictwa związkowe. W drugiej części zebrania kandydat Komitetu Wyborczego Wyborców „Siła mieszkańców” na prezydenta Jeleniej Góry Paweł WILK przedstawił swoją wizję potrzebnych zmian w funkcjonowaniu grodu. Następnie prezes Zarządu Rejonowego Związku Żołnierzy WP ppłk Edward BASAŁYGO zapoznał zebranych z przygotowaniami do uroczystych obchodów 70-lecia objęcia służby granicznej, które planowane są na 29 maja 2015 roku. Zaś gen. bryg. dr inż. Bronisław PEIKERT mówił m.in. o najbliższych zadaniach związanych z ekspozycją sprzętu radiotechniczego w mieście, które było przecież kuźnią kadr WRT. Warto też zauważyć, że przedstawienie działań Stowarzyszenia z ostatnich miesięcy odbyło się w formie pokazu slajdów i mieliśmy okazję poznać część zbiorow falerystycznych Prezesa JSŻR”R”. Kończąc chciałbym podkreślić zadowolenie ze spotkania dawnych towarzyszy służby w stalowym mundurze, który też nosiłem jako oficer sztabu 3 Brygady Radiotechnicznej we Wrocławiu. ppłk w st. spocz. mgr Krzysztof MAJER Foto: szer. Jan DRAJCZYK
IMG_1605.jpg
Strona główna » Galeria » Archiwum » Spotkanie w synagodze dzierżoniowskiej

Spotkanie w synagodze dzierżoniowskiej

"Dnia 08 października 2014 roku członkowie Koła Miejskiego ZWiRWP w Dzierżoniowie, w składzie: szer. Henryk Gutowski, szer. Marek Wojciechowski, szer. Wojciech Loewenau, st. kpr. Maciej Kujawiński, szer. Marek Zatorski, kandydat na członka ZWiRWP st. szer. Grzegorz Banaś oraz zaprzyjaźniony obywatel Francji Patrick Greiner, uczestniczyli w roboczym spotkaniu w synagodze dzierżoniowskiej, na zaproszenie mjr armii izraelskiej Prezesa fundacji Beiteinu Chaj Rafaela Blau. Spotkanie było wyrazem podziękowania i szacunku ze strony Pana Rafaela za naszą Związkową pracę renowacji pomnika ofiar żydowskiego holokaustu, który znajduje się nieopodal Dzierżoniowa. W pierwszej części zostaliśmy oprowadzeni po synagodze, w której obejrzeliśmy ciekawe wystawy fotograficzne oraz salę modlitewną. Bogatą historię synagogi przekazała nam żona Prezesa fundacji Pani Dorin Blau. Co warto przytoczyć synagoga powstała 1875 roku. Przetrwała II wojnę światową jako niemiecka własność prywatna. Mieściła się tutaj wówczas administracja Hitlerjugend. Po wojnie liczba ludności żydowskiej, która zamieszkiwała Powiat Dzierżoniowski przekraczała 17 tys., dlatego miasto Dzierżoniów nazywane było „polską Jerozolimą”.  W kolejnej część spotkania kol. Henryk Gutowski przekazał Panu Rafaelowi książkę dokumentującą pomniki żydowskie na terytorium RP. Następnie wspólnie rozmawialiśmy o działalności naszego Związku, o jego celach i sposobach realizacji zadań. Były rozmowy o historii, polityce i współpracy między naszymi organizacjami. Nasze Koło Miejskie będzie współorganizatorem obchodów Nocy Kryształowej, które odbędą się 8 listopada o godz. 19.00 w dzierżoniowskiej synagodze. Pan Rafael Blau wyraził chęć wstąpienia w szeregi Związku jako osoba wspierająca. Spotkanie zakończyło się w serdecznej atmosferze oraz pamiątkowym wpisem do księgi. szer. rez. Marek Zatorski."
20141008_180414.jpg

w

Strona główna » Galeria » Archiwum » Współpraca - Dzierżoniów

Współpraca - Dzierżoniów

Dnia 02 października 2014 roku w Dzierżoniowskim Ośrodku Kultury odbyło się spotkanie w sprawie omówienia uchwały programu współpracy miasta Dzierżoniowa z organizacjami pozarządowymi w roku 2015.W spotkaniu uczestniczył prezes Koła Dzierżoniowskiego ZWiRWP szer. Marek Zatorski,oraz skarbnik Koła st. kpr. Artur Pawlus.
20141002_123507.jpg

Strona główna » Galeria » Archiwum » 75 Rocznica wybuchu II Wojny Światowej w Lubinie

75 Rocznica wybuchu II Wojny Światowej w Lubinie

Uroczyście obchodzona przy tablicach pamiątkowych przy ul. Pruzi. Okolicznościowe wystąpienie wygłosił starosta lubiński Adam Myrda. Kombatanci wraz z mieszkańcami oraz przedstawicielami powiatu lubińskiego złożyli kwiaty i oddali hołd poległym. Uroczyste złożenie kwiatów poprzedziło odśpiewanie hymnu narodowego i przedstawienie przez dwie uczennice montażu poetycko-muzycznego, przygotowanego specjalnie na tę okazję. W imieniu lubińskiego Oddziału Powiatowego ZWiRWP kwiaty złożyła delegacja w składzie: por. Wilhem Kasperski, st. sierz. Antoni Piotrowski i szer. Janusz Siemieniuk z małżonką. Foto: inż. Janusz Siemieniuk
DSCF2828.jpg
Strona główna » Galeria » Archiwum » Przekazanie

Przekazanie

20 września br. we Wrocławiu odbyła się podniosła uroczystość przekazania tradycji Śląskiego Okręgu Wojskowego dla 4 Regionalnej Bazy Logistycznej. Zaproszono wielu znamienitych gości. Nasz Związek reprezentowali m.in. kpt. żegl. Ryszard ZŁOCIŃSKI, ppłk Krzysztof MAJER, mjr Dariusz TROJANOWSKI, płk Marian REINBERGER, płk Kazimierz WYDROWSKI, a Stowarzyszenie Kombatantów Misji Pokojowych ONZ kol. Jarosław WIKIERA ze sztandarem. Odsłonięto tablicę pamiątkową SOW, zwiedzaliśmy odrestaurowany budynek dawnej siedziby Dowództwa SOW. Następnie w Klubie 4 RBL zaprezentowano projekcję multimedialną o historii Okręgu i odbył się świetny koncert Justyny STECZKOWSKIEJ, której towarzyszyła Orkiestra Reprezentacyjna Wojsk Lądowych. Komendant Bazy płk Krzysztof KRUŻYCKI zadbał o to, by każdy uczestnik spotkania otrzymał pamiątkowy medal. Uroczystość zakończyło spotkanie żołnierskich pokoleń przy grillu.
P9200026.jpg
Strona główna » Galeria » Archiwum » Prezentacjach firm i organizacji pozarządowych Ziemi Dzierżoniowskiej

Prezentacjach firm i organizacji pozarządowych Ziemi Dzierżoniowskiej

W dniach 27-28.09 br. członkowie Koła Miejskiego ZWiRWP w Dzierżoniowie w składzie: szer. Henryk Gutowski, szer. Marek Wojciechowski, szer. Wojciech Loewenau, st. kpr. Maciej Kujawiński, szer. Marek Zatorski oraz zaprzyjaźniony obywatel Francji Patrick Greiner, uczestniczyli w prezentacjach firm i organizacji pozarządowych Ziemi Dzierżoniowskiej, które odbywały się na Terenia Ośrodka Sportu i Rekreacji. Wystawili stoisko prezentujące umundurowanie historyczne Wojska Polskiego z dużym naciskiem kładąc na formacje Wojska Polskiego utworzone w ZSRR, które wyzwoliły Polskę spod okupacji hitlerowskiej. 27 września o godz. 12.00 rozpoczęło się oficjalne otwarcie prezentacji, którego dokonał burmistrz Dzierżoniowa Marek Piorun. O godz. 14.00 odbył się bankiet dla wystawców. Dwa dni pokazów były możliwością, aby dzierżoniowskie struktury ZWiRWP mogły zaprezentować się szerokiemu gronu, czego efektem jest chęć wstąpienia w szeregi ZWiRWP dwóch osób. Senator RP Stanisław Jurcewicz bardzo pozytywnie odebrał inicjatywę promocji WP oraz historii, deklarując nawiązanie współpracy. Prezentacje były też okazją do tego aby wręczyć wieloletniemu członkowi Związku koledze Markowi Wojciechowskiemu pamiątkowego medalu XX- lecia ZWiRWP. Odznaczenie i legitymację wręczył Prezes Koła Dzierżoniowskiego szer. Marek Zatorski, gratulując dotychczasowej pracy związkowej oraz życząc, aby na piersi odznaczonego znalazł się również medal XXV a nawet L- lecia Naszego Związku. szer. rez. Marek Zatorski
20140927_143200.jpg
Strona główna » Galeria » Archiwum » Niecodzienne zebranie - 26.09.2014r.

Niecodzienne zebranie - 26.09.2014r.

26 września br. w Klubie 4 RBL odbyło się zebranie Wrocławskiego Oddziału Związku Weteranów i Rezerwistów WP im. 10 Sudeckiej Dywizji Piechoty, odbiegające od utartych schematów. Na wstępie prezes Zarządu Dolnośląskiego ppłk Krzysztof MAJER podsumował działania programowo-organizacyjne z ostatnich miesięcy, przedstawił relację z posiedzenia Zarządu Głównego, zaprosił zebranych do udziału w dwóch sesjach popularnonaukowych oraz na wrocławską uroczystość uczczenia 71. rocznicy Bitwy pod Lenino. Podkreślił, że na wczorajszej sesji Sejmiku Województwa Dolnośląskiego kolejni działacze naszego Związku zostali wyróżnieni Odznakami Honorowymi Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego Następnie odznaczył Złotym Krzyżem Za Zasługi dla ZWiRWP płk Mariana REINBERGERA, wiceprzewodniczącego Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej. Zaś prezes Zarządu Miejskiego mjr Dariusz TROJANOWSKI uroczyście wręczył szablę kpt. dr. inż. Januszowi FUKSA, przewodniczącemu Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej, który 1 września br. został Doktorem Honoris Causa Politechniki Kijowskiej. W drugiej części zebrania odbyło się spotkanie z bezpartyjnym kandydatem SLD na Prezydenta Wrocławia Waldemarem BEDNARZEM, który przedstawił swój ciekawy program wyborczy, czym wywołał często emocjonalną dyskusję. Następnie wiceprezes ZM kpt. Bronisław TURCZANIK przedstawił informację bieżącą, a kol. mgr Jan ZACHARSKI kolejną porcję swoich aktualnych fraszek politycznych. Nowym członkiem Związku został st. chor. szt. Andrzej KAMFOROWSKI. Krzysztof MAJER Foto: Jan DRAJCZYK
IMG_1226.jpg
Strona główna » Galeria » Archiwum » Francja - Twierdza Belfort 21-26.08.2014 r.

Francja - Twierdza Belfort 21-26.08.2014 r.

Grupa ZWRiWP w składzie szer. Henryk Gutowski, szer. Bogdan Prask. st. szer. Wojciech Loewenau z  żoną, st.kpr.Maciej Kujawiński , kpr.Janusz Strzelecki,udała się w podróż do francuskiego miasta Belfort, na zaproszenie kustosza tamtejszej twierdzy.Dzierżoniów -Belfort, to trasa długości około 1100 km.Chlebem i solą przywitali nas zaprzyjaźnieni Francuzi ,państwo Patrik i Halina Greiner. W piątek 22 sierpnia,udaliśmy się do twierdzy Belfort aby omówić plan działań na następne dni,oraz rozłożyć część przywiezionego sprzętu.W sobotę ubrani w mundury przybyliśmy do twierdzy na wyznaczone stanowisko  "ZONE VERTE" które dzieliliśmy z francuską grupą rekonstrukcji Alsace Militaria, Souviens-Toi 1944 i Alsace 45. W rejonie Belfort, w czerwcu 1940, walczyła polska 2 Dywizja Strzelców Pieszych, pod dowództwem generała B. Prugara-Ketlinga. W ostatniej fazie walk dywizja osłaniała odwrót 45 Korpusu Francuskiego, w którego składzie walczyła. Otoczona przez przeważające siły niemieckie, przekroczyła granicę francusko-szwajcarską. Żołnierze dywizji zostali internowani.Jako grupa ZWiRWP,oraz Grupa Rekonstrukcji Historycznych T-34 prezentowaliśmy umundurowanie i historię Wojska Polskiego walczącego podczas drugiej wojny światowej na wszystkich frontach oraz miasto DZIERŻONIÓW z jak najlepszej strony. st.kpr.Maciej Kujawiński
SDC10634.jpg
Strona główna » Galeria » Archiwum » Żołnierskie święto w Kórniku

Żołnierskie święto w Kórniku

13 września br. odbyło się święto Stowarzyszenia Byłych Żołnierzy oraz Sympatyków 31 Kórnickiego Dywizjonu Rakietowego Obrony Powietrznej. Prezes Stowarzyszenia ppłk Ryszard Grześkowiak zaprosił na uroczystość m.in. delegację Oddziału Dolnośląskiego ZWiRWP w składzie: Krzysztof Majer, Dariusz Trojanowski, Bronisław Turczanik, Ryszard Złociński i Jarosława Wikierę ze Stowarzyszenie Kombatantów Misji Pokojowych ONZ z Wrocławia oraz delegację Koła Powiatowego ZWiRWP z Kościana pod wodzą prezesa Tadeusza Mylera. Pod pomnikiem upamiętniającym żołnierzy dywizjonu licznie stawili się goście m.in. poseł do PE dr Krystyna Łybacka. Były wystąpienia okolicznościowe oraz odznaczenia dla zasłużonych działaczy oraz gratulacje, które też przekazał kol. Krzysztof Majer na ręce prezesa Stowarzyszenia. Stawiły się liczne poczty sztandarowe stowarzyszeń i szkół. Atrakcją była wojskowa orkiestra z Poznania. Po złożeniu wiązanek kwiatów udaliśmy się na degustację grochówki i ciast. Burmistrz Antoni Kalisz wręczył delegacji wrocławskiej pamiątkowa monetę z 2013 r. 4 kórniki. Była też okazja do spotkania kolegów z Poznania mjr dr Tadeusza Bȍhma i por. żegl. mgr inż. Wawrzyńca Wierzejewskiego. Krzysztof Majer
P9130064.jpg
Strona główna » Galeria » Archiwum » Rząbiec - Rocznica

Rząbiec - Rocznica

14 września 2014 roku na zaproszenia zaprzyjaźnionego Stowarzyszenia Spadkobierców Polskich Kombatantów II Wojny Światowej, prezes Koła Dzierżoniowskiego ZWiRWP szer. Marek Zatorski, uczestniczył w uroczystościach 70 rocznicy zbrodni dokonanej przez oddział NSZ „Bohuna”  na partyzantach Armii Ludowej oraz partyzantach Radzieckich, wydarzenia te miały miejsce 8 września 1944 roku we wsi Rząbiec k. Włoszczowej. Na uroczystości zaproszone zostały delegacje kombatantów i weteranów oraz innych organizacji społecznych z całego kraju, w uroczystościach uczestniczył również korpus dyplomatyczny Federacji Rosyjskiej który reprezentował  pierwszy konsul Konstantin Szykin, płk Aleksander Saprunow, ppłk Władymir Bykow,oraz Republiki Białorusi Kierownik Wydziału Konsularnego Władymir Borowikow. Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w intencji zamordowanych, msza odprawiona była przez proboszcza miejscowej parafii oraz zaproszonego duchownego wyznania prawosławnego.  Po mszy świętej Sołtys wsi Rząbce Pan Marian Kościołek przywitał przybyłe delegacje i wszystkich gości, następnie został odśpiewany hymn państwowy, po czym przemówienia wygłosili: Zasłużony Kombatant RP, kawaler Orderu Wojennego Virtuti Militari ppłk WP Henryk Ratyna, żołnierz oddziału Batalionów Chłopskich z Lubelszczyzny, adiutant komendanta Gwardii Ludowej gen. F. Karpińskiego, wybrany jako Kombatant - Prezes Honorowy Stowarzyszenia Spadkobierców Polskich Kombatantów II Wojny Światowej reprezentujący Bataliony Chłopskie. Następnie głos zabrał Szef Zespołu Badawczo Śledczego ds. Zbrodni Wojennych prof. dr Jacek Wilczur, Zasłużony Kombatant, organizator ruchu oporu GL i AL, uczestnik walk partyzanckich na terenie II obwodu Lubelskiego, współorganizator organizacji powojennej „Związek Uczestników Walki zbrojnej z faszyzmem o Demokrację”, działacz Rady Krajowej żołnierzy AL przy ZKRPiBWP  kpt. mgr ekonomii Eugeniusz Kurylski, Zasłużony Kombatant RP żołnierz AK i II Armii Wojska Polskiego, prezes koła Włoszczowa ZBoWiD por. (kpt. z mianowania Komendanta Głównego BCh.) Michał Nasulewicz. Jako ostatni głos zabrał płk w st. spocz. dr inż. Tadeusz Kowalczyk. W części dalszej został wygłoszony apel poległych upamiętniających wszystkich poległych żołnierzy walczących z niemieckim okupantem podczas II wojny światowej. Apel wygłosił Prezes Stowarzyszenia KURSK chor. Jerzy Tyc. Następnie za zasługi w dziele kultywowania pamięci żołnierzy walczących z niemieckim okupantem odznaczeni zostali  Krzyżem Pamiątkowym „Zwycięzcom 1945 roku” sołtys wsi Rząbiec Pan Marian Kościołek oraz kombatant WP Stanisław Tatar. Odznaczenia wręczyła  Prezes Stowarzyszenia Spadkobierców Polskich Kombatantów II Wojny Światowej Małgorzata Kitlińska - Kowalczyk w towarzystwie Zasłużonych Kombatantów RP.  Ostatnią oficjalną częścią uroczystości było złożenie wiązanek kwiatów przy pomniku upamiętniającym zbrodnie dokonaną przez oddział NSZ „Bohuna”  na partyzantach Armii Ludowej oraz partyzantach Radzieckich. Licznie przybyłe delegacje oddały pokłon poległym symboliczną wiązanką, jak i również Prezes Koła Dzierżoniowskiego, który złożył wiązankę w imieniu całego Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego. Na zakończenie uroczystości odśpiewano pieśń Rotę, po czym sołtys wsi Rząbiec podziękował przybyłym gościom za uczestnictwo wyrażając nadzieję, że w przyszłych latach równie tak podniośle będą obchodzone tu uroczystości. szer. rez. Marek Zatorski
DSC05778.jpg
Strona główna » Galeria » Archiwum » Spotkanie harcerskich kolekcjonerów w Chorzowie

Spotkanie harcerskich kolekcjonerów w Chorzowie

6 września br. w Chorzowie odbyło się XIII. Międzynarodowe Spotkanie Kolekcjonerów Skautowych. Dolnośląską Chorągiew ZHP reprezentowali: druhna Katarzyna Stochmiałek, hm. Marek Stochmiałek, hm. Krzysztof Kołodziejczyk i hm. Krzysztof Majer. Uzupełniliśmy swą wiedzę z zakresu harcerskiej falerystyki, zwłaszcza historii Krzyża Harcerskiego. Była niepowtarzalna okazja dokonania satysfakcjonujących zakupów odznak, literatury oraz kart pocztowych i kopert okolicznościowych wydanych też specjalnie na tą okazję przez Poczty Harcerskie nr 28 „Szaniec” z Wrocławia i nr 122 ze Skawiny. Walory można było podstemplować specjalnymi datownikami PH. Imponująco prezentował się „Katalog wydawnictw 2013” PH „Szaniec” Wrocław. Podziwialiśmy wspaniałe zbiory odznak i oznak wystawionych przez wybitnych falerystów harcerskich, mieliśmy też okazję do wielu kształcących rozmów kuluarowych. Wysłuchaliśmy interesującego, bogato ilustrowanego wykładu hm. Tomasza Sikorskiego, autora mającej ukazać się w najbliższym czasie monografii pt. Krzyż Harcerski 1913-2013. Nie tylko o odznakach, ale i pracy wychowawczej mówili ciekawie dwaj instruktorzy skautowi ze Słowacji. Była też część oficjalna spotkania. Srebrną odznakę"Cegiełkę", przyznawaną przez Naczelnika Poczty Harcerskiej 28 Wrocław "Szaniec" za działalność na rzecz upamiętnienia historii Ruchu Harcerskiego w Polsce w tym roku otrzymali: hm. Tomasz Sikorski – Warszawa, hm. Andrzej Zasadzki  - Warszawa, hm. Janusz Wojtycza – Kraków, hm. Jerzy Kwaśniewicz – Sanok, hm. Julian Kurek – Przemyśl, hm. Marek Bieżanowski – Skawina. Odznaka jest wzorowana na jednej z odznak harcerskich z okresu II Rzeczpospolitej. Jako ciekawostkę należy dodać, że jest to ewenement w skali naszego Związku, bowiem odznaka jest wykonana w dwóch wersjach. Srebrna w srebrze próby 925 i złota wykonywana z 14 karatowym złocie. Nasza Chorągwiana Poczta "Szaniec" dla upamiętnienia 70. Rocznicy Powstania Harcerskiej Poczty Polowej wykonała pamiątkowy medal. Na spotkaniu hm. Marek Stochmiałek wręczył go następującym druhom: hm. Jerzemu Kwaśniewiczowi /Sanok/, hm. Julianowi Kurkowi /Przemyśl/, hm. Markowi Bieżanowskiemu /Skawina/, hm. Jackowi Nawrockiemu /Kraków/, hm. Krzysztofowi Majerowi /Wrocław/, hm. Krzysztofowi Kołodziejczykowi /Wrocław/. Warto też odnotować fakt odbywającego się równolegle na terenie chorzowskiego Ośrodka V Jubileuszowego Święta Seniora Katowickiej Chorągwi ZHP. Stu kilkudziesięciu weteranów harcerskiej służby z terenu całego województwa po uroczystym apelu uczestniczyło w wielu przedsięwzięciach. Przy ciasteczkach i napojach mówili m.in. o historii harcerstwa, dzielili się wspomnieniami, wysłuchali wykładu o sprawach zdrowotnych wieku senioralnego ale też mieli okazję uzyskać porady w indywidualnych konsultacjach z lekarką. Jednakże wspaniałą atmosferę stwarzało zwłaszcza wspólne harcerskie śpiewanie, ze śpiewnika przygotowanego przez Krąg Seniorów „Korzenie”. Konkludując chciałbym podkreślić, że było to udane, kształcące spotkanie i nie mogę się już doczekać zlotu harcerskich pocztowców, który w 2015 roku zaplanowano we Wrocławiu. hm. Krzysztof Majer Foto: hm. Krzysztof Majer, hm. Jacek Nawrocki
P9060024.jpg
Strona główna » Galeria » Archiwum » KPT. DR INŻ. JANUSZ FUKSA DOKTOREM HONORIS CAUSA PK

KPT. DR INŻ. JANUSZ FUKSA DOKTOREM HONORIS CAUSA PK

W Politechnice Kijowskiej (KPI) na placu między biblioteką a centrum kultury 29 sierpnia 2014 r. zebrało się pięć tysięcy studentów pierwszego roku, by uczestniczyć w uroczystości inauguracji roku nauki. Na granitowej trybunie stanęli rektor i jego goście, reprezentujący władze Ukrainy i Kijowa. Parada werblistek i podniesienie flagi Ukrainy podczas hymnu rozpoczęły uroczystość. Delegacje wydziałów złożyły kwiaty pod pomnikami czternastu wybitnych naukowców uczelni. Studentów powitał rektor Mychajło Zhurowski. Po nim przemówili jego goście, a wśród nich, w imieniu polskich wychowanków uczelni, Janusz Fuksa. Na plac wkroczyli przodownicy nauki i zwycięzcy olimpiad przedmiotowych z dziećmi podopiecznej szkoły podstawowej, po nich weszły wyróżniające się zespoły sportowe. Pojawili się studenci zagraniczni ze swoimi flagami państwowymi. Zespół „Styl” odtańczył walca. Na plac weszli zwycięzcy konkursów „Królowa KPI” i „Mister KPI”. Zapłonął znicz pod dźwięki hymnu „Gaudeamus igitur”, wykonanego przez chór uczelniany. W niebo wzbił się napis „KPI” ułożony z żółtych i niebieskich baloników. Po zakończeniu godzinnej uroczystości na placu rozbrzmiewała muzyka do słuchania i do tańca. Uroczystość inauguracyjną poprzedziło odsłonięcie pomnika wybitnego konstruktora samolotów Konstantego Kalinina, który był absolwentem KPI. W ceremonii uczestniczyli przedstawiciele zakładów samolotowych z Kijowa i Charkowa oraz krewni inżyniera. Rektor w gronie przedstawicieli organizacji absolwenckich KPI z Ukrainy i Polski otworzył też przed głównym gmachem uczelni aleję gwiazd, która będzie utrwalać pamięć o najsławniejszych absolwentach i profesorach KPI. Na drodze do głównego gmachu zjawiło się pierwszych 12 gwiazd, a będzie ich tu niebawem 80. 1 września rada naukowa (senat) uczelni nagrodziła Janusza Fuksę tytułem doktora honoris causa Politechniki Kijowskiej. Pierwszy prorektor Jurij Jakimenko wręczył nagrodzonemu dyplom, medal i mantię doktorską. Wyróżniony, po wygłoszeniu słów podziękowania, przekazał od Zarządu Głównego FSNT NOT złote odznaki honorowe. Otrzymali je profesorowie: Aleksandr Jandulski – dziekan wydziału elektroenergotechniki i automatyki oraz Wiktor Krawiec – kierownik katedry geobudownictwa w Instytucie Energetyki KPI. Delegacja Sekcji Wychowanków Politechniki Kijowskiej w składzie Janusz Fuksa i Zygmunt Nikodem złożyła wizyty w Związku Polaków na Ukrainie, Domu Polskim i Redakcji „Dziennika Kijowskiego”. Janusz Fuksa Zygmunt Nikodem
100_5565.jpg
Strona główna » Galeria » Archiwum » Rocznica - Wrocław

Rocznica - Wrocław

1 września br. na Cmentarzu Wojennym Żołnierzy Wojska Polskiego przy ulicy Grabiszyńskiej we Wrocławiu zagrały werble i zagrzmiał huk salwy honorowej. Apel poległych brzmiący w głosach żołnierzy i sercach zgromadzonych na wzgórzu, nie pozostawił wątpliwości - My Polacy pamiętamy i będziemy o Was pamiętać! Jak co roku mieszkańcy Wrocławia, uczniowie szkół, harcerze, kombatanci oraz przedstawiciele samorządów licznie przybyli by upamiętnić 75. rocznicę wybuchu II wojny światowej. Ceremonia zorganizowana została przez Wojewodę Dolnośląskiego Tomasza Smolarza i Dowódcę Garnizonu WP Wrocław gen. bryg. Wojciecha Lewickiego. Uroczystości państwowe zakończyło złożenie wieńców i wiązanek pod pomnikiem upamiętniającym polskich żołnierzy, którzy zginęli na wszystkich frontach II wojny światowej. Wśród delegacji składających kwiaty nie mogło zabraknąć reprezentacji Zarządów Dolnośląskiego i Wrocławskiego ZWiRWP. Foto: Jan Drajczyk, Andrzej Nawrot
IMG_1047.jpg
Strona główna » Galeria » Archiwum » Jubileusz inwalidów wojennych

Jubileusz inwalidów wojennych

4 września br. w Klubie 4 Regionalnej Bazy Logistycznej we Wrocławiu odbyła się podniosła uroczystość z okazji 95-lecia powstania Związku Inwalidów Wojennych RP i Dnia Weterana. Wiceprezes ZG, prezes ZO ZIW RP płk Wojciech Olenderek przywitał licznie zebrany aktyw związkowy, a zwłaszcza Wojewodę Dolnośląskiego Tomasza Smolarza, Wicewojewodę dr Ewę Mańkowską, Wicemarszałka Radosława Mołonia, Prezydenta Wrocławia Rafała Dutkiewicza, prezesa ZG dr inż. Mariana Kazubskiego. Po wygłoszeniu referatu okolicznościowego liczna grupa aktywu i sojuszników otrzymała odznaczenia związkowe. Krzyżem 95 lat Związku Inwalidów Wojennych RP został odznaczony m.in. ppłk Krzysztof Majer, a Odznaką Honorową Złotą Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego st. kpr. Artur Pawlus, któremu Komendant 4 WSzKzP płk lek. Grzegorz Stoiński wręczył też album „Od polowego do klinicznego”. Część oficjalną zakończył występ chóru „Radość”, a potem udaliśmy się na „żołnierski” obiad.
P9040049.jpg
Strona główna » Galeria » Archiwum » Dzień Weterana w Uniejowicach - 30.08.2014r

Dzień Weterana w Uniejowicach - 30.08.2014r

 30 sierpnia br. już tradycyjnie członkowie Związku Weteranów i Rezerwistów WP z Dolnego Śląska na zaproszenie st. sierż. Michała SABADACHA stawili się w Uniejowicach, by świętować Dzień Weterana Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej. Wiceprezes Zarządu Głównego, prezes Zarządu Dolnośląskiego ppłk Krzysztof MAJER przypomniał, że przed 75. laty rozpoczęła się krwawa II wojna światowa, a my pamiętamy o tych, którzy oddali swe życie dla Ojczyzny. Zaś tym, którzy kultywują historię i tradycję WP wręczył odznaczenia organizacyjne, które otrzymali kol.: Złote Krzyże Za Zasługi dla ZWiRWP – Michał SABADACH, Stanisław DZIDUCH i Tadeusz WIDŁA, Srebrny Krzyż – Czesław GOŁUCH, Brązowy Krzyż – Ryszard RADAJEWSKI; pamiątkowe medale XX-lecia ZWiRWP – Waldemar CHABIOR, Jerzy PAŁKA, Henryk GUTOWSKI, Wojciech LOEWENAU, Marek ZATORSKI, Maciej KUJAWIŃSKI i Franciszek PUNDYK. Kawaler Krzyża Wojennego Orderu Virtuti Militari kpt. Julian LECH wręczył odznaczenia kombatanckie, które otrzymali: Krzyż  Czynu Zbrojnego Samoobrony na Kresach Wschodnich RP – Jarosław WIKIERA, Odznakę Za Zasługi dla ZKRPiBWP – Jarosław WIKIERA. Zaś prezes złotoryjskiego Oddziału Stowarzyszenia Dzieci Wojny w Polsce st. sierż. Henryk PAWŁOWSKI odznaczył ppłk Krzysztofa MAJERA Krzyżem Rubinowym Za Wybitne Zasługi dla SDwP. Legitymacje członkowskie odebrali Anna DRAJCZYK i Maciej KUJAWIŃSKI. Wzruszającym momentem było wręczenie ufundowanej szabli przez wrocławską grupę aktywu związkowego dla ppłk Krzysztofa MAJERA, który zapewnił, że będzie zawsze wierny wyrytemu na niej hasłu HONOR i OJCZYZNA. Po zrobieniu pamiątkowych zdjęć, część oficjalną zakończyło złożenie kwiatów pod pomnikami frontowych dowódców WP. Przybyli z Wrocławia, Zgorzelca, Złotoryi, Jawora, Głogowa i Dzierżoniowa członkowie Związku i nasi przyjaciele, zwiedzili ekspozycję jedynego w Polsce Muzeum Wojska Polskiego i Pamiątek po Armii Radzieckiej, którego właścicielem i kustoszem jest kol. Michał SABADACH. Słuchając wojennych piosenek w koleżeńskiej atmosferze mieliśmy okazję zasiąść do stołów rozstawionych w sadzie „Sabadachowa” i powspominać służbę wojskową i omówić czekające nas wyzwania w programowo-organizacyjnej działalności związkowej. Zaś kol. Tadeusz NOWACKI odnowił napis pod pomnikiem marszałka dwóch narodów. Mimo obaw załamania pogody niepotrzebne okazały się parasole i umówiliśmy się na kolejne majowe spotkanie, by świętować Dzień Zwycięstwa. ppłk w st. spocz. mgr Krzysztof MAJER Zdjęcia: st. chor. szt. Andrzej NAWROT i szer. Jan DRAJCZYK
IMG_0832.jpg
Strona główna » Galeria » Archiwum » 1.09.2014r. Dzierżoniów

1.09.2014r. Dzierżoniów

"Dnia 1 września 2014 roku członkowie ZWiRWP Koła Miejskiego w Dzierżoniowie w składzie:  szer. Henryk Gutowski, st. kpr. Maciej Kujawiński, st. szer. Wojciech Loewenau, st. szer. Piotr Kuryło oraz szer. Marek Zatorski uczestniczyli w uroczystościach związanych z 75 rocznicą wybuchu II wojny światowej. Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w kościele św. Jerzego w Dzierżoniowie, następnie pod ratuszem miejskim sformowano kolumnę marszową wraz z orkiestrą i pocztami sztandarowymi przemaszerowano pod pomnik Pamięci Losów Ojczyzny, gdzie odśpiewano hymn państwowy oraz złożono kwiaty. Wiązankę w imieniu Koła Dzierżoniowskiego złożyli szer. Henryk Gutowski, st. szer. Wojciech Loewenau oraz szer. Marek Zatorski.
9c.jpg

%%wppa%% %%cover=47%%

%%wppa%% %%cover=46%%

%%wppa%% %%cover=45%%

%%wppa%% %%cover=44%%

%%wppa%% %%cover=43%%

%%wppa%% %%cover=42%%

%%wppa%% %%cover=41%%

%%wppa%% %%cover=40%%

%%wppa%% %%cover=39%%

%%wppa%% %%cover=38%%

%%wppa%% %%cover=37%%

%%wppa%% %%cover=36%%

%%wppa%% %%cover=35%%

%%wppa%% %%cover=34%%

%%wppa%% %%cover=33%%

%%wppa%% %%cover=32%%

%%wppa%% %%cover=30%%

%%wppa%% %%cover=31%%

%%wppa%% %%cover=29%%

%%wppa%% %%cover=28%%

%%wppa%% %%cover=27%%

%%wppa%% %%cover=26%%

%%wppa%% %%cover=23%%

%%wppa%% %%cover=24%%

%%wppa%% %%cover=25%%

%%wppa%% %%cover=22%%

%%wppa%% %%cover=21%%

%%wppa%% %%cover=20%%

%%wppa%% %%cover=19%%

%%wppa%% %%cover=15%%

%%wppa%% %%cover=16%%

%%wppa%% %%cover=18%%

%%wppa%% %%cover=17%%

%%wppa%% %%cover=14%%

%%wppa%% %%cover=13%%

%%wppa%% %%cover=12%%

%%wppa%% %%cover=11%%

%%wppa%% %%cover=10%%

%%wppa%% %%cover=9%%

%%wppa%% %%cover=8%%

%%wppa%% %%cover=6%%

%%wppa%% %%cover=5%%

%%wppa%% %%cover=4%%

%%wppa%% %%cover=2%%
%%wppa%% %%cover=3%%

Lidia Geringer de Oedenberg – „Europejskie Klimaty w Kawiarni Europejskiej” 01.03.2014r. Wrocław

01 marca br. – już po raz trzeci liczna grupa członków naszego Związku na zaproszenie poseł Lidii GERINGER de OEDENBERG przybyła do kawiarni „Europejska” we Wrocławiu aby wysłuchać jej interesującego wykładu i wziąć udział w dyskusji. Prezes ZD ppłk Krzysztofm MAJER poinformował o stanowisku Zarządu Dolnośląskiego ZWiRWP o wsparciu jej kandydatury w wyborach europejskich i zaprosił do Uniejowic na związkowe obchody Dnia Zwycięstwa 11 maja br. Zaś kol. mgr Jan ZACHARSKI recytował swoje fraszki poświęcone europoseł.

Uroczyste Posiedzenie Zarządu Dolnośląskiego ZWiRWP – 27.02.2014r. Wrocław

27 lutego br. w siedzibie Zarządu Okręgowego Związku Inwalidów Wojennych RP we Wrocławiu odbyło się uroczyste posiedzenie Zarządu Dolnośląskiego Związku Weteranów i Rezerwistów WP im. 2 Armii WP. Gościliśmy Radosława MOŁONIA, wicemarszałka Województwa Dolnośląskiego, Marka DYDUCHA, przewodniczącego Komisjji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Dolnośląskiego i Dominika KŁOSOWSKIEGO, wicedyrektora Departamentu Spraw Społecznych UMWD. Złotymi Odznakami Honorowymi Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego zostali odznaczeni: ppor. Tadeusz CZYŻOWSKI – kombatant, prezes Zarządu Powiatowego w Lubinie, członek Zarządu Dolnośląskiego; ppłk dr Józef FRĄCZEK – wiceprezes Zarządu Dolnośląskiego; kpt. dr inż. Janusz FUKSA – przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej, ppłk Jan KOBES – kombatant, honorowy prezes Zarządu Miejskiego w Jaworze; chor. Bronisław KRÓL – wiceprezes Zarządu Powiatowego w Zgorzelcu, członek Zarządu Dolnośląskiego; kpt. Julian LECH – kombatant, prezes Zarządu Powiatowego w Wałbrzychu, członek Zarządu Dolnośląskiego, st. chor. Jerzy NAGODA – prezes Zarządu Powiatowego w Głogowie, członek Zarządu Dolnośląskiego; st. chor. szt. Andrzej NAWROT – skarbnik Zarządu Dolnośląskiego; st. sierż. mgr Henryk PAWŁOWSKI – członek Zarządu Dolnośląskiego, prezes Zarządu Miejskiego i prezes Zarządu Oddziału Stowarzyszenia Dzieci Wojny w Złotoryi, płk dypl. Marian REINBERGER – wiceprzewodniczący Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej; st. sierż. Michał SABADACH – sybirak, członek Prezydium Zarządu Dolnośląskiego, prezes Zarządu Powiatowego, prezes Koła ZKRPiBWP w Złotoryi, kpt. mgr Bronisław TURCZANIK – członek Prezydium Zarządu Dolnośląskiego, wiceprezes Zarządu Miejskiego we Wrocławiu; st. sierż. mgr Zbigniew ZANIEWSKI – sybirak, skarbnik Zarządu Powiatowego w Wałbrzychu, członek Zarządu Dolnośląskiego; kpt. żegl. Ryszard ZŁOCIŃSKI – członek Zarządu Dolnośląskiego. Zaś Marek DYDUCH otrzymał medal pamiątkowy XX-lecia ZWiRWP.

Następnie prezes Zarządu Dolnośląskiego ppłk mgr Krzysztof MAJER przedstawił referat podsumowujący związkową działalność programowo-organizacyjną z okazji XX-lecia naszego Związku. Była też okazja do rozmowy z zaproszonymi gośćmi o sytuacji w naszym województwie i przygotowaniach do zbliżajacych się wyborów do Parlamentu Europejskiego i samorządów lokalnych. Zarząd postanowił m.in. o wparciu kandydatury poseł Lidii GERINGER de OEDENBERG w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zatwierdził kandydaturę mjr inż. Dariusza TROJANOWSKIEGO, sekretarza Zarządu Dolnośląskiego, prezesa Zarządu Miejskiego ZWiRWP we Wrocławiu jako przedstawiciele naszego środowiska w wyborach do Sejmiku Województwa Dolnośląskiego oraz przyjął propozycje naszych przedstawicieli do wyróżnienia odznakami Za Zasługi dla Federacji Stowarzyszeń Rezerwistów i Weteranów SZ RP„. Nie mogło zabraknąć tostaów szampanem za zdrowie i pomyślność odznaczonych. Wybornie smakowały też pączki, które zafundował nam mistrz cukierniczy Wincenty WOLAK z okazji „tłustego czwartku”.

Krzysztof MAJER

Foto: Jan DRAJCZYK, Marek CEMBRZYŃSKI

Obchody Rocznicowe Wyzwolenia Lubina –  8.02.14

8 lutego 2014 r. członkowie Związku Weteranów i Rezerwistów WP oraz kombatanci z ZKRPiBWP pamiętali o żołnierzach zdobywających Lubin. Na cmentarzu żołnierzy Armii Radzieckiej uczczono ich pamięć. Władze samorządowe reprezentował wicestarosta Damian STANIKOWSKI. Asystowali młodzi ludzie z Gimnazjum Nr 4 im. Jana Pawła II pod wodzą wicedyrektor Marii DROZDOWSKIEJ, a hufiec ZHP wystąpił ze sztandarem i wystawił wartę honorową.

Foto: inż. Janusz SIEMIENIUK

Walentynkowa Rocznica

14 lutego 2014 r. Szkoła Podstawowa Nr 118 im. płk pil. Bolesława Orlińskiego we Wrocławiu bardzo uroczyście świętowała swoje 20-lecie powstania. Wśród wielu zaproszonych gości znaleźli się m.in. Rafał DUTKIEWICZ, Prezydent Wrocławia i Bożena NOWAKOWSKA, organizatorka i pierwszy dyrektorka „Szkoły moich marzeń”, a władze Związku Weterenów i Rezerwistów WP reprzezentowali: ppłk Krzysztof MAJER i kpt. żegl. Ryszard ZŁOCIŃSKI. Uczniowie i absolwenci przygotowali bardzo piękny program słowno-muzyczny o historii i dokonaniach SP Nr 118. Przygotowano też kalendarz i album jubileuszowy, a w wykazie nauczycieli nie zapomniano o KM, który tu uczył historii i KOSS w latach 1996-98. Warto też zapamiętać, że Szkoła na wniosek Zarządu Dolnośląskiego ZWiRWP została odznaczona złotym medalem Opiekun Miejsc Pamięci Narodowej.

w Kawiarni Europejska we Wrocławiu

 

8 lutego br. – w kawiarni „Europejska” we Wrocławiu mm.in. kilkunastu członków naszego Związku spotkało się z poseł Lidią GERINGER de OEDENBERG pod hasłem „Europa na poważnie czyli trudne zabiegi tworzenia europejskiego budżetu i innowacyjnej gospodarki”. Kol. Jarosław WIKIERA złożył Poseł list gratulacyjny z okazji zwycięstwa w plebiscycie „Dolnoślązak 2013″, a kol. Ryszard ZŁOCIŃSKI wręczył bukiet kwiatów i okrasił  go deklamacją okolicznościowego wiersza. Nie mogło zabraknąć emocjonalnej dyskusji, na którą brakowało czasu.  Zostaliśmy zaproszeni na kolejne spotkanie 1 marca br.

.

 

Spotkanie dyskusyjne – 4.02.2014r.

4 lutego br. w ramach kolejnego spotkania dyskusyjnego w wrocławskiej kawiarni „Literatka” odbyło się spotkanie z prof. Jerzym Wiatrem. Tematem dyskusji było podsumowanie 25 lat przemian ustrojowych w Polsce. Profesor Wiatr przedstawił zarówno plusy jak i minusy transformacji. Sumując efekty skłonił się ku generalnej opinii, że przemiany służą krajowi i społeczeństwu. Nie brakuje biedy, jest strukturalne bezrobocie i wiele innych bolączek, ale zarazem Polska nigdy nie była tak blisko poziomu życia rozwiniętych krajów europejskich. Odnosząc się do sytuacji lewicy profesor stwierdził, że jej słabością są nie tylko sprawy subiektywne i spory na lewicy. Mamy do czynienia z efektem wahadła. Teraz w modzie jest prawica, ale prawicowe zaczadzenie minie, wkrótce nadejdzie czas dobry dla lewicy. Zdaniem prof. Wiatra lewica może znaczyć więcej, jak zakończy międzypartyjne i personalne spory. Możliwe będzie to po wyborach do Europarlamentu, kiedy to okaże się, która z lewicowych partii ile znaczy. W spotkaniu wzięli udział członkowie SLD, Unii Pracy, Twojego Ruchu i innych lewicowych organizacji. W sumie zebrało się ponad 60 osób. Pito piwo, kawę i niestety palono papierosy, bo debata była w sali dla palących. Do międzypartyjnych utarczek słownych nie doszło. Dyskutanci wznieśli się na ponadpartyjne podziały, choć w praktyce nic z tego – póki co – nie wynika. Ale może, kiedyś…….

Czesław Cyrul.

PS. W spotkaniu wzięła udział grupa członków naszego Związku, a w dyskusji zabrali głos koledzy: Władysław Bak, Józef Frączek i Krzysztof Majer. Była też okazja do spotkania i rozmowy z Profesorem dawnego studenta socjologii WAP ppłk dr Józefa Frączka.

Krzysztof Majer

 

Zebranie Oddziału Wrocławskiego – 31.01.2014r.

31 stycznia br. na zebraniu Oddziału Wrocławskiego prezes ZD ppłk mgr Krzysztof MAJER poinformował o ostatnich działaniach związkowych, a zwłaszcza o przygotowaniach do uroczystego posiedzenia Zarządu Dolnośląskiego, ppłk dr Józef FRĄCZEK omówił aktualną sytuację gospodarczą, a kpt. mgr Bronisław TURCZANIK sytuację społeczno-polityczną Polski  i świata. Po dyskusji, w której głos zabrała mł. chor. Nina PACZOSA i kpt. pil. inż. Piotr ZBOROWSKI, zebranie zakończył deklamacją swoich „wierszowanek” kol. mgr Jan ZACHARSKI.

XXV LAT

25 stycznia 2014 r. – koledzy ppłk Krzysztof MAJER i kpt. żegl. Ryszard ZŁOCIŃSKI zostali zaproszeni do restauracji „Pod Semaforem” we Wrocławiu na uroczyste spotkanie opłatkowe Ogólnopolskiego Oddziału Tłumaczan Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich. Prezes Elżbieta NIEWOLSKA przypomniała dokonania członków oddziału z perspektywy 25. lat. Prezes Zarządu Dolnośląskiego ppłk Krzysztof MAJER wręczył srebrne Krzyże Zasługi ZWiRWP, które otrzymali: prezes ZG TMLiKP-W Andrzej KAMIŃSKI, były prezes oddziału Zygmunt BURCZYŃSKI, członkowie oddziału i ZWiRWP: Jolanta DOMAŃSKA, Adam BILIŃSKI, kpt. Bogusław WIŚNIEWSKI, plut.  Józef ŻĄDŁO, kpr. Stanisław SKOWRON, kpt. Lech SZYMAŃSKI, mł. chor. Krzysztof LATKOWSKI. Podzieliliśmy się opłatkiem. Otrzymaliśmy kolejne wydanie „Zeszytów Tłumackich”, a następnie wysłuchaliśmy wiązanek melodii zespołu muzycznego pod kierownictwem mjr Wacława NOWAKA. Należy podkreślić, że w spotkaniu uczestniczyły trzy pokolenia „Tłumaczan” i ich potomków.

Spotkanie Prezesów

16 stycznia 2014 r. w siedzibie Zarządu Okręgowego ZIW RP we Wrocławiu odbyło sie doroczne spotkanie prezesów Porozumienia związków kombatanckich i żołnierskich, które reprezentowali: Związek Kombatantów RP i BWP – kpt. mgr inż. Konstanty IGNACZAK, prezes DZW, Związek Żołnierzy WP – płk mgr inż. Marian DĄBROWSKI, prezes ZW, Towarzystwo Wiedzy Obronnej – płk mgr Aleksander PODOLSKI, sekretarz Zarządu Okręgowego, Stowarzyszenie Tradycji i Myśli Obronnej – płk dr Władysław TKACZEW, prezes, Związek Inwalidów Wojennych RP – płk mgr Wojciech OLENDREK, prezes ZO i płk mgr Stefan KOZIARA, redaktor naczelny „Biuletynu”, Oddział IBN im. gen. Edwina Rozłubirskiego – płk dr Andrzej KOTLIŃSKI, prezes, ZWiRWP – ppłk mgr Krzysztof MAJER – wiceprezes ZG. Zebranie prowadził kol. Krzysztof MAJER, który w dowod uznania za popularyzowanie tradycji i historii WP wręczył medale pamiątkowe XX-lecia ZWiRWP i 70-lecia Chrztu Bojowego 1 DP płk Aleksandrowi PODOLSKIEMU.

Podsumowano dotychczasowe działania, bo miniony rok obfitował w wiele ważnych przedsięwzięć, a zwłaszcza akcję sprawozdawczo-wyborczą w ZŻWP, ZWiRWP i ZIWRP oraz uroczyste obchody 70-lecia Bitwy pod Lenino. Przedstawiono propozycje do planu wspólnych przedsięwzięć na 2014 rok. Podkreślono, że jestesmy ewenementem w skali krajowej, bo porozumienie związków żołnierskich we Wrocławiu z powodzeniem funkcjonuje od 1997 r. Przez aklamację obowiązki prezydenta Porozumienia na kolejny rok powierzono ponownie kol. Krzysztofowi MAJEROWI.

Krzysztof Majer

 

Europejskie Klimaty

O Powstaniu Wielkopolskim w Złotoryi

O 95. rocznicy Powstania Wielkopolskiego pamiętano w środowisku kombatantów, weteranów WP i emerytów w Złotoryi. Otóż 15 stycznia br. zostaliśmy zaproszeni na

uroczyste spotkanie pt. „W hołdzie bohaterom Powstania Wielkopolskiego” przez Anetę WASILEWSKĄ, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej. Spotkanie otworzył i prowadził st. sierż. Henryk PAWŁOWSKI, prezes Złotoryjskiego Zarządu Miejskiego Związku Weteranów i Rezerwistów WP im. Powstańców Wielkopolskich. Przywitał serdecznie zaproszonych gości w osobach: przewodniczącego Rady Powiatu Zenona BERNACKIEGO, starosty Ry

szarda RASZKIEWICZA, przewodniczącego Rady Miasta Złotoryja Romana GORZKOWSKIEGO, sekretarza Urzędu Miejskiego Włodzimierza BAJOŃSKIEGO, wiceprezesa Zarządu Głównego, prezesa Zarządu Dolnośląskiego ZWiRWP ppłk Krzysztofa MAJERA, członka Zarządu Dolnośląskiego ZWiRWP kpt. żegl. Ryszarda ZŁOCIŃSKIEGO, prezesa Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego w Legnicy Czesława KOWALAKA, prorektora Wyższej Szkoły Medycznej w Legnicy doc. dr Ryszarda PĘKAŁĘ – wnuka powstańca.

Spotkanie stało się okazją do podziękowania za popularyzację tradycji i historii Wojska Polskiego, kształtowanie patriotycznych postaw młodzieży i udział w uroczystościach patriotyczno-religijnych w miejscach pamięci narodowej, za co Zarząd Główny ZWiRWP wyróżnił: Srebrną Odznaką Zasłużony dla ZWiRWP – szer. Ireneusza ZAWADZKIEGO; Krzyżem Zasługi dla ZWiRWP st. sierż. Ryszarda RASZKIEWICZA – srebrnym, st. sierż. Henryka PAWŁOWSKIEGO, kpr. Jana WĘGRZYNA – brązowym; Medalem XX-lecia ZWiRWP – kpt. Władysława MIKUSA, szer. Zbigniewa SZYBIAKA; Medalem 70-lecia Chrztu Bojowego 1 Dywizji Piechoty – płk Jerzego PESZKO, st. sierż. Henryka PAWŁOWSKIEGO, szer. Jana GŁOWACKIEGO, kpr. Jana WĘGRZYNA, szer. Władysława DĄBROWSKIEGO.

Następnie prezes Czesław KOWALAK z ogromną swadą przedstawił swoje poszukiwania popularno-naukowe na rzecz dokumentowania pamięci o Powstaniu Wielkopolskim, a zwłaszcza losów powstańców. Jak przystało na emerytowanego nauczyciela historii swój wykład bogato ilustrował. Pewnie nie wszyscy wiedzą, że do Legnicy pod II wojnie światowej losy rzuciły prawie czterdziestu powstańców wielkopolskich. Przygotowuje do druku kolejny artykuł o powstańcach. Podkreślił, iż jednym z nich jest złotoryjanin ppor. Andrzej FIKSA który na swym grobie ma wyryty krzyż powstańczy. Posługując się albumem rodzinnym

Roman GORZKOWSKI zaprezentował patriotycze kartki i zdjęcia. Jako ciekawostkę pokazał kartki wysłane pocztą polową w czasie I wojny światowej z lazaretu w ówczesnym Goldberg, przez Polaków do rodzin w Poznańskiem. Kolejną atrakcją był montaż słowno-muzyczny o powstaniu, który pod wodzą Bożeny GMEREK z ogromnym zaangażowaniem i przejęciem przygotowali oraz przedstawili członkowie Klubu Seniora w Złotoryi. Pani Helena KMIECIK zaś recytowała swój wiersz, który specjalnie napisała na tą uroczystość. Osta

tnim elementem spotkania była projekcja fabularyzowanego filmu dokumentalnego red. BogusławaWOŁOSZAŃSKIEGO o powstaniu.

Warto podkreślić, że dzięki ogromnemu zaangażowaniu prezesa Czesława KOWALAKA pamięć o powstaniu i powstańcach jest ciągle żywa. Corocznie uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich wraz z władzami miasta Legnicy, zapalają znicze i składają kwiaty na grobach powstańców w rocznicę jego wybuchu 27 grudnia. Zaś złotoryjski oddział ZWiRWP jako jedyny w kraju przyjął imię Powstańców Wielkopolskich.

ppłk w st. spocz. mgr Krzysztof MAJER

 

Spotkania w Głogowie

Spotkania w Głogowie

Opłatek oddziału powiatowego ZWiRWP Głogów. W związku ze zbliżającym się okresem świąteczno – noworocznym 12.12.2013 roku na godz. 17.00 do lokalu „Gospoda” w Głogowie prezes Oddziału Powiatowego ZWiRWP kol. st. chor. Jerzy Nagoda zaprosił wszystkich członków i sympatyków związku na uroczyste spotkanie opłatkowe.

Spotkania z Poseł Małgorzatą Sekuła-Szmajdzińską. 16.12.2013 w siedzibie Rady Powiatowej SLD prezes oddziału głogowskiego ZWiRWP Jerzy Nagoda spotkał się z Panią Małgorzatą Szmajdzińską-wdową po tragicznie zmarłym Jerzym Szmajdzinskim w sprawie umieszczenia tablicy pamiątkowej poświęconej pamięci Jerzego Szmajdzinskiego, planowanej do umieszczenia na fasadzie budynku Jednostki Wojskowej w Głogowie. Pani Poseł poparła inicjatywę członków Związku z Głogowa. A o godzinie 18.00 Poseł Małgorzata Sekuła-Szmajdzinska zorganizowała spotkanie opłatkowe dla środowisk glogowskich władz oraz związków i stowarzyszeń żołnierskich.

Spotkanie sylwestrowe. 31.12.2013 roku w siedzibie Oddziału Powiatowego ZWiRWP w Głogowie o godz. 10.00 odbyło się uroczyste zebranie zarządu i członków podsumowujące ubiegły rok, który uczczono symboliczną lampka szampana.

Marek Świątek

 

Uroczyste Spotkanie Wałbrzyskich Weteranów

28 grudnia br. w Klubie NOT odbyło się uroczyste świąteczne spotkanie członków Oddziału Powiatowego Związku Weteranów i Rezerwistów WP im. 2 Berlińskiego Pułku Piechoty w Wałbrzychu. Otwierając spotkanie prezes Zarządu Powiatowego kpt. Julian LECH przywitał przybyłych kombatantów, sybiraków i weteranów oraz zaproszonych gości w osobach: Stanisława BORKUSZA – przewodniczącego Rady Miasta Szczawno Zdrój, ppłk Krzysztofa MAJERA – wiceprezesa Zarządu Głównego, prezesa Zarządu Dolnośląskiego ZWiRWP, ppłk Krzysztofa KOWALSKIEGO – Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Kłodzku, Bogusławę CZUPRYN – przedstawicielkę Prezydenta Wałbrzycha, Leszka SOLARKA – wiceprezesa Zarządu Głównego, prezesa Zarządu Oddziału Wałbrzyskiego Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód, Alfreda PSZCZÓŁKOWSKIEGO – prezesa i ppor. Czesława KOWALIKA – wiceprezesa Zarządu Koła ZKRPiBWP Dzielnicy Piaskowa Góra, kpt. żegl. Ryszarda ZŁOCIŃSKIEGO – członka Zarządu Dolnośląskiego ZWiRWP. Następnie wiceprezes Zarządu Powiatowego płk Adam JAROS przedstawił w obszernym referacie podsumowanie rocznej związkowej działalności programowo-organizacyjnej w Wałbrzychu, Świebodzicach i Szczawnie Zdrój.

Spotkanie było okazją do wręczenia odznaczeń, które otrzymali: złoty medal Opiekun Miejsc Pamięci Narodowej – płk Adam JAROS, złotą odznakę Za Zasługi dla ZWiRWP – kpt. Alfons DASZKIEWICZ, płk Adam JAROS, st. sierż. szt. Tadeusz KUPISZ, kpt. Franciszek MAZURAK /chora por. Julia KOŁOSOWSKA odbierze odznaczenie w późniejszym terminie/, odznakę Za Zasługi dla Federacji Stowarzyszeń Weteranów i Rezerwistów SZRP – płk Adam JAROS, medal pamiątkowy70-lecia Chrztu Bojowego 1 DP im. T. Kościuszki – kpt. Julian LECH. Następnie wzruszającym momentem było wręczenie przez komendanta WKU ppłk Krzysztofa KOWALSKIEGO kompletnego munduru od Ministra Obrony Narodowej Tomasza SIEMONIAKA dla kpt. Juliana LECHA – kawalera Krzyża Srebrnego Orderu Wojennego Virtuti Militari, który swój szlak bojowy rozpoczął pod Lenino.

Zaś w części „nieoficjalnej” podzieliliśmy się opłatkiem, życząc sobie wzajemnie zwłaszcza dobrego zdrowia. Zaproszeni goście: Bogusława CZUPRYN, Stanisław BORKUSZ, Leszek SOLAREK, Krzysztof MAJER i Krzysztof KOWALSKI pogratulowali kombatantom i weteranom dotychczasowej aktywności społecznej, życzyli pomyślności w następnym roku i zapewnili o życzliwej współpracy swoich środowisk. Słuchając cichych kolęd, w koleżeńskiej atmosferze rozmawialiśmy m.in. o dotychczasowych działaniach na rzecz popularyzacji tradycji i historii WP wśród młodego pokolenia oraz wspominaliśmy swoją służbę wojskową.

ppłk w st. spocz. mgr Krzysztof MAJER

Zebranie Oddziału Wrocław - 20.12.2013r.

20 grudnia br. w Klubie 4 Regionalnej Bazy Logistycznej odbyło się zebrania Oddziału Wrocławskiego, a jego uroczystą oprawę zapewnił zespół sygnalistów Polskiego Związku Łowieckiego we Wrocławiu. Prezes ZD ppłk Krzysztof MAJER omówił ostatnie działania związkowe, a następnie wręczył odznaczenia: Złote Odznaki Za Zasługi dla ZWiRWP – mjr Dariuszowi TROJANOWSKIEMU i st. chor. szt. Jerzemu SZUL, medale pamiątkowe 70-lecia Chrztu Bojowego 1 DP im. T. Kościuszki – sierż. Witoldowi KARGULOWI, st. chor. szt. Andrzejowi NAWROTOWI, kpt. Bronisławowi TURCZANIKOWI i kpt. Piotrowi ZBOROWSKIEMU. Prezes Klubu Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari płk Jan KARWACIŃSKI wręczył Krzyż Czynu Frontowego 1 i 2 Armii WP 1943-1945 – szer. Janowi DRAJCZYKOWI, Odznakę Za Zasługi dla ZKRPiBWP – kpt. żegl. Ryszardowi ZŁOCIŃSKIEMU. Zaś przewodniczący Rady Krajowej Kongregacji Przemysłowo – Handlowej IG mjr Jarosław WIKIERA odznaczył odznaką Za Zasługi dla Kultury kol. Dariusza TROJANOWSKIEGO. Wręczenia odznaczeń zostały odtrąbione sygnałami myśliwskimi. Następnie kpt. Bronisław TURCZANIK przedstawił ocenę bieżących wydarzeń społeczno-politycznych, a kol. Jan ZACHARSKI zaprezentował swoje aktualne polityczne wierszowanki.


Spotkanie nie tylko wigilijne

17 grudnia 2013 r. po południu do Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Legnicy zostali zaproszeni przedstawiciele Związku Weteranów i Rezerwistów WP im. generała Franciszka Gągora: ppłk Krzysztof MAJER, wiceprezes Zarządu Głównego, prezes Zarządu Dolnośląskiego i kpt. żegl. Ryszard ZŁOCIŃSKI, członek Zarządu Dolnośląskiego. Okazją do uroczystej wieczornicy były obchody 95. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Dyrektor Szkoły przywitała grono licznie zgromadzonych gości m.in. prezydenta Legnicy Tadeusza KRZAKOWSKIEGO, działacza TPD Kazimierza PLEŚNIAKA, działacza PTTK Henryka ANTKOWIAKA oraz wnuków powstańców. Przyznanymi przez Radę Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa na wniosek władz związkowych medalami Opiekun Miejsc Pamięci Narodowej, prezes ppłk Krzysztof MAJER odznaczył Szkołę złotym, a srebrnymi medalami: Violettę CZAJA-KISZKA – dyrektorkę SP 1, Alicję ZARZYCKĄ, nauczycielkę SP 1 i Czesława KOWALAKA, prezesa KołaTowarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego.

Dzieci zaprezentowały piękny montaż słowno-muzyczny o tematyce patriotycznej. Prezes Stowarzyszenia Pamięć i Dialog dr Wojciech KONDUSZA omówił przygotowany do druku obszerny artykuł Czesława KOWALAKA o środowisku powstańczym w Legnicy, które liczyło 38 osób /28 spoczywa na cmentarzu w Legnicy/ oraz działaniach Szkoły na rzecz budowania postaw patriotycznych dzieci na wzorcach powstańczych. Co warto podkreślić to, że jak co roku rano uczniowie Szkoły wraz z nauczycielami i z Prezydentem Legnicy zapalili znicze na mogiłach powstańców /ostatni pochowek z 1998 r./. Część oficjalną zakończyło wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych. Następnie zaproszeni goście i grono nauczycielskie udali się na spotkanie wigilijne. W holu szkoły zorganizowano zaś wystawę poświęconą przebiegowi i bohaterom powstania.

ppłk rez. mgr Krzysztof MAJER

 

FOTO: Czesław MYSLIWIEC, Krzysztof MAJER

Barbarka – Głogów

 

Dnia 7.12.2013 roku w samo południe  pod Pomnikiem Artylerzysty w Głogowie odbył się uroczysty Apel z okazji Święta Wojsk Rakietowych i Artylerii.  Udział w Apelu wzięła kompania honorowa 3 dywizjonu artylerii rakietowej 23 śpa z Bolesławca z historycznym sztandarem rozformowanej w 2001 roku 5 Brygady Artylerii. W Apelu uczestniczyli byli artylerzyści, przedstawiciele władz administracyjno – samorządowych, organizacji kombatanckich oraz związków organizacji wojskowych. Na apelu wstawiło się wielu członków Oddziału Powiatowego ZWiRWP w Głogowie: prezes Jerzy Nagoda, Janusz Szmołda, Andrzej Zawadzki,Jerzy Woroniec, Ryszard Kozak, Walerian Ptaszyński oraz Marek Świątek. Okolicznościowe wystąpienie wygłosił płk rez. Andrzej Truszkowski ostatni dowódca 5 BA-prezes Stowarzyszenia Polskich Artylerzystów w Głogowie. Po apelu pamięci, oddaniu salwy honorowej przez kompanię honorową oraz złożeniu wieńców i wiązanek kwiatów odebrano Pieśń Reprezentacyjną Wojska Polskiego. Ostatnie jej nuty były zaproszeniem do kawiarni MOGADOR na tradycyjny „obiad artyleryjski”, który był okazją do wielu wspomnień, opowieści i miłych spotkań po latach…

Opracowanie i foto : Marek Świątek

 

Wigilia weteranów ONZ

12 grudnia br. na spotkanie wigilijne Koła Nr 5 Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ w Klubie 4 RBL we Wrocławiu zostali zaproszeni kol.: Krzysztof MAJER i Ryszard ZŁOCIŃSKI. Była uroczysta okazja do wręczenia odznaczeń organizacyjnych, m.in. Odznakę Zasłużony dla Kultury przyznaną dla Kongregacji Przemysłowo-Handlowej OIG we Wrocławiu odebrali: Jarosław WIKIERA i Wincenty WOLAK. Wysłuchaliśmy też koncertu kolęd w wykonaniu prawosławnego chóru OKTOICH. Opłatki poświęcili kapelani trzech wyznań. Mieliśmy też okazję porozmawiać z b. dowódcą Śląskiego Okręgu Wojskowego gen. dyw. Januszem ORNATOWSKIM i odebrać drobne upominki od Mikołaja w osobie płk Zbigniewa ADAMSKIEGO.

 

Zebranie Oddziału ZWiRWP Wrocław

29 listopada br. zebranie Oddziału Wrocławskiego ZWiRWP rozpoczęło uroczyste wręczenie przez prezesa Zarządu Dolnośląskiego ppłk Krzysztofa MAJERA odznaczeń, które otrzymali: złoty medal Opiekun Miejsc Pamięci Narodowej – ppor. Edward CZECHOWSKI; brązowy Krzyż Zasługi dla ZWiRWP – sierż. Witold KARGUL, kpt. Bronisław TURCZANIK, kpt. Piotr ZBOROWSKI; medal XX-lecia ZWiRWP – mjr Dariusz TROJANOWSKI. Relację ze swojego pobytu pod Lenino przedstawił ppłk Józef FRĄCZEK, który również zainicjował dyskusję nt. aktualnych wydarzeń, kontynuował kpt. Bronisław TURCZANIK, a „podsumował” swymi ostatnimi fraszkami kol. Jan ZACHARSKI.

foto Jan Drajczyk

Spotkanie Autorskie

 

3 grudnia br. w Sali Rycerskiej Klubu 4 RBL odbyło się spotkanie autorskie senator Marii Berny. Wprowadzenia do książki „Czwarta prawda” dokonał płk dr Piotr Pertek. W gronie dawnych wojskowych mieliśmy okazję powspominać z Autorką tamte czasy, nawiązując również do poprzedniej jej pozycji „Wieża radości”. Ale dowiedzieliśmy się, że pracuje już nad kolejną książką poświęconą problematyce kresowej.

X Seminarium - Spotkanie z Lidią Geringer de Oedenberg

Spotkanie

W Klubie 4 Regionalnej Bazy Logistycznej we Wrocławiu 19.11.2013 r. odbyło się spotkanie autorskie z Marią Czubaszek. Spotkanie prowadził płk Zbigniew Adamski. Mogliśmy podziwiać jej specyficzne poczucie humoru, zabarwione autoironią. Obecni członkowie ZWiRWP mogli nabyć ostatnią książkę Artura Andrusa „Boks na patyku czyli każdy szczyt ma swój CZUBASZEK i KAROLAK”, a potem uzyskać autograf.

Polonia Restituta

Wrocławskie uroczystości z okazji Narodowego Święta Niepodległości świętowaliśmy m.in. w gronie aktywu Związku Weteranów i Rezerwistów WP im. generała Franciszka Gągora. 8. listopada br. na zaproszenie nauczycielki historii Beaty BABIJ-SADOWSKIEJ do Zespołu Licealno-Gimnazjalnego w Długołęce na patriotyczny montaż poetycko-muzyczny zostali zaproszeni: ppłk Krzysztof MAJER i kpt. żegl. Ryszard ZŁOCIŃSKI. Swoimi refleksjami z okazji obchodów Święta Niepodległości podzielił się z młodzieżą kol. Krzysztof MAJER i wręczył wykonawcom karty pocztowe „Mamy Niepodległą”. Następnie wraz z dyrektorką Grażyną PILARSKĄ i przewodniczącym Rady Gminy ppłk Stanisławem AZAREWICZEM udaliśmy się na spotkanie przy kawie zaproszonych gości.

 

 

11. listopada w Głogowie wprzedpołudnie przed Pomnikiem Dzieci Głogowskich odbył się uroczysty apel z okazji Święta Niepodległości. Okolicznościowe wystąpienie wygłosił starosta głogowski Rafael ROKASZEWICZ. Uroczystość była także okazją do wręczenia awansów i medali. Decyzją Prezydenta RP nominację na stopień podporucznika odebrali podchorążowie rezerwy: Maciej GANDECKI i Andrzej KORDA, a Leopold GÓRALotrzymał brązowy medal Za Zasługi dla Obronności Kraju, nadany przez Ministra Obrony Narodowej. Natomiast wiceprezes Zarządu Głównego ZWiRWP ppłk Krzysztof MAJER i starosta Rafael ROKASZEWICZ wręczyli medale Opiekun Miejsc Pamięci Narodowej, które otrzymali: złoty – st. chor. Jerzy NAGODA, srebrny – st. sierż. Andrzej ZAWADZKI i st. plut. Marek ŚWIĄTEK; srebrny Krzyż Za Zasługi dla ZWiRWP – kpt. Janusz SZMOŁDA, st. chor. szt. Adam MRZYGŁÓD, kpr. Jacek WYSOCKI, sierż. Marek WOJCIECHOWSKI, a medal XX-lecia ZWiRWP st. sierż szt. Walerian PTASZYŃSKI.Doceniono też działania Koła Związku Żołnierzy WP im. Ziemi Głogowskiej, którego sztandar i trzech aktywistów ozdobiła złota odznaka honorowa Zasłużony dla Dolnego Śląska. Asystę wojskową uroczystości spełniała kompania honorowa 4 Batalionu Inżynieryjnego, wykonując między innymi salwę honorową, a oprawę muzyczną zapewniła Orkiestra Zakładowa Huty Miedzi Głogów. Odczytano też okolicznościowy Apel Pamięci, a liczne delegacje złożyły wieńce i kwiaty.

 

 

12. listopada odbyły się uroczyste obchody święta w Gimnazjum nr 4 im. Odkrywców Polskich w Głogowie. Uczniowie przygotowali świetny program słowno-muzyczny, będący swoistą lekcji historii przełomu XIX i XX wieku. Za zasługi w popularyzacji tradycji i historii WP oraz opiekę nad miejscami upamiętnionymi, ppłk Krzysztof MAJER wraz z kpt. żegl. Ryszardem ZŁOCIŃSKIM odznaczył sztandar Gimnazjum złotym medalem Opiekun Miejsc Pamięci Narodowej, a srebrnymi medalami dyrektor Barbarę MARKOWSKĄ-OLING, wicedyrektor Grażynę MYŚKÓW i nauczyciela historii Pawła TROJANA. Po uroczystości na spotkaniu w gronie zaproszonych gości dyskutowaliśmy nad perspektywą utworzenia w szkole izby pamięci. Dyrektor szkoły podkreśliła, że planowana izba może mieć charakter izby pamięci regionalnej. Dowódca Garnizonu WP w Głogowie ppłk Adam KLISZKA zadeklarował pomoc nie tylko w tworzeniu izby ale także w działaniach dydaktyczno-wychowawczych szkoły.

 

 

13. listopada w Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 15 we Wrocławiu na świątecznej wieczornicy umówiły się delegacje Szkoły Podstawowej Nr 15 im. Franciszka Juszczaka, Szkoły Podstawowej Nr 63 im. Anny Jasińskiej i Sportowej Szkoły Podstawowej Nr 72 im. Władka Zarembowicza. Szkoły te w działalności wychowawczej zwracają szczególną uwagę na kultywowaniu pamięci dawnej Polonii wrocławskiej spod znaku Rodła. Po przywitaniu uczestników wieczornicy przez dyrektor Jolantę DOŁĘGOWSKĄ odbyła się miła uroczystość wręczenia medali Opiekun Miejsc Pamięci Narodowej. Sekretarz Wojewódzkiego Komitetu Ochrony Miejsc Pamięci Walk i Męczeństwa Ryszard STRUZIK wraz z ppłk Krzysztofem MAJEREM odznaczył sztandar Szkoły Podstawowej Nr 63 medalem złotym, a medalem srebrnym: dyrektor Halinę WIŚNIEWSKĄ-PLEWNIAK, wicedyrektor Mariolę RZEŹNICZAK i nauczycielkę historii Ewę SKRZYWANEK, która jest również doradcą metodycznym ODN. Następnie swoimi talentami recytatorskimi i muzycznymi pochwaliły się reprezentacje szkół prezentując historię walki o niepodległość Polski.

 

ppłk rez. mgr Krzysztof MAJER

 

 

FOTO: Jerzy NAGODA, Marek ŚWIĄTEK, Krzysztof MAJER, Arkadiusz BOROWIECKI