Autobusy powrócą na Armii Krajowej!

Mamy dobre wiadomości dla osób korzystających z autobusów na Armii Krajowej – udało się wypracować porozumienie z MPK Wrocław w sprawie przywrócenia połączenia autobusowego na Gaju w ciągu Armii Krajowej.

Sprawa zmian w kursowaniu autobusów wzdłuż alei Armii Krajowej wprowadzonych w zeszłym roku przez MPK Wrocław wywołała wśród mieszkańców naszego osiedla wiele kontrowersji.

Mieszkańcy okolic tej alei, szczególnie ulic Orzechowej i Krynickiej zgłaszali potrzebę przywrócenia autobusu kursującego wzdłuż Armii Krajowej pomiędzy ulicami Bardzką a Borowską. W ich opinii korzystanie z przystanków zlokalizowanych przy Borowskiej i Armii Krajowej wiązało się ze znacznym zwiększeniem odległości do przystanków względem wcześniejszego kursowania linii 145 wzdłuż A. Krajowej.

Przeciwne stanowisko prezentowało Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne, według którego analiz z połączenia wzdłuż Armii Krajowej korzystało zbyt mało mieszkańców.

Sprawą juz w październiku zeszłego roku zajęła się Rada Osiedla, która wystosowała pismo w sprawie przywrócenia poprzedniego połączenia.

Po kilku miesiącach prac oraz spotkań z przedstawicielami miasta udało się wypracować korzystne dla mieszkańców północnej części Gaju rozwiązanie.

W związku z powyższym od przyszłego miesiąca, a dokładnie 4 kwietnia, zmianie ulegnie trasa autobusów linii 146. Będą one kursowały wzdłuż Armii Krajowej zapewniając komunikację dla tej części osiedla.

Jako argumenty uznane przez obie strony pojawiło się bezpieczeństwo i komfort wszystkich mieszkańców Gaju, w tym osób starszych oraz z niepełnosprawnościami.

Dziękujemy MPK Wrocław za wypracowanie wspólnego, mamy nadzieję że bardzo korzystnego, rozwiązania dla naszego osiedla.

Autor: Rada Osiedla Gaj

Udostępnij