Wiosenne porządki w Parku Skowronim

Wraz ze zbliżającą się wiosną rozpoczynają się pierwsze prace zielone w parkach. Ogrodnicy zaczęli właśnie przygotowywanie Parku Skowroniego do nowego sezonu.

Życie na starym pniu. Park Skowroni, materiały własne.

W Parku Skowronim rozpoczęły się pierwsze w tym roku prace! W ramach przygotowań do wiosny Zarząd Zieleni Miejskiej podjął decyzje o wycince ponad 40 drzew. Jednak nie zostaną one usunięte w całości. Jak podaje Marek Szempliński – rzecznik ZZM – pozostawione zostaną pnie drzew, które mają stać się domem i pożywieniem dla licznych organizmów zamieszkujących ekosystem parku.

Wycinka drzew podyktowana jest względami bezpieczeństwa:

Marek Szempliński, Zarząd Zieleni Miejskiej we Wrocławiu:

trzeba usunąć drzewa czy gałęzie zagrażające bezpieczeństwu

Drzewa zostaną wycięte jeszcze przed rozpoczęciem sezonu lęgowego ptaków.

Park Skowroni to obszar parkowy o powierzchni ponad 25 hektarów, który położony jest pomiędzy osiedlami Gaj, Huby i Borek.

Autor: Piotr Nawrotek

Udostępnij