Komisje Rady Osiedla Gaj | GajOnline

Komisje Rady Osiedla Gaj

Komisje działające w Radzie Osiedla Gaj.

 

Komisja architektury i zagospodarowania przestrzennego

Komisja zajmuje się sprawami infrastruktury oraz zagospodarowania terenu na Gaju. W jej uprawnieniach leży m.in. opiniowanie miejskich inwestycji, zgłaszanie potrzeb w zamianach infrastrukturalnej na osiedlu oraz inne kwestie związane z infrastrukturą. 

Skład

Przewodniczący: Kurzyjamski Wojciech

Sekretarz: Michalska Zofia

Członkowie: Kanigowska-Skorupa Anna

 

 

Komisja bezpieczeństwa i porządku publicznego

Do zadań komisji bezpieczeństwa i porządku publicznego należy monitorowanie poziomu bezpieczeństwa na Gaju, zgłaszanie obaw i uwag dotyczących porządku publicznego oraz ścisła współpraca z Policją oraz Strażą Miejską. 

Skład

Przewodniczący: Bystry Tadeusz

Wiceprzewodniczący: Nowakowski Józef

Sekretarz: Olszewski Bolesław

Członkowie: Kobylański Mirosław, Pultowicz Marian

 

 

Komisja kultury i sportu

Komisja utworzona do realizacji zadań związanych z życiem kulturalnym i sportowym na osiedlu. Zajmuje się organizacją imprez osiedlowych, promocją zdrowia i sportu, aktywizacja lokalnej społeczności, a zwłaszcza dzieci, młodzieży oraz osób starszych do aktywnego uczestniczenia w życiu społecznym, kulturalnym oraz sportowym.

Skład

Przewodniczący: 

Sekretarz: Pytlarz Grzegorz

Członkowie: Martyna Prawdzik, Marcin Koczan

 

 

 

 

Aby dowiedzieć się więcej o pracach poszczególnych komisji bądź aby uzyskać kontakt z komisjami, zapraszamy do siedziby Rady Osiedla Gaj przy ul. Krynickiej 80, w każdy poniedziałek w godzinach 18-20.

 

 

 

Autor: Rada Osiedla Gaj

Udostępnij