Informacje dotyczące wznowienia zajęć w szkołach podstawowych

Zgodnie z wytycznymi rządu 25 maja swoją pracę wznawiają szkoły podstawowe w ramach zajęć opiekuńczych dla klas I-III. Publikujemy zalecenia sanitarne oraz zasady pracy placówek oświatowych we Wrocławiu, w tym na Gaju.

Na Gaju znajdują się dwie szkoły podstawowe – Szkoła Podstawowa Nr 90 przy ulicy Orzechowej oraz Szkoła Podstawowa Nr 32 przy ul. Kłodzkiej.

Szkoła Podstawowa Nr 90

Link: Informacje dotyczące wznowienia funkcjonowania Szkoły Podstawowej Nr 90 od 25.05.2020

Szkoła Podstawowa Nr 32

Link: Informacje dotyczące wznowienia funkcjonowania Szkoły Podstawowej Nr 32 od 25.05.2020r.

Więcej informacji na temat bieżących zaleceń epidemicznych dla placówek oświatowych znajdziecie na stronie internetowej miasta Wrocławia.

Autor: Rada Osiedla Gaj

Udostępnij