SZOP na Gaju

SZOP, czyli samochód zbierający odpady problemowe, to specjalnie oznakowany bus miejskiej spółki Ekosystem, który kursuje po terenie Wrocławia zbierający różnego rodzaju „odpady problemowe”. Od kwietnia na trasie SZOPa znalazł się również Gaj!

Czym jest SZOP?

SZOPy to specjalnie oznakowane busy należące do miejskiej spółki Ekosystem, jeżdżące po terenie miasta, które bezpłatnie odbierają od mieszkańców odpady problematyczne.

Samochody zbierające odpady problemowe pojawiły się we Wrocławiu na początku stycznia b.r.

Jak podaje Ekosystem w pierwszym kwartale tego roku do SZOPów dostarczono ponad 20 ton odpadów.

Bartosz Małysa, Prezes Zarządu Ekosystem Sp. z o.o.:

– Chcemy w ten sposób pomóc wrocławianom, aby nie musieli przywozić swoich kłopotliwych odpadów na ul. Michalczyka lub Janowską, gdzie znajdują się nasze punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Co „je” SZOP?

DO SZOPa można dostarczyć tzw. odpady problemowe, np. drobny sprzęt elektryczny i elektroniczny, świetlówki, i opakowania po farbach, tusze, tonery do drukarek, czy baterie i akumulatory itp.

Czy SZOP dojeżdża na Gaj?

Tak! Od 19 kwietnia Ekosystem rozszerzył obszar działania SZOPa również na teren Krzyków (w tym Gaju) zapewniając w ten sposób pełne pokrycie miasta.

Mapę i adresy punktów postoju SZOPa znajdziecie na stronie internetowej Ekosystemu.

Jak i kiedy pojawia się SZOP?

Odbiór odpadów z poszczególnych osiedli zaplanowany jest na dwa razy w miesiącu. W każdym miejscu postoju SZOPy będą czekały na mieszkańców przez dwie godziny.

Dokładne daty, godziny i miejsca postojów SZOP-ów podane są w harmonogramie znajdującym się na stronie internetowej spółki.  Dokładny harmonogram mieszkańcy znajdą też na ulotkach, które rozesłane zostały do skrzynek pocztowych mieszkańców Wrocławia.

Podsumowując, pamiętaj, że SZOP to bus, który bezpłatnie odbiera niektóre odpady 2 razy w miesiącu na Gaju!

Autor: Piotr Nawrotek

Udostępnij