Idzie zima, zadbajmy o zwierzęta!

Magistrat zwraca się z apelem o humanitarną postawę względem wolno żyjących zwierząt, szczególnie w kontekście nadchodzącej zimy!

 

Koty wolno żyjące są zwierzętami nieudomowionymi, żyjącymi w miejskiej przestrzeni obok nas, lecz niezależnie od człowieka.

 

czarny-kot-3

 

Ustawa o ochronie zwierząt stanowi, że zwierzęta wolno żyjące stanowią dobro ogólnonarodowei powinny mieć zapewnione warunki rozwoju i swobodnego bytowania. Pamiętać należy, że koty wolno żyjące są naszymi sprzymierzeńcami, gdyż ich obecność w miejskim ekosystemie zapobiega rozprzestrzenianiu się gryzoni.

Zatem zwracamy się z apelem do mieszkańców Wrocławia, zarządców i administratorów nieruchomości o humanitarną postawę w stosunku do wolno żyjących kotów, w tym o aktywny i przyjazny udział w zapewnieniu im ochrony i opieki. Prosimy o udostępnianie im ciepłych i suchych miejsc schronienie w budynkach, np. poprzez uchylenie, w okresie występowania niskich temperatur, okienek w piwnicach lub innych odpowiednich do tego pomieszczeniach. Takie postępowanie przyczyni się do ratowania tych zwierząt i pomoże im przeżyć zimę.

Należny podkreślić, że „nasze” wolno żyjące koty znajdują sie pod stałą opieką wrocławian-wolontariuszy, którzy w humanitarny sposób pomagają chorym zwierzakom oraz kontrolują wielkość i stabilność kociej populacji.

Jednocześnie przypominamy, że agresywne działania zmierzające do zmiany miejsca bytowania kotów wolno żyjących naruszają ich naturalne potrzeby życiowe, które są chronione prawem. Utrudnianie, zamykanie dostępu do dotychczasowych schronień jest formą znęcania się nad tymi zwierzętami.

Wyrażamy nadzieję, że realizacja niniejszego apelu spotka się z Państwa zrozumieniem i akceptacją.

Obowiązek pomocy wolno żyjącym kotom wynika z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt. Ponadto działania takie są zgodne z intencją Uchwały nr VIII/109/15 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wrocław w 2015 roku

 

 

APEL

 

 

 

Rada Osiedla Gaj również przyłącza się do apelu oraz stanowiska Urzędu Miejskiego we Wrocławiu!

Zwracajmy uwagę na zwierzęta mieszkające na naszym osiedlu!

 

 

Autor: Rada Osiedla Gaj

Udostępnij