Wrocławski Budżet Obywatelski 2020

Wystartowała tegoroczna edycja WBO. Od połowy stycznia można składać wnioski do aktualnej edycji programu.

WBO edycja 2020

W 2020r. miasto przeznaczyło 25mln na realizację zwycięskich projektów. Projekty podzielone będą na dwie kategorie – osiedlowe i ponadosiedlowe. Maksymalna wartość projektu dla kategorii osiedlowej to 750tys. zł, natomiast projekty ponadosiedlowe obarczone są limitem 2mln zł dla projektu. Łączne proporcje kategorii to 9mln zł dla wszystkich inicjatyw osiedlowych oraz 16mln. dla tych, które obejmują większy niż jedno osiedle obszar.

Zgłaszanie projektow

Swój własny projekt może zgłosić każdy mieszkaniec Wrocławia – nie jest potrzebne zameldowanie, nie ma też limitu projektów przypadających na jednego zgłaszającego. Zgłoszenie następuje poprzez wysłanie (elektronicznie bądź tradycyjnie) wypełnionego formularza zgłoszenia projektu wraz z listą poparcia min. dwóch osób mieszkańców.

Mapa drogowa

Maksymalny termin na składanie projektów to 11 lutego. Następnie magistrat przeprowadzi weryfikację projektów (m.in. pod kątem formalnym, prawnym, finansowym). Liderzy projektów będą mieli 7 dni na złożenie odwołania od ogłoszenia wyników weryfikacji. Ogólnomiejskie głosowanie projektów odbędzie się tradycyjnie już na przełomie września i października.

Warunki głosowania

Z roku na rok miasto dąży do uproszczenia zasad głosowania. W tym roku może głosować każdy mieszkaniec Wrocławia – bez względu na wiek czy zameldowanie. Potrzebny jest jedynie PESEL oraz nr telefonu. Każda osoba może zagłosować tylko raz, w ramach czego może wybrać jeden projekt osiedlowy i jeden ponadosiedlowy.

Miejskie i osiedlowe konsultacje

W ramach cyklu spotkań z przedstawicielami miasta odpowiedzialnymi za inicjatywę WBO w dniu 30 stycznia o godz. 17:00 odbędzie się spotkanie informacyjno-organizacyjne w Ośrodku Postaw Twórczych na Gaju przy ul. Działkowej 15.

Swoje projekty można też zaprezentować w Radzie Osiedla Gaj podczas dyżurów radnych w poniedziałki i czwartki w godzinach 18-20 w siedzibie RO przy ul. Krynickiej 80.

Więcej informacji w Wrocławskim Budżecie Obywatelskim znajdziecie na stronie internetowej miasta.

Autor: Rada Osiedla Gaj

Udostępnij