Wrocławski Budżet Obywatelski – wystartowała edycja 2021

Trwa nabór projektów do tegorocznej edycji WBO! Więcej szczegółów na temat zgłaszania projektów w dalszej części artykułu.

Wrocławski Budżet Obywatelski 2021

Co to jest WBO?

Budżet obywatelski (inaczej: budżet partycypacyjny) – to proces, który umożliwia mieszkańcom dyskusję i bezpośredni wpływ na decyzje o przeznaczeniu części budżetu publicznego na przedsięwzięcia zgłoszone bezpośrednio przez obywateli.

Kto może zgłosić projekt do WBO?

Każdy mieszkaniec Wrocławia może zgłosić dowolną liczbę projektów. Nie jest potrzebne zameldowanie we Wrocławiu. Mieszkaniec, który złożył projekt do WBO, jest jego Liderem.

Nabór projektów do WBO

Do projektu musi być dołączony skan listy podpisów przynajmniej 2 mieszkańców popierających projekt, wśród nich może być również podpis Lidera.

Wnioski składać można elektronicznie bądź tradycyjnie do 15 lutego.

Rodzaje projektów WBO

Wartość projektów WBO 2021 to 25 mln złotych, z czego 16 mln zł zostanie przeznaczone na realizację projektów ponadosiedlowych, zaś 9 mln zł – osiedlowych. O tym, czy projekt jest osiedlowy czy ponadosiedlowy decyduje Lider, określając zasięg jego oddziaływania i wartość.

Co dalej, ocena projektów WBO

Złożone projekty będą oceniane, a wyniki publikowane na wroclaw.pl/wbo.

GŁOSOWANIE

Głosowanie jest bezpośrednie. Prawo głosu ma każdy mieszkaniec Wrocławia niezależnie od wieku. Aby głosować nie jest potrzebne zameldowanie we Wrocławiu. Głosowanie odbywa się elektronicznie (wroclaw.pl/wbo) i papierowo.

Kalendarz WBO

Do realizacji wybierane będą projekty, które uzyskały kolejno największą liczbę głosów, aż do wyczerpania puli środków w ramach projektów osiedlowych (9 mln zł) i ponadosiedlowych (16 mln zł).

WBO 2021

Więcej informacji na stronie projektu pod adresem https://www.wroclaw.pl/…/zglaszajcie-projekty-do-wbo-2021

Informacje i grafiki na temat WBO pochodzą z oficjalnej strony internetowej WBO oraz serwisu internetowego Miasta Wrocław.

Autor: Piotr Nawrotek

Udostępnij