Wrocławski Budżet Obywatelski 2022: ruszył nabór projektów!

W poniedziałek, 17 stycznia, wystartowała 10. edycja Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego. Od 17 stycznia do 14 lutego trwa nabór projektów do tegorocznej edycji budżetu. Więcej szczegółów na temat zgłaszania projektów oraz zmian w budżecie w dalszej części artykułu.

O WBO

Budżet obywatelski (inaczej: budżet partycypacyjny) – to proces, który umożliwia mieszkańcom dyskusję i bezpośredni wpływ na decyzje o przeznaczeniu części budżetu publicznego na przedsięwzięcia zgłoszone bezpośrednio przez obywateli. Wrocław również posiada taki budżet – nosi on nazwę Wrocławski Budżet Obywatelski (WBO).

Jubileusz i zmiany

Po raz pierwszy wrocławianie mogli skorzystać z budżetu obywatelskiego w 2013r. Na przestrzeni 10 lat WBO zmieniał się, ewoluował oraz wzrastał na popularności. We wszystkich minionych edycjach wybrano łącznie 432 projekty, a na ich realizację przeznaczono blisko 200 mln złotych.

Jubileuszowa, 10. edycja WBO również przynosi szereg zmian.

Po pierwsze zwiększył się budżet projektu – w tym roku wynosi on 30 milionów złotych. To 5 mln więcej niż w roku ubiegłym. 21 mln złotych przeznaczonych zostanie na realizację projektów ponadosiedlowych, natomiast pozostałe 9 mln złotych – na realizację projektów osiedlowych.

Projekty osiedlowe oraz ponadosiedlowe

Zmieniają się również progi kwotowe dla poszczególnych typów projektów. W tym roku maksymalna wartość projektu ponadosiedlowego to 3 mln złotych (więcej o 1 mln złotych niż w roku ubiegłym). Projekty osiedlowe mogą zaś mieć wartość do 1 mln złotych (wzrost o 250tys. zł rok do roku).

Kolejną ważną zmiana jest brak ograniczenia projektów ponadosiedlowych wyłącznie do tematów zielonych, sportowych i zrównoważonej mobilności. W tegorocznej edycji projekty ponadosiedlowe mogą dotyczyć każdego rodzaju inwestycji i nie podlegają wcześniejszym obostrzeniom.

Również od tego roku każdy projekt WBO musi być dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Nabór 2022

Kto i jak może zgłosić swój projekt do budżetu?

Projekt może zgłosić osoba zamieszkująca we Wrocławiu – nie jest potrzebne zameldowanie we Wrocławiu.

Każdy osoba mieszkająca we Wrocławiu może zgłosić dowolną liczbę projektów.

Mieszkaniec Wrocławia, który złożył projekt do WBO zostaje jego Liderem. To lider określa wartość projektu oraz decyduje czy jest to projekt osiedlowy lub ponadosiedlowy.

Projekty zgłasza się na oficjalnym formularzu dostępnym na stronie internetowej Wrocławia w wersji papierowej lub elektronicznej.

Co ważne, do projektu musi być dołączona lista podpisów przynajmniej 2 osób (mieszkańców Wrocławia) popierających projekt. Wśród nich może być również podpis Lidera.

WBO 2022 zgłoś projekt

Wszystkich liderów projektów z Gaju zapraszamy do Rady Osiedla Gaj! Porozmawiać o projektach można podczas dyżurów radnych – w każdy czwartek w godzinach 18-20 w siedzibie RO przy ul. Krynickiej 80.

Kalendarz Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego 2022:

  • składanie projektów: 17.01 – 14.02.2022;
  • pierwszy etap oceny projektów: 17.01 – 31.05.2022;
  • publikacja wyników pierwszej oceny projektów: 01.06.2022;
  • konsultacje projektów: 01.06 – 04.07.2022;
  • drugi etap oceny projektów: 05.07 – 22.08.2022;
  • publikacja wyników drugiej oceny projektów: 23.08.2022;
  • możliwość składania odwołań: 23.08 – 30.08.2022;
  • publikacja listy projektów ocenionych pozytywnie po odwołaniach: niezwłocznie po rozpatrzeniu wszystkich ewentualnych odwołań;
  • publikacja ostatecznej listy projektów pod głosowanie: po upływie czwartego dnia od publikacji listy projektów ocenionych pozytywnie po odwołaniach;
  • głosowanie na projekty WBO 2022: 23.09 – 10.10.2022.

Więcej informacji w Wrocławskim Budżecie Obywatelskim znajdziecie na stronie internetowej miasta.

Autor: Piotr Nawrotek

Udostępnij