Polecane projekty WBO 2018

Do końca głosowania w tegorocznej edycji Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego pozostało tylko kilka dni. Wszystkim tym, którzy nie oddali jeszcze swojego głosu prezentujemy popierane przez Radę Osiedla Gaj projekty związane z naszym osiedlem. 

 

 

Na wstępie przypomnijmy zasady głosowania w WBO 2018. Jak głosować? 

W tym roku głosowanie trwa w terminie od 14 września do 1 października. Każdy mieszkaniec Wrocławia, który skończył 16 lat może jeden raz zagłosować na maksymalnie 5 wybranych przez siebie projektów. W ramach posiadanych przez każdego 5 głosów zagłosować można na:

  • 1 projekt ogólnomiejski do 1 mln zł
  • 2 projekty rejonowe, w tym 1 mały do 250 tys. zł oraz 1 duży do 750 tys. zł
  • 1 projekt zabytkowy do 100 tys. zł

Głosować można w formie elektronicznej, poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie internetowej www.wroclaw.pl/wbo lub w zorganizowanych na terenie miasta punktach konsultacyjnych, na przeznaczonych do tego formularzach. Do głosowania potrzebne będą nam numer PESEL oraz telefon komórkowy, na który przyjdzie SMS weryfikujący oddanie głosu. 

 

 

 

Popierane przez Radę Osiedla Gaj projekty:

Rada Osiedla Gaj po konsultacjach społecznych oraz rozmowami z autorami projektów postanowiła wspierać łącznie 5 projektów, na które można oddać głos w ramach jednego głosowania jednej osoby. 

 

Projekt ogólnomiejski do 1 mln zł: 7

 

Projekt zakłada połączenie kilku wrocławskich parków i dzielnic zieloną ścieżką dla rowerzystów, pieszych i biegaczy.  Projekt jest rozwinięciem zwycięskiego projektu z zeszłego roku. W ramach jego realizacji powstać ma m.in. część przebiegająca wzdłuż nasypu kolejowego rozdzielającego Gaj i Wojszyce. 

 

 

 

Projekt ogólnomiejski do 1 mln zł: 218

 

Projekt dotyczy zielonego zagospodarowania Wzgórza Gajowego. Zakłada m.in.: uporządkowanie terenu, pielęgnacje zieleni oraz przeprowadzenie badań środowiskowych. Nasadzenia zieleni miałyby według autorów projektów nawiązywać do alpejskiej flory i krajobrazów. 

 

 

 

Projekt rejonowy duży do 750 tys. zł: 195

 

 

Projekt niejako konkurencyjny dla projektu nr 218. Również dotyczy rewitalizacji Wzgórza Gajowego. Według projektu prace związane z jego realizacją obejmą budowę ścieżki dookoła Zielonego Wzgórza, uruchomienie siłowni na wolnym powietrzu w parku oraz wstępne zagospodarowanie szczytu Zielonego Wzgórza.

 

 

 

Projekt rejonowy mały do 250 tys. zł: 359

 

Projekt zakłada uporządkowanie zieleni przyulicznej i przyblokowej przed blokiem stojącym przy ul. Krynickiej 54-92. Zieleń ma zostać zinwentaryzowana i pielęgnowana, a także uzupełniona nasadzeniami krzewów. Autorzy projektu chcą także odnowić trawniki.
Odnowiony teren wzdłuż tej części ul. Krynickiej może stać się modelem dobrej praktyki dla pozostałej części osiedla Gaj. Nasadzenia podniosą estetykę i jakość przestrzeni. Projekt zakłada także uporządkowanie parkowania.

 

 

 

Projekt zabytkowy: 365

 

 

 

Tym razem projekt nie dotyczy Gaju, ale naszego bliskiego sąsiada – osiedla Tarnogaj. Projekt należy do nowej kategorii budżetowej – projekt zabytkowy. 

Zakłada rekonstrukcje i renowacje posągu zintegrowanego ze schodami zewnętrznymi głównego wejścia do budynku Szkoły Podstawowej Nr 9 przy ul. Nyskiej oraz zabezpieczenie przed ponowną dewastacją. Umieszczenie na postumencie tabliczki informacyjnej (autor, data powstania, ewentualnie nazwa posągu). Projekt zakłada też renowacje portalu południowego nad wejściem głównym do budynku szkoły i zabezpieczenie przed ponowną dewastacją. Dodatkowo renowacje portalu północnego nad bocznym wejściem do budynku szkoły oraz zabezpieczenie przed ponowną dewastacją. Usunięcie graffiti z elewacji budynku szkoły i zabezpieczenie przed ponowną dewastacją.

 

 

 

Serdecznie zapraszamy i zachęcamy do głosowania! 

 

Autor: Rada Osiedla Gaj

Udostępnij