Duży teren zielony na południe od Gaju

Choć opisywane plany inwestycji dotyczą w głównej mierze mieszkańców sąsiednich Wojszyc i Jagodna to także ważna informacja dla Gaju. Miasto w oficjalnym dokumencie opublikowanym w tym tygodniu przychyla się do koncepcji „zielonego” zagospodarowania ponad 40 hektarowego terenu w rejonie ulic Buforowej i Smardzowskiej – tzw. „zielonego klina”.

 

Duży obszar pól i zieleni pomiędzy ulicami Buforową a Smardzowską (administracyjnie jest to granica Jagodna i Wojszyc) może stać się według dyrektora Biura ds. Partycypacji Społecznej Wrocławia – Bartłomieja Świerczewskiego największym terenem zieleni i rekreacji dla rozbudowujących się południowych osiedli Wrocławia”. Wielkość terenu szacuje się na 40-60 hektarów. Ze względu na położenie oraz obszar teren ten pełni ważną funkcję dla południa Wrocławia – w tym Gaju. Jest to miejsce naturalnej cyrkulacji oraz oczyszczania powietrza. Ponadto to w okolicy trwa prawdziwy boom deweloperski, a okoliczni mieszkańcy  szukając najbliższego odpoczynku na łonie natury muszą wybierać pomiędzy Parkiem Brochowskim a Wzgórzem Gajowym.  

 

Zdjęcie pochodzi z serwisu Google Maps

Zdjęcie pochodzi z serwisu Google Maps

 

Dziś to tereny rolne należące formalnie do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, czyli Skarbu Państwa. Mieszkańcy Jagodna i Wojszyc walczą jednak by tereny te zostały przekazane miastu. Szczególnie, że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wskazuje ten teren jako miejsce rekreacyjne. 

Odmienne plany mają jednak deweloperzy, którzy chcieliby wykupić działki pod inwestycje mieszkaniowe. 

 

 

 

W tym miesiącu miasto podało jednak informację, według której w przyszłym roku ma zostać przygotowana koncepcja zagospodarowania terenu pod cele rekreacyjne, a nie budowlane. Jest to zbieżne z celami mieszkańców pobliskich osiedli, którzy od zeszłego roku działają na rzecz takiego pomysłu.

W sprawę zaangażował się poseł Michał Jaros, którego interpelacja w tej kwestii skierowana została w sierpniu do władz miasta. 

Wiceprezydent Miasta Magdalena Piasecka tak komentuje sprawę:

 Z jednej strony dla sprostania oczekiwaniom mieszkańców w zakresie dostępności i różnorodności funkcji, które zieleń w tym miejscu powinna pełnić, a z drugiej w kierunku sprostania oczekiwaniom przyrody w zakresie jej bioróżnorodności, ciągłości i wartości (…)
Zielony Klin Południa Wrocławia jest jednym z najistotniejszych otwartych obszarów, które tworzą system przewietrzania miasta i napływu czystego powietrza.

Stworzenie przez miasto konkretnego planu inwestycji oraz uporządkowanie kwestii własności terenu to priorytety na najbliższy rok. Dopiero ukończywszy te kwestię będzie można konkretnie planować przyszłość terenów leżących w bliskim pobliżu południowej części naszego osiedla.

 

(*) Materiał powstał w oparciu o publikację serwisu investmap.pl. 

Autor: Rada Osiedla Gaj

Udostępnij